Summary Interne geneeskunde

-
ISBN-10 9031349658 ISBN-13 9789031349654
699 Flashcards & Notes
81 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Interne geneeskunde". The author(s) of the book is/are J T E de Jong ' s Hans Oostrum Hans Brik. The ISBN of the book is 9789031349654 or 9031349658. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interne geneeskunde

 • 1 Klinisch redeneren

 • Wat is het doel van Klinisch redeneren
  Het komen tot een verantwoorde diagnose
 • Klinisch redeneren omvat...
  Het proces van koppelen van de eigen observatie en interpretatie aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het vpk handelen
 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn parameters?

  Kenmerken/elementen uit een onderzoek

 • Wat is klinisch redeneren?

  Klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen.

 • Wat is klinisch redeneren?
  Het klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het klinisch redeneren.
 • 1.2 Anamnese

 • Uit welke drie onderdelen bestaat een anamnese?

  1. De verkenning van de hulpvraag en de hoofdklacht(en) staan centraal. De hypothesen worden gevormd ten aanzien van de mogelijke diagnose(n).
  2. Hypothesen toetsen. Gerichte vragen om een hypothesen te kunnen bevestigen of te verwerpen.
  3. Uitleg en informatie geven over de bevindingen van de differentiaal diagnose. Bespreking beleid, uitvoering beleid.
 • Wat is een anamnese?
  De anamnese is het gesprek waarbij de patiënt vertelt over zijn klachten, hoe hij deze ervaart, wat ze voor hem betekenen en hoe het beloop van de klachten is. Anamnesis betekent herinnering. In de anamnese staan de klachten hoe de patiënt zich deze herinnerd en verteld.
 • Wat is het doel van een algemene anamnese?

  De gezondheidstoestand van de patiënt in zijn geheel in kaart brengen.

 • Uit welke drie onderdelen bestaat een anamnese?
  1.       Vraagverheldering
  2.       Diagnostiek
  3.       Het beleid
 • Wat gebeurd er in de vraagverheldering?
  1.       Contactreden wordt besproken
  2.       De aanleiding voor het gesprek wordt besproken
  3.       De hulpvraag-verwachting worden gevormd
  4.       De hoofdklacht-nevenklachten worden besproken
 • Wat gebeurd er tijdens de diagnostiek?
  1.       Speciele anamnese
  2.       Hypothesetoetsende vragen
  3.       Algemene anamnese met daarin de tractusanamnese
  4.       Lichamelijk onderzoek
  5.       Aanvullend onderzoek
 • Wat gebeurd er tijdens het beleid?
  1.       Uitleg en informatie over de bevindingen
  2.       Het beleid wordt besproken
  3.       Het beleid wordt uitgevoerd
 • Wat is heteroanamnese?
  Hier worden de klachten en verschijnselen van de patient beschreven zoals ze door anderen herinnerd en beschreven worden. 
 • 1.3 Speciële anamnese

 • Wat is het doel van een speciële anamnese?

  Het uitvragen van de klacht zelf.

 • Uit welke drie onderdelen bestaat de speciele anamnese?
  1.       Het uitvragen van de klacht volgens de acht dimensies ( Voorgeschiedenis, Aard, Lokalistaie, Tijd, Intensiteit en Samenhang)
  2.       De hypothesetoetsende vragen
  3.       Hulpvragen exploreren
 • Uit welke drie onderdelen bestaat een speciële anamnese?

  1. uitvragen van de klacht volgens de acht dimensies (VALTIS)
  2. de hypothese toetsende vragen
  3. hulpvragen/verwachtingen exploreren (onderzoeken/verkennen)
 • Wat zijn de acht dimensies die je gebruikt bij het uitvragen van de klacht?

  VALTIS:

  V=voorgeschiedenis

  A=aard of karakter van de klacht

  L=lokalisatie en eventuele uitstraling

  T=tijd, hoelang bestaat de klacht/ontstaan, wanneer is het begonnen

  I=intensiteit, ernst van de klacht

  S=samenhang, begeleidende verschijnselen (koorts, pijn, misselijkheid, jeuk, enz.)

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.