Summary Introduction to behavioral research methods

-
ISBN-10 0205197213 ISBN-13 9780205197217
254 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Introduction to behavioral research methods". The author(s) of the book is/are Mark Leary. The ISBN of the book is 9780205197217 or 0205197213. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Introduction to behavioral research methods

 • 1 Chapter 1

 • Applied research
  Onderzoek dat is ontworpen om echte problemen te onderzoeken of de kwaliteit van leven te verbeteren
 • A priori prediction
  Een voorspelling gedaan over de uitkomst van een onderzoek voordat gegevens worden verzameld
 • Basic research
  Onderzoek ontworpen om psychologische processen te begrijpen zonder rekening te houden met de vraag of dat begrip onmiddellijk toepasbaar is bij het oplossen van problemen uit de echte wereld
 • Conceptual definition
  Een abstracte definitie van het woordenboektype (in tegenstelling tot een operationele definitie)
 • Correlational research
  Onderzoek dat is opgezet om de aard van de relatie tussen twee gemeten variabelen te onderzoeken
 • Deduction
  Het redeneerproces van een algemene propositie naar een specifieke implicatie van die propositie; hypotheses worden bijvoorbeeld vaak afgeleid uit theorieën
 • Descriptive research
  Onderzoek dat is ontworpen om op nauwkeurige en systematische wijze het gedrag, de gedachten of gevoelens van een groep deelnemers te beschrijven
 • Empirical generalization
  Een hypothese die gebaseerd is op de resultaten van eerdere studies
 • Empericism
  De praktijk van het vertrouwen op observatie om conclusies over de wereld te trekken
 • Evaluation research
  Het gebruik van methoden voor gedragsonderzoek om de effecten van programma's op gedrag te beoordelen; wordt ook programma-evaluatie (mixed factorial design) genoemd
 • Experimental research
  Een experimenteel ontwerp dat een of meer gemanipuleerde onafhankele variabelen en een of meer reeds bestaande variabelen van deelnemers omvat die worden gemeten in plaats van gemanipuleerd; wordt ook gemengd faculteitsontwerp genoemd
 • Falsification
  -
 • File-drawer problem
  De mogelijkheid dat studies die een bepaalde hypothese niet hebben ondersteund, niet zijn gepubliceerd, waardoor onderzoekers de omvang van het ondersteunende effect overschatten op basis van alleen het gepubliceerde bewijs
 • Hypothesis
  Een propositie die logisch volgt uit een theorie; ook een voorspelling met betrekking tot de uitkomst van een studie
 • Methodological pluralism
  Het gebruik van veel verschillende onderzoeksbenaderingen om een bepaalde vraag te beantwoorden
 • Model
  Een uitleg over hoe een bepaald proces plaatsvindt
 • Null finding
  Het niet verkrijgen van een statistisch significant effect in een onderzoek
 • Operational definition
  Het definiëren van een constructie door precies te specificeren dat in een bepaalde studie wordt gemeten of gemanipuleerd
 • Post hoc explanation
  Een verklaring voor een reeks bevindingen nadat de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd
 • Pseudoscience
  Claims van kennis die zijn vastgelegd in de attributen van de wetenschap, maar die de centrale criteria van wetenschappelijk onderzoek schenden, zoals systematisch empirisme, openbare verificatie en testbaarheid
 • Public verification
  De praktijk om onderzoek zo uit te voeren dat het door anderen kan worden geverifieerd en gerepliceerd
 • Quasi-experimenteel research
  Onderzoek waarbij de onderzoeker geen deelnemers kan toewijzen aan voorwaarden of de onafhankelijke variabele kan manipuleren
 • Strategy of strong inference
  Een studie zodanig ontwerpen dat concurrerende voorspellingen uit twee of meer theorieën worden getest
 • Theory
  Verzameling stellingen die probeert de relaties tussen een reeks concepten te verklaren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.