Summary Internationale economie in het nieuws

-
ISBN-10 9059317084 ISBN-13 9789059317086
513 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Internationale economie in het nieuws". The author(s) of the book is/are Paul van der Cingel. The ISBN of the book is 9789059317086 or 9059317084. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Internationale economie in het nieuws

 • 1 Inleiding

 • Hoe beïnvloedt globalisering het leven van de Nederlander?

  Nederland is een van de meest open economieeën ter wereld

 • Gemene vraag, aangezien je globalisering op verschillende dingen kunt uitleggen

 • 1.1 Hoe maak je productiestromen zichtbaar voor publiek?

 • Wat is globalisering?
  De versnelling in het proces van wereldwijde economische integratie door een sterke toename van de internationale handel en de directe buitenlandse investeringen
 • Waarom speelt internet een grote rol bij globalisering?
  Doordat het mogelijk is om via internet op een goedkope en snelle manier te communiceren met dochterondernemingen, afnemers en leveranciers waar ook ter wereld.
 • Hoe kunnen we global sourcing ook omschrijven?
  Als een strategie waarbij een onderneming niet-locatiegebonden bedrijfsfuncties vestigt in die delen van de wereld waar de kosten en de toegevoegde waarde het meest gunstig zijn
 • Is de handelstheorie van David Ricardo ouder dan 60 jaar?
  Ja deze theorie komt uit de 19e eeuw
 • Hoe kan een hoge arbeidsproductiviteit tot lagere kosten?
  arbeidsproductiviteit zijn de kosten per werknemer per tijdseenheid. Indien de arbeidsproductiviteit hoog is, wordt er per werknemer veel geproduceerd binnen een tijdseenheid en zijn de kosten per product lager
 • Is deze stelling conform de theorie van Ricardo? “Landen die veel soorten producten goedkoop kunnen fabriceren, zullen niet al die soorten gaan maken maar zich gaan specialiseren.”
  Deze stelling klopt. Het land gaat zich specialiseren(en is daar ook gemotiveerd voor) om dat product te maken waarmee de meeste winst wordt gehaald.
 • Wat is een ‘level playing field’?
  Een eerlijk speelveld  waarbij alle spelers (lees : bedrijven) evenveel kansen hebben.
 • Wat moet een Nederlandse journalist in haar berichten als afkorting gebruiken voor Wereldhandelsorganisatie: WHO of WTO?
  WTO - World Trade Organisation
 • Wat is het Europees Globaliseringsfonds?
  Een subsidiepot voor scholing indien grote bedrijven meer dan 500 mensen moeten ontslaan.
 • Doet de marktgerichte offshoring de internationale handel afnemen?
  Ja, de handel neemt af, want productie en vraag komen bij elkaar.
 • Wat is internalisering?
  Het opnemen van de kosten van een extern effect in de verkoopprijs
 • Wat zijn retaliations?
  Vergeldingsmaatregelen
 • Is invoerheffing hetzelfde als importtarief?
  Ja
 • Noem 3 oorzaken van de prominente positie van ons land in de internationale handel
  1. geografische ligging
  2. beperkte omvang van ons land
  3. vruchtbaarheid van de grond
 • Wat is het keteneffect?
  Bedrijven die bovenin de keten (dichtbij de grondstoffen) zitten krijgen de grootste klappen, omdat elke schakel voor hen, zich aanpast aan de vraaguitval.
 • Klopt dit? “de Nederlandse handel groeide in een versneld tempo na 1990”.
  Ja, door de vorming van de gemeenschappelijke markt van de EU in 1992
 • De WRR bestuurde 5 eeuwen 'Nederland Handelsland'. Welke vier contstante factoren ontdekten de onderzoekers?
  1. De grote gevoeligheid voor internationale ontwikkelingen
  2. De grote oriëntatie op Europa
  3. De verwevenheid met andere Europese landen
  4. Een groot belang van wederuitvoer en doorvoer
 • Wat is de handelsprestatie?
  Groei van hoeveelheid van de Nederlandse export in verhouding tot de groei van de wereldhandel
 • Wat is markprestatie?
  Dit gaat alleen over de in Nederland gemaakte producten
 • Waarom is globalisering voor de bedrijfsomgeving soms lastig?
  Omdat een bedrijf moet concurreren met landen die een volstrekt andere economische orde en andere cultuur hebben
 • Wat produceren ondernemingen uit de beschermde sector?
  Goederen en diensten die niet of moeilijk internationaal verhandelbaar zijn. Hierbij gaat het vaak over dienstverlening waarbij persoonlijk contact belangrijk of noodzakelijk is (als detailhandel/woningbouw)
 • Wat produceren ondernemingen uit de open sector?
  Goederen en diensten die internationaal verhandelbaar zijn, zoals landbouw, de industrie en grotere delen van de zakelijke dienstverlening.
 • Wat zijn 2 hoofdmotieven om te internationaliseren?
  1. Het benutten van nieuwe marktkansen
  2. Verlaging van de kosten
 • Welke 5 stappen worden ingezet voor het internationaliseringproces bij ondernemingen?
  1. Export via buitenlandse partner (omdat bedrijf vaak onbekend zijn op de buitenlandse markt)
  2. Export via een eigen verkoopkantoor in het buitenland (als de export groeit, besluit de onderneming om de verkoop in eigen hand te nemen)
  3. Eigen buitenlandse productie (brengt een deel van de service dichter bij de buitenlandse afnemers)
  4. Zelfstandige buitenlandse vestiging (buitenlandse vestiging in staat om zelfstandig buitenlandse markt te bewerken)
  5. Mondiale integratie (vervaging tussen moeder- en buitenland)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn institutionele beleggers?
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
Wat is investeren?
Een opoffering in geld, tijd of mankracht ten behoeve van een deel dat pas op lange termijn wordt behaald
Wat is beleggen?
Een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor een langere of kortere tijd met als doel om er in de toekomst financieel voordeel mee te behalen
Wat is de effectenbeurs?
Een marktplaats waar beleggers handelen in aandelen, obligaties, futures en opties
Wat is het debiteurenrisico?
Het ervaringsfeit dat de kans dat een uitlener zijn geld niet (volledig) terugkrijgt groter wordt naarmate de debiteur (geldlener) onbetrouwbaar is
Wat is de inflatierisico?
Het ervaringsfeit dat de koopkracht van het geld wordt aangetast door inflatie, waardoor een uitlener de waarde van zijn vordering ziet dalen
Wat is de looptijdrisico?
Het ervaringsfeit dat de kans dat een uitlener zijn geld niet (volledig) terugkrijgt groter wordt naar mate de looptijd van de lening langer is
Wat is e basisherfinancieringsrente?
Het belangrijkste officiële tarief van de ECB. Rente waartegen gewone banken kunnen lenen van de ECB
Wat is rente?
De prijs van geld
Wat is de kapitaalmarkt?
De markt voor (spaar)geld met een looptijd langer dan twee jaar