Summary Interne Anatomie Fysiologie

466 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Interne Anatomie Fysiologie

 • 1 Hartvaatsysteem I

 • Wat is de Latijnse benaming voor het hart- en vaatstelsel?
  Tractus circulatorius
 • Wat is de functie van de tractus circulatorius?
  Transportsysteem en regelsysteem
 • Wat transporteert het bloed?
  Zuurstof van longen
  Voedingstoffen van maag-darmkanaal
  Afvalstoffen van lever en nieren
 • Wat vervoert bloed in de functie van regelsysteem?
  Hormonen van endocriene klieren naar doelorganen
 • Welke functie heeft het stromende bloed?
  Temperatuurregeling
 • Hoe komt het dat het bloed warmte kan verspreiden?
  Door de stofwisseling, bij vooral actieve organen (werkende spieren) -> komt warmte vrij -> bloed vervoert het naar de huid
 • Welke symptomen bij circulatie vindt plaats bij transportsysteem?
  O2 en CO2 - voedingsstoffen en afvalstoffen - immuunsysteem - hormonentransport
 • Welke symptomen bij circulatie vindt plaats bij regelsysteem?
  Hormonentransport - warmteregulatie
 • Welke twee verschillende omlopen kent de tractus circulatorius?
  Kleine en de grote bloedsomloop
 • Wat doet de kleine bloedsomloop?
  Zorgt voor de longcirculatie
 • Wat doet de grote bloedsomloop?
  Zorgt voor systeemregulatie
 • Wat gebeurt er bij de longcirculatie?
  Zuurstofarm bloed wordt afgeleverd bij de longen -> Omgezet in zuurstofrijk bloed -> zuurstofrijk bloed komt weer in hart terecht -> verspreid door het lichaam
 • Hoe zwaar is de hart spier?
  300gram
 • Uit welke 4 afdeling bestaat het hart?
  Twee atria (boezem) - twee ventrikels (kamers)
 • Wat scheidt de linker en rechter harthelft van elkaar?
  Septum
 • Wat is er aan de linkerkant te vinden tussen het atrium en ventrikel?
  Mitralisklep of bicuspid
 • Wat is er aan de rechterkant te vinden tussen het atrium en ventrikel?
  Tricuspidalisklep of tricuspid
 • Wat is een ander woord voor de tricuspidalis klep?
  AV kleppen
 • Wat is de functie van de AV kleppen?
  Voorkomen dat tijdens de contractie van de ventrikels het bloed terugstroomt naar de atria
 • Wat mondt er uit in het rechteratrium?
  Bovenste en onderste holle ader
 • Wat komt er uit de rechterventrikel?
  A.pulmonalis (longslagader)
 • Waar vertakt de a. Pulmonalis zich?
  Twee takken naar de linker- en rechter long
 • Longslagader bevat...
  Zuurstofarm bloed
 • Longader bevat...
  Zuurstofrijk bloed
 • Waar stroomt het veneuze long bloed heen?
  Via 4 longaders naar het linkeratrium
 • Waar uit ontspringt de aorta (lichaamsslagader)?
  Uit de linker ventrikel
 • Wat bevindt zich aan het begin van de longslaggader en aorta?
  Halvemaanvormige kleppen
 • Wat is de functie van de halvemaanvormige kleppen?
  Voorkomen dat het bloed terugstroomt na contractie van de ventrikels
 • Wat ontspringt er vlak na de aortaklep?
  Linker en rechter kransslagaders (a. Coronaria), deze voorziet het hart van bloed
 • Hoe wordt het spierweefsel in het hart genoemd?
  Myocard
 • Hoe heet het bindweefsel scheidende ringetje van de atria en de vertrikels?
  Annulus fibrosus
 • Waarmee is het hart van binnen bekleed?
  Endocard
 • Waar bestaat de buitenbekleding uit?
  Pericard (hartzakje)
 • Hoe heet het viscerale blad dat direct tegen het myocard ligt?
  Epicard
 • Wat zorgt ervoor dat beide bladen gemakkelijk glijden?
  Pericardvocht
 • Hoe heet de ontsteking van het hartzakje?
  Pericarditis
 • Hoe heten de spiertjes met peesdraden naar de klepranden van de AV-kleppen?
  Papillairspieren met chordae tendinae
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurt er als de blaas maximaal gevuld is?
supraspinale neuronen in het pontiene mictiecentrum geactiveerd,  sympathische als de sacrale motoneuronen inhiberen, parasympaticus valt weg
Wat gebeurt er na maten de blaas vult?
Rekreceptoren krijgen signalen en sturen door naar ruggenmerg.
Hoe verlopen de axonen van de externe urehrasfincter?
Via de n. Pudendus
Hoe wordt de externe urethrasfincter geinnerveerd?
motoneuronen in het sacrale ruggenmerg
Wat gebeurt er als de sympaticus de parasympaticus remt?
Relaxatie van de m.detrusor en de contractie van de interne ureharsfincter
Wat doen de sympatische vezels?
Segment L1-L2, via het ganglion mesentericum inferius en de n. hypogastricus naar de blaas
Hoe wordt de blaas geinnerveerd?
Parasympathische vezels  (S2-S4)  via de nn. splanchnici pelvici naar de m. detrusor en de interne urethrasfincter.
Wat bevindt zich in de blaaswand?
M.Detrusor, deze spier zorgt ervoor dat je kan plassen
Wat is de capaciteit van de blaas?
500mL
Hoe wordt de urine in de richting van de blaas gestuwd?
Door peristaltische contracties van glad spierweefsel in de wanden van de nierkelken, het pyelum en de ureters