Summary Introduction to Brain and Behavior

-
ISBN-10 146411899X ISBN-13 9781464118999
508 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Introduction to Brain and Behavior". The author(s) of the book is/are Bryan Kolb. The ISBN of the book is 9781464118999 or 146411899X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Introduction to Brain and Behavior

 • 1.1 Neuroscience in the Twenty-First Century

 • Waaruit bestaat het zenuwstelsel?

  Centrale zenuwstelsel en Perifere zenuwstelsel

 • Waaruit bestaat het CNS?

  Hersenen en ruggenmerg

 • Waaruit bestaat het PNS?

  Somatic division en autonomic division

 • Waarvoor zorgt somatic division (SNS)?

  Zintuigelijke info en bewegelijke info doorsturen

 • Waarvoor zorgt autonomic division (ANS)?

  Interne organen

 • De laag dat over de hersenen ligt is?

  Cerebrale cortex

 • Wat is de brainstem? 

  Bij mensen zorgt het voor onbewust gedrag

 • Wat zegt Eibl Eibelsfeldt over gedrag?

   

  Gedrag bevat patronen in tijd (bijv. bewegingen, geluiden, denken)

 • Wat is relatief gefixeerd gedrag?

   

  Onafhankelijk aangeboren gedrag

 • Wat is relatief flexibel gedrag?

  Afhankelijk van het leren 

 • Welke drie redenen zijn er om de link tussen hersenen en gedrag te onderzoeken?
  1. Gedragsstoornissen kunnen worden verklaard en genezen door deze link te begrijpen.
  2. Het brein is het meest ingewikkelde orgaan van de mens en dier.
  3. Hoe het brein zorgt voor gedrag en menselijk bewustzijn is nog steeds een grote vraag.
 • De eerste functie van het brein is gedrag produceren, door:
  - Informatie over de wereld te ontvangen
  - Informatie te integreren om een zintuiglijke werkelijkheid te maken
  - Voorspellingen te creëren
  - De bewegingen van spieren te controleren
  (Allemaal mogelijk doordat de hersenen zijn aangesloten op het zenuwstelsel).
 • Uit welke drie grote structuren bestaat het brein?
  - Forebrain = cerebrum
  - Cerebellum = little brain
  - Brainstem
 • De forebrain bestaat uit verschillende lobes. Welke?
  Vuist maken van rechterhand en hand 90 graden naar links draaien:
  - Temporal lobe = de duim 
  - Occipital lobe = de pols
  - Parietal lobe = de knokkels
  - Frontal lobe = vingers
 • Op welke twee manieren kan gedrag tot stand komen?
  - Aangeboren, inherited
  - Aangeleerd, learned
 • Wat houdt MCS in? (Minimally conscious state)
  Een conditie waarin een persoon niet bewust is, op bepaalde basisgedragingen, zoals lachen, na.
 • Wat houdt PVS in? (Persistent vegetative state)
  Een conditie waarin een persoon leeft, maar niet in staat is om te communiceren of zelf te functioneren.
 • 1.2 Perspectives on Brain and Behavior

 • Wat is mentalisme?

  Een verklaring van gedrag als een functie van het non-materiële brein

 • Wat is psyche of soul?

   

  Synoniem voor verstand, de ziel (bron van gedrag) leeft voor na de dood.

 • Wat is dualisme?

   

  Non-materiële en materiële lichaam dragen bij aan gedrag

 • Wat is het mind-body problem?

   

  Dilemma dat het niet materiële brein onder aanvoering staat van het materiële lichaam.

 • Wat is materialisme? 

  Gedrag kan worden beschouwd als functie van het zenuwstelsel, zonder daar het verstand bij te betrekken (gerelateerd tot evolutietheorie)

 • Hoe worden nieuwe eigenschappen geselecteerd?

   

  * voorkomen van een nieuwe eigenschap (mutatie)

  * eigenschap vergroot reproductief succes

  * dit vergroot de kans op overleving

  * eigenschap wordt doorgegeven op nakomelingen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is sensatie & perceptie
Sensatie bestaat uit alle fysieke prikkels uit de omgeving, geregistreerd door een zintuigelijk orgaan.

perceptie is onze subjectieve interpretatie van die prikkels en deze kan voor iedereen anders zijn.
Plaats van sensorisch & motorisch in ruggenmerg
Het dorsale (achterste) deel van het ruggenmerg is sensorisch,
terwijl het ventrale (voorste) deel motorisch is.
Leg uit wat een hindbrain is.
Het oudste deel van het brein. Essentieel voor motorische functies


Pons = brug tussen cerebellum en de rest van het brein
Medula = Bevat structuren die vitale bewegingen in het lichaam controleren
Reticular formation = witte/grijze massa. Neuronen / zenuwen
Cerebellum = Het meest kenmerkende onderdeel van het brein.
Leg uit van een midbrain is. 
Centrale deel van het de hersenstam; verantwoordelijk voor horen, zien  (sensorisch) en oriëntatie bewegingen die te maken hebben met sensorische informatie (draaien hoofd) (motorisch) 
Leg uit wat een diencephalon is. 
Het is het 'tussenbrein'. Het integreert motorische en zintuigelijke informatie. Hierbij horen de hypothalamus (controleert de lichaamsproductie van hormonen) en de thalamus (doorgeef luik van informatie voor zintuigelijk systeem, info naar neocortex).
Ontwikkeling van zenuwstelsel, 3 regio's
- voorhersenen
- middenhersenen
- achtehersenen
Waar bestaat het Peripheral Nervous System (PNS) uit?
Somatic Nervous System (SNS) en Autonomic Nervous System (ANS) & Enteric nervous system (ENS)
Wat heeft de hippocampus te maken met het eindigen van het stressrespons?
Hippocampus detecteert cortisol in het bloed en geeft hypothalamus opdracht om bloed-cortisol levels te reduceren. 
Te veel cortisol beschadigt de zenuwen in de hippocampus.

Vicieuze cirkel: stress, cortisol levels, functioneren van hippocampus.
Leg uit wat homeostatic hormones zijn. 
Hormonen die essentieel zijn voor het leven. 
Houden interne metabolimbische balans en reguleren de fysiologische systemen in een organisme.


Diabetes: tekort aan insuline. 
Hyperglycemia: hoge bloed-glucose levels: cellen gebruiken de glucose niet. 
Hypoglycemia: lage bloed-glucose levels.
Welke functionele hormoongroepen zijn er? 
* homeostatic hormones: zorgen ervoor dat de interne metabolische balans stabiel blijft en reguleert psychosociale systemen. 


* gonadal hormones: controleren reproductieve functies; seksuele ontwikkeling en gedrag. 


* glucocorticoids: worden afgescheiden in tijden van stress; belangrijk bij proteïne en carbohydratisch metabolisme