Summary Interne geneeskunde

-
ISBN-10 9031341789 ISBN-13 9789031341788
975 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Interne geneeskunde". The author(s) of the book is/are onder van J van der Meer, C D A Stehouwer R J M ten Berge Hans Brik. The ISBN of the book is 9789031341788 or 9031341789. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interne geneeskunde

 • 6.1 Inleiding

 • Wat is pathogeniteit?

  Ziekmakend vermogen van een micro-organisme

   

 • Wat zijn de oorzaken van ov reactie op therapie?

  1. De duur van de behandeling is te kort geweest.

  2. Er is klinisch of microbiologisch een verkeerde diagnose gesteld

  3. De therapie is onjuist geweest:

  • Verkeerd AB gekozen
  • Infectie wordt onvoldoende bereikt door:
   - Te lage dosis
   - Resorptie is te laag
   - Infectiehaard moeilijk bereikbaar is

   

 • Wat bepaalt de keuze voor een microbieel middel?

  Het middel moet:

  • Actief zijn tegen verwekker
  • Doordringen op plaats van infectie
  • Weinig toxisch zijn
  • Weinig resistentie opwekken
  • Gewenste wijze worden toegediend
  • Goedkoop zijn
 • Wat is het gevolg van het combineren van verschillende AB? En wanneer heeft combineren wel zin?

  • Leidt tot verbreding van het spectrum --> wel sneller resistentie
  • AB combinaties werken vaak antagonistisch, dan werken ze elkaar dus tegen
  • Combi's leiden niet tot dosisverlaging, maar juist eerder tot toxiciteit

  Combineren heeft wel zin als:

  • Er synergisme bij middelen is. Vb. Penicilline en aminoglycoside of trimethoprim en sulfamethoxazol
  • Als resistentie moet worden voorkomen
  • Bij ernstige infecties
 • 6.1.4 Beeoordeling effect van therapie

 • Wanneer weet je of een therapie effect heeft?

  Binnen 1-3 dagen moet er een gunstig effect zijn.

 • 6.2 Koorts bij infectieziekten

 • Wat doen exogene pyrogenen?

  Stimuleren de cellen tot de secretie van endogene pyrogenen.

 • Wat zijn de belangrijkste endogene pyrogenen?

  • IL-1
  • IL-6
  • TNF

  Deze factoren zorgen ervoor dat het setpoint in de hypothalamus verhoogd wordt. De warmteproductie gaat dan omhoog, maar de warmte afgifte niet, waardoor je dus koorts krijgt.
  Daarnaast zorgen ze voor de productie van eiwitten die leiden tot de prostaglandine synthese en de productie van acute-fase eiwitten in de lever. 
  De eiwitten zorgen ook voor een verhoging van de B- en T-lymfocyten en de granulocyten. • Wat is Febres e causa ignota?

  Dit betekent door onbekende oorzaak.
  Er is dan al minstens 3 weken sprake van koorts, waar geen oorzaak voor kan worden gevonden. 

 • Wat zijn auto-inflammatoire ziekten? En wat is de oorzaak, epidemiologie, klinische verschijnselen,diagnose en behandeling?

  Dit zijn ziekten die een chronische of intermitterende ontstekingsreactie veroorzaken. 
  Het is zeldzaam.
  Oorzaak: Een te hoge productie van pro-inflammatoire cytokinen (IL-1 en TNF-Beta) / onvoldoende remming van ontstekingsreactie.
  Epidemiologie: het is etnisch en geografisch bepaald. 
  Klinische verschijnselen: aanvallen van koorts, gelokaliseerde ontsteking en acutefasereacite.
  Diagnose: Lab-onderzoek --> acute-fasereactie (stijgt CRP; leukocytose).
  Behandeling: NSAID's en steroiden werken meestal onvoldoende. Meestal wel goede reactie op dagelijkse subcutane toediening van anakinra (IL-1 receptorantagonist)

   

 • 6.3 Sepsis

 • Wat is SIRS en welke kenmerken heeft dit?

  Systemische Inflammatoire-Respons Syndroom. 
  Tenminste 2 van de volgende kenmerken:

  • Koorts (>38,3) of ondertemperatuur (<36)
  • Hartfrequentie >90;min
  • Tachypnoe (ademfrequentie) > 20/min
  • Leuko's > 12x10^9/L of < 4x10^9/L
  • in diff > 10% staafvormige granulocyten

   

   

 • Waar moet je op bedacht zijn bij Sepsis/SIRS?

  Bedacht zijn op strooihaarden. Dit is vooral bij gram+ kokken en salmonellae.

   

 • Wat is een infectie

  Een invasie van micro-organisme in een weefsel (kan zijn door bacterie, gist, schimmel, virus, parasiet)

 • Wat is een inflammatie?

   

  Respons van een gastheercel op een stimulus

 • Wat zijn de lokale symptomen van een infectie?

  • rubor
  • calor
  • dolor
  • tumor
  • functio laesie
 • Wat zijn specifieke symptomen van een infectie?

  • koorts
  • koude rillingen
  • malaise
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • verminderde eetlust
  • gewichtsverlies
  • nachtzweten
 • Wat is sepsis?

  Een gegeneraliseerde onstekingsreactie veroorzaakt door een infectie. Het is dus SIRS+ infectie

 • Wat is een ernstige sepsis?

  Sepsis + orgaandisfunctie + hypoperfusie

 • Wat zijn de complicaties van een sepsis?

  • Verminderd bewustzijn/delier
  • Tachycardie en verlaagde bloeddruk
  • oligurie (verlaagde urineproductie) + creat omhoog (normaal is bij man onder de 200 en bij vrouw onder de 170
  • ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) 
   Dit is een ernistge longaandoening als gevolg van een ziekte aan de longen of door een ziekte elders in het lichaam. Er ontstaat door de primaire ziekte een heftige ontstekingsreactie in de longen. Hierdoor komt er vocht, eiwitten etc naar de longen --> minder uitwisseling van zuurstof --> zuurstof te kort.
  • perifere hypoperfusie --> koude acra, capillaire refill is >3sec, lactaat is> 2mmol/L
  • DIS (Diffuse Intravasale Stolling) --> INR en ATTP gaan omhoog
 • Hoe is de behandeling van een Sepsis?

  • Bloed kweken
  • Focus onderzoek
  • Breedspectrum AB
  • NaCl bij oligurie en hypothensie
  • NA bij hypothensie
  • zuurstof
  • hydrocortison
 • Welke vragen stel je om erachter te komen welke verwekker de sepsis veroorzaakt?

  • Patient van huis? s. Aureus, streptokokken, meningococcen en E.coli
  • Ziekenhuis? E. coli en aerobe gramnegatieve staven
  • Verwondingen/huidinfecties? Stafylococcen en streptococcen
  • Urineweginfectie? E.coli en aerobe gramnegatieve staven
  • Strooihaarden? S. Aureus en Salmonellae
  • Verminderde weerstand? Pseudomonas earuginosa en schimmels
  • Andere RF--> buitenlands ziekenhuis bezoek? MRSA
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Complicaties bij immuungecompromiteerden:
Interstitiele pneumonie, colitis en retinitis. Evt afstoten niertransplantaat
Waaraan herken je een CMV in het lab?
IgM-Anti-CMV
PCR
Wat zijn de verschijnselen van de verworven vorm van CMV?
Als Mononucleosis Infectiosa met negatieve Paul-Brunnel.

Na openhartoperaties: koorts
Wat zijn de klinische verschijnselen van de congenitale vorm van CMV?
Hepatoplenomegalie, tromboctopenie, cerbrale verschijnselen.
Wat is de behandeing van een bartonella henselae?
Meestal niet nodig. AB onduidelijk. AZitromycine 5 dagen schijnt te helpen.
Hoe toon je een bartonella henselae aan
Serologie
lymfeklierbiopt: granulomateuze ontsteking met whartin-starrykleuring.
PCR
Wat zijn de klinische verschijnselen van de kattenkrabziekte?
Meest voorkomend: lymfadenopathie
Papel/pustel ter hoogte van de krab

Bij sterk immuun-gecompromiteerden kan de infectie zich elders manifesteren en lijken op een kaposisarcoom.
Wat is de incubatietijd van bartonella henselae?
3-5 dagen
Welke verwekker veroorzaakt de kattenkrabziekte?
Bartonella Henselae door een kattenkrab
Wat is de preventie van toxoplasmose infectie?
Geen (half)rauw vlees eten
Oppassen voor kattenfeces.
Evt bij zwangeren profylactisch sulfonamide en pyrimethamine.