Summary International Lifestyle studies Leisure

-
251 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "International Lifestyle studies Leisure". The author(s) of the book is/are Jeanne Gaethofs. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Checklist diepte interview:

-       Vragenlijst met alle mogelijke vragen die je zou kunnen stellen.

-       Steekwoorden

-       Open vragen

-       Cluster de vragen op onderwerp

-       Houd de checklist bij je en ga aan eind gesprek na of alle vragen aan bod zijn gekomen.

-       Vraag altijd of de geinterviewde zelf nog iets toe te voegen heeft.

-       Bedank je gesprekspartner

-       Optie: gesprek opnemen

-       Werk het gesprek zo snel mogelijk uit na het gesprek, niet letterlijk maar wel de essentie.

Observatoren: 

maakt verslag van non-verbale gedrag deelnemers.

Notulist: 
maakt aantekeningen van het gesprek.
Hulp: 
houdt schetsen/ stimuli vast, stelt aanvullende vragen, zit aan tafel, helpt met tijdbewaking.
Moderator: 
is gespreksleider, voert het gesprek.
Groepsgesprekken:

Groepsgesprek ook wel focusgroep gesprek met 7-10 personen.

Gespreksleider begeleidt gesprek.

Geschikt om gangbare meningen van groepen boven te krijgen.

Op locatie met voorzieningen: kamer met vaste videocamera opstelling.

Deze oefenen we in LA: Human movement

Diepte-interviews:

Gesprek met een iemand, vaak op locatie.

Goed voorbereiden – wie weet het is of degene wel echt iets kan zeggen over het onderwerp.

Duurt in ieder geval 1 uur, soms langer.

Geschikt voor sociaal gevoelige onderwerpen

Open vragen tijdens gesprek

Gesloten vragen bij afronding en samenvatting

Met behulp checklist (maken we vandaag)

Verschillende onderzoeksmethoden:

-       Diepte-interview

-       Groepsdiscussie

-       Proefvertoning

-       Concepttest

Kenmerken kwalitatief onderzoek:

-       Sterke interactie interviewer/ geinterviewde

-       Werken met beelden, tekeningen, schetsen, proefmodellen of monsters

-       Kleine aantallen

-       Groepsdiscussies vaak max. 8 personen

-       20 diepte-interviews

-       Geen statische analyses

-       Vragen sterk verdiepend en inzichtvormend

Kwalitatief onderzoek:

-       Onderzoek met als doel inzicht te krijgen in wat de consument wil en doet.

-       Om diepere motieven naar boven te halen.