Summary Introducing Intercultural Communication Global Cultures and Contexts

-
ISBN-10 1473909112 ISBN-13 9781473909113
575 Flashcards & Notes
5 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Introducing Intercultural Communication Global Cultures and Contexts
 • Shuang Liu Zala Volcic Cindy Gallois
 • 9781473909113 or 1473909112
 • 2014

Summary - Introducing Intercultural Communication Global Cultures and Contexts

 • 1.2 Contributors to cultural diversity

 • Wat is globalisering?
  Globalisering is het proces van de toename van de verwevenheid tussen samenlevingen, zodat gebeurtenissen n de ene plaats van de wereld een meer en dieper effect heeft op de mensen en samenlevingen ver weg (in tegenstelling tot vroeger).
 • Welke voordelen zijn er van het gebruik van internet ten opzichte van fysiek reizen?
  • Het kost minder
  • Verloopt sneller
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Gelijkwaardig aan 'face-to-face' communicatie
 • Naast de technologische ontwikkelingen, komen mensen ook makkelijker in contact met mensen uit andere culturen doordat het reizen sneller is geworden dan vroeger (nu kan er snel gereisd worden met het vliegtuig, toen het vliegtuig er nog niet was, duurde dit een heel stuk langer)
 • Wat is één voordeel en één nadeel van de verbetering van het transport (met betrekking tot intercultureel contact)
  • Voordeel: Families en individuen kunnen zich makkelijk verplaatsen voor diverse doeleinden (carrière, op bezoek bij verre familie)
  • Nadeel: Landen trekken zich terug en proberen zich te isoleren van 'vreemdelingen' die het land binnen willen komen. Dit heeft vaak te maken met een vreemdelingenangst of een aversie tegen het onbekende
 • 1.2.1 Global economy and business transactions

 • Wat is globale transformatie?
  Globale transformatie verwijst naar de wereldwijde economische en technische veranderingen die invloed hebben op hoe mensen zich tot elkaar verhouden.
 • Een voorbeeld van globale transformatie kan crossculturele transactie zijn. Dit zijn uitwisselingen van producten die van oorsprong afkomstig zijn van een ander land, maar waar iedereen over kan beschikken middels transport (zoals een iPhone, Levi's jeans, etc.)
 • Op welke vlakken biedt culturele diversiteit mogelijkheden?
  • Economisch (export en import van andersoortig voedsel, kleding etc.)
  • Maakt samenleving bekend met, en op hun gemak met verschillende culturen en landen
 • 1.2.2 Mass migration and international exchange

 • Welke factor heeft het meest bijgedragen aan de multiculturele omgeving?
  De factor die het meest heeft bijgedragen aan de multiculturele omgeving is de blijvend groeiende stroom van mensen door migratie en internationale uitwisseling.
 • Om welke soorten redenen verhuizen migranten naar een gastland?
  • Toegang verkrijgen tot een betere leefomgeving
  • Kinderen beter/goed onderwijs kunnen bieden in een Engelssprekend land
  • Toevluchtsoord/Politieke bescherming
 • Migranten dromen over vrijheid, autonomie in levenskeuzes en het bereiken van welvaart in hun gastland.
 • 1.3 Necessity and benefits of intercultural communication

 • Wat is multiculturisme?
  Multiculturisme is een term die verwijst naar de tolerantie van de samenleving voor de culturele diversiteit en de acceptatie van sociale participatie.
 • 1.3.1 Building intercultural understanding

 • Begrip is de eerste stap om mensen culturele diversiteit kunnen laten accepteren.
 • Wat is culturele socialisatie?
  Culturele socialisatie zijn de onbewuste (negatieve) opvattingen over cultuur, waarden en normen.
 • Waar kan culturele socialisatie toe leiden?
  Culturele socialisatie kan leiden tot ethnocentrisme
 • Wat is ethnocentrisme?
  Ethnocentrisme is het zien van de eigen cultuur als de meest centrale en de beste en het zien van andere culturen als onbelangrijk of minderwaardig.
 • Tot welke drie zaken kan ethnocentrisme toe leiden?
  • Vooroordelen
  • Stereotyperingen
  • Discriminatie
 • Aan het andere uiterste van ethnocentrisme ligt culturele relativisme
 • Wat is cultureel relativisme?
  Cultureel relativisme is de mate waarbij een individu een ander cultuur beoordeelt door de context. 

  Culturele relativisten proberen het gedrag te evalueren van een andere cultuur door te kijken naar de opvattingen die de specifieke cultuur heeft op de werkelijkheid
 • De sleutel om culurele diversiteit te waarderen is om interculturele kennis te verwerven.
 • Waar zorgt Interculturele kennis voor?
  • Het verbreden van onze visie
  • Het in twijfel trekken van het eigen standpunt (dat men altijd als vanzelfsprekend ziet)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Introducing intercultural communication : global cultures and contexts
 • Shuang Liu, Zala Volčič and Cindy Gallois
 • 9781848600362 or 1848600364
 • 1st ed.

Summary - Introducing intercultural communication : global cultures and contexts

 • 1 ICC misc. information

 • Reasons for migrants to setup ethnic businesses

  -         - Realizing their dreams of freedom and financial security

  -         - Freedom to be their own boss

  -          -Autonomy in their choice of work

  -          -Achieve prosperity in the host country.

 • Ritual opposition 
  To play the devil’s advocate in challenging collogues     ideas
 • Structural tightness

  The imposing of many rules (Norms, constrains) on the individuals behaviour. Tight cultures impose many rules; loose cultures have few rules.


 • Reasons for migrants to setup ethnic businesses:
  • Realizing their dreams of freedom and financial security.
  • Freedom to be their own boss.
  • Autonomy in their choice of work.
  • Achieve prosperity in the host country.
 • Levels of multiculturalism

  Attitudinal

  • A society’s tolerance towards equal societal participation
  • People’s tolerance of diversity
  Descriptive level

  • Characterize a society with diverse cultures

 • Imagary
  Stereotypes; Prejudice; Ethnecentrism
 • Stereotypes

  images in our heads; cognitive representation influencing our feelings towards members of other group

 • Prejudice

  an opinion/judgment based on previous experience – or others'experience

 • Ethnocentrism

  • take own group as general acceptable norm and embellish this norm
  • Eigen groep is het beste.

 • 1.1 Mindfullness

 • Who tend to be more mindful?
  In-group members with each other tend to be more  mindful
 • Mindlessness: automatic pilot, stereotyping, simply not paying attention, fall back on prejudice in stead of being aware of what is going on, on what is happening in the moment, and on not letting yourself be carried away by emotions;

 • Mindfulness 
  • Be open to new information
  • Make new categories
  • Accept there is more than one perspective
  • Focus on the process

   

 • 2.1 Linear Model

 • Linear model:
  (SEE IMAGE)
 • According to the linear model:
  • All communication is linear:
  • Model does not apply to semantic dimensions of language à It does not address issues of meaning in message communication.
  • In the transactional model, communicators simultaneously send and receive messages rather than acting exclusively as either senders or receivers. However it still is a linear process.

   

 • 2.2 Interactive model

 • Syntactic
  Formal properties of signs and symbols
 • Pragmatic
  concerned with the relations between signs/expressions and their users
 • Semantic
  study of relationships between signs and symbols and what they represent
 • Interactive model
  see image
 • Accoriding tot he interactive model:

  Communication can be seen as processes of information transmission governed by three levels of semiotic rules:

   

  • Syntactic (formal properties of signs and symbols).
  • Pragmatic (concerned with the relations between signs/expressions and their users).
  • Semantic (study of relationships between signs and symbols and what they represent).
  Limit: It cannot account for multilateral communication

   

   Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer ontstaan culturele misverstanden? (volgens Dodd)
Culturele misverstanden ontstaan (volgens Dodd) als we ons niet kunnen aanpassen aan de symbolen en het communicatiesysteem van een cultuur.
Wat is het Development Model of Intercultural Sensitivity (DMIS)? Oftewel de Bennet scale
Het DMIS is een model om interculturele identiteit te ontwikkelen.
Wat zijn producten en processen van contact tussen culturen?
 • Cultureel kolonialisme
 • Culturele hegemonie
 • Culturele verspreiding
 • Culturele hybridisatie
 • Convergentie
 • Branding
Wat is er van belang om stereotypen en vooroordelen te 'overwinnen' tussen culturen?
Om stereotypen en vooroordelen te overwinnen van culturen is het van belang om het ethnocentrisme te verlagen. Dit kan worden gedaan door een cultureel relativistische houding aan te nemen.
Welke drie strategieën zijn er om interculturele communicatie vaardigheid te ontwikkelen? (en onbegrip tussen culturen zoveel mogelijk te voorkomen)
 • Het zoeken naar gemeenschappelijkheden
 • Het overwinnen van stereotypen en vooroordelen
 • Het ontwikkelen van openheid en flexibiliteit
Wat is empathie?
Empathie is het begrijpen van anderen door in hun wereld te stappen of in iemand anders schoenen te staan (of een voorstelling daarvan maken)
Wat is intercultureel bewustzijn?
Intercultureel bewustzijn is het vermogen om een stap terug te doen van het eigen standpunt en ook bewust te worden van de culturele waarden, overtuigingen en percepties van andere culturen.
Welke twee factoren omvat intercultureel bewustzijn?
 • Bewustzijn van eigen cultuur
 • Bewustzijn van de cultuur van een ander
Wat is de situationele component?
De situationele component verwijst naar de werkelijke context waarin interculturele communicatie optreedt, met inbegrip van de omgevingscontext, eerder contact tussen de communicatoren en statusverschil.
Wat is de psychomotorische component?
De psychomotorische component is de feitelijke inwerkingstrede van de kennis en affectieve componenten.

Het bevat het vermogen om verbale en non-verbale codes over te dragen tijdens een interactie en de mate waarop iemand dat kan communiceren in een culturele geschikte manier.