Summary Interviewen : onthullend en respectvol

-
ISBN-10 9062834469 ISBN-13 9789062834464
487 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Interviewen : onthullend en respectvol". The author(s) of the book is/are Michelle van Waveren. The ISBN of the book is 9789062834464 or 9062834469. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interviewen : onthullend en respectvol

 • 1.1 Inhoud en gesprekschemie

 • Goede gesprekschemie: 
  1. Inhoud van het gesprek is interessant.
  2. Sociale kant vanhet gesprek, waarin twee personen op dezelfde golflengte zitten.

 • Waarom is het onderscheid tussen inhoud en het sociale aspect zo belangrijk?

  Om een goed gesprek op gang te brengen dat in een interessant interview resulteert, moet je namelijk zowel met de inhoud als met de chemie tussen mensen weten om te gaan. 

 • Bij een persoonlijk gesprek is de chemie tussen gesprekspartners belangrijk, terwijl bij een kritisch, politiek nieuwsinterview de nadruk meer op de inhoud zal liggen. 

 • 1.1.1 Bedoelingen en intenties

 • Wat is het voornaamste doel bij het spreken van mensen volgens taalfilosoof Paul Grice?

  Dat is het uitwisselen van informatie, het gaat in principe om de inhoud. 

 • Waarom zijn volgens Grice gesprekspartners coöperatief ingesteld?

  Met een gesprek willen beide partijen bepaalde gemeenschappelijke doelen bereiken. 

 • Wat zijn de vier stelregels om het gezamenlijke doel te bereiken tijdens een gesprek volgens Grice? Ook wel samenwerkingsbeginsel genoemd.

  1. Kwantiteit (geef niet te veel of te weinig informatie)
  2. Kwaliteit (geef deugdelijke informatie)
  3. Relatie (wees relevant)
  4. Stijl (vermijd dubbelzinnigheid en duistere uitdrukkingswijzen)
 • Wat gebeurt er vaak in praktijk tussen gesprekspartners?

  Gesprekspartners houden zich niet aan de stelregels: ze kleden hun opmerkingen in en aan. Ze leggen niet zozeer de nadruk op de informatie die ze over willen brengen, maar op hun bedoelingen en intenties.

 • 1.1.2 Gezichtsverlies

 • Van wie is de term 'Face'?

  Van Ervin Goffman, dat werd geïntroduceerd in 1967 in zijn boek Interaction ritual. Essays on face-to-face behavior.

 • Als we alleen zijn, kunnen we ons masker laten vallen en onszelf zijn.

 • Waar staat de term 'Face' voor?

  De term staat voor het 'gezicht' dat je hebt naar de buitenwereld toe. het is als het ware iemand imago of reputatie.

 • Volgens Grico proberen gesprekspartners zo efficiënt mogelijk te communiceren en houden ze volgens Goffman tegelijkertijd rekening met iemands 'face', door de ander geen gezichtsverlies te laten lijden.

 • 1.2 Status en sociale afstand

 • Welke rollen spelen, volgens Brown & Levinson (1987), een rol bij beleefdheid?

  • sociale afstand;
  • relatieve macht (of status);
  • rangorde van opleggingen.
 • Wat geeft sociale afstand aan?

  Hoe goed je iemand kent, hoe vertrouwd je met iemand bent en hoe aardig je iemand vindt. 

 • Hoe behandelen we iemand met een relatieve macht?

  We behandelen hem met respect dan iemand onder ons, bijvoorbeeld door 'u' te zeggen. Dan heb je vaak ook een langere sociale afstand met diegene. Sociale afstand geeft als het ware een summarische relatie weer: de afstand tussen personen is gelijkwaardig van karakter en beiden hebben dezelfde rechten binnen die relatie. 

 • Wat geeft de rangorde van opleggingen aan?

  Het geeft aan dat de nee uiting een groter beslag op iemand legt dan andere. 

 • 1.2.1 Twee soorten beleefdheid

 • Over welke twee soorten beleefdheid spreken Brown & Levinson?

  Positive politeness en negative politeness

 • Wat is positive politeness?

   

  Dat is een vorm die te maken heeft met sociale afstand: we proberen te markeren hoe aardig we iemand vinden en hoe solidair we met iemand zijn. Dit wordt ook wel solidariteitsbeginsel genoemd. We willen onderstrepen wat we gemeen hebben met de ander.

 • Wat wordt ook wel solidariteitsbeginsel genoemd?

  Positive politeness

 • Wat is negative politeness?

  We markeren het verschil in rollen en status doro de ander met meer of minder respect te behandelen. Wordt ook wel respectbeleefdheid genoemd. 

 • Wat houdt beleefdheid in?

  Het is gedrag dat erop gericht is om de relatie met een ander goed te houden en conflicten te voorkomen, zowel met mensen die je nabij staan, als mensen die in status of sociale afstand mijlen ver van je verwijderd zijn. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voyeuristisch karakter van een interview?
als geïnterviewde heb je de gelegenheid om veel van 
iemand te weten te komen zonder jezelf te hoeven blootgeven
Wat houdt face in?
Het gezicht dat je hebt naar de buitenwereld toe
Wat is volgens Grice ons voornaamste doel bij spreken?
Het uitwisselen van informatie 
Wat houdt smalltalk in?
Ijsbreken, praten over het weer of wat dan ook 
Wat is inner interviewing? 
Jezelf indenken dat het interview goed gaat 
Welke drie soorten interviews heb je?
Zakelijk, confronterend en empathisch/emotioneel 
Noem vier doelen van een journalistiek interview:
Mensen aanpakken, reclame maken voor geïnterviewde, verhaal kleurrijk maken en achtergrondinformatie verzamelen 
Hoe test je of je onderwerp goed is?
Samenvatten. Langer dan één zin? Onderwerp te breed 
Wat is een strategie als je iets negatiefs wilt vragen?
Eerst iets positiefs vragen 
Wat zijn filtervragen? 
Vragen om te controleren of het zin heeft om verder te vragen over een onderwerp