Summary Introduction to health Psychology

-
ISBN-10 0273735195 ISBN-13 9780273735199
657 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Introduction to health Psychology". The author(s) of the book is/are Val Morrison, Paul Bennett. The ISBN of the book is 9780273735199 or 0273735195. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Introduction to health Psychology

 • 1 What is health?

 • 1.       Geef een definitie van gezondheid.

  algemeen gevoel van zich goed voelen, afwezigheid van symotomen van een ziekte, de dingen die een persoon fysiek  mogelijk is om te doen

 •  Leg uit waarom het zo moeilijk is om het begrip ‘gezondheid’ te definiëren en gebruik daarbij de individuele en culturele perspectieven en de levensverwachting.

  Collectivist: een culturele fiosofie dat een individu in een groter geheel plaatst en acties verklaart door de benodigheden van het collectief en de dingen die het collectief wil ipv individu.Collectieve culturen vinden het belang van een groep belangrijker dan dat van een individu.

   

  Individualistic: een culturele filosofie die verantwoordelijkheid legt bij de individu ipv het collectief. Gedrag wordt (vaak) bepaald door indivuduele benodigheden en wensen ipv wat een gemeenschap wil of nodig heeft.Indivualisme legt meer nadruk op de uniekheid van zijn ‘leden’.

   

  Levensverwachting: menselijke verwachtingen van gezondehid veranderen over tijd door je achtergrond, door de dingen die je hebt meegemaakt maar ook door cognitieve ontwikkeling.

 •  Leg uit hoe er vanuit de etiologie, de ‘humoral theory’ en het dualisme werd gekeken naar de relatie tussen lichaam en geest. 

  Bij etiologie  wordt er gekeken naar de oorzaak van een ziekte. fysieke en mentale 'disturbances' hebben beiden een onderliggende fysieke oorzaak. Er wordt van de geest niet gedacht dat het ziekte kan veroorzaken.

  Humoral theory (hippocrates) ziet geest en lichaam als 1 . linkt ziekte aan verkeerde balans van de 4 circulerende lichaamsvloeistoffen.  Deze theorie linkt ziekte aan lichamelijke (dis)functies maar erkent ook dat lichamelijke factoren de geest beïnvloeden.

   

  Dualisme (Descartes) : is het idee dat lichaam en geest twee verschillende dingen zijn. Geest is niet materieel  en lichaam materieel. materieel en niet-materieel zijn onafhankelijk. communicatie tussen geest en lichaam gaat volgens het dualisme via control of the pineal gland in the midbrain.


 • Beschrijf de rol van de psychologie in het begrijpen van gezondheid en ziekte.

 •     De betekenis van ‘gezondheid’ is over de tijd heen veranderd. Leg uit wat er veranderd is. 

  Gezondheid was eerst onverbrekelijk gekoppeld aan ‘geschiktheid om te werken’, nu word er ook ‘andersom’ gekeken (beroepsstress).

  Een tweede verandering is dat mensen meer kritisch zijn tegenover de geneeskunde, we nemen niet meer aan dat de geneeskunde ons van alle ziekten kan en zal genezen.

 • Wat wordt verstaan onder de term ‘gezondheidsgedrag’?

  Gedrag uitgeoefend door een individu , zonder zijn of haar gezondheid status in acht te nemen, as a means of protecteing, promoting, or maintaining health.

  Gedragspathogenen – een gedraging waarvan wordt geloofd dat het de gezondheid aantast.

  Gedragsimmunogenen – een gedraging waarvan wordt gedacht dat het de gezondheid

  bevordert/beschermt.

 •   Licht toe wat wordt bedoeld met een collectivistische, een individualistische en een holistische benadering van gezondheid.

  collectivistische benadering: collectief boven individu

  individualistische benadering: individu boven colectief

  Holistic:     ‘wholeness’ ; holistische denkbeelden houden zich bezig met het gehele persoon en zijn/haar welzijn , in plaats van alleen het fysieke of waarneembare

 • Wat is de kern van gezondheidspsychologie?

  doel van Gezondheidspsycologie  is om een begrip te krijgen van  de biopsychosociale (lichaam, geest en sociaal) factoren die een rol spelen in de promotie, het onderhouden van gezondheid, het verbeteren van gezondheidszorg, preventie en behandeling van ziekte en de oorzaken van ziekte (risico factoren)

 • 2 Health inequalities

 • 1.       Beschrijf de samenhang tussen sociaal-economische status en gezondheid.


   

  SES= sociaal-economische status.

  mensen met hoger inkomen/ hogere SES hebben betere gezondheid, leven langer

  mensen met lage SES, vaker aandoeningen en eerder dood

  kanker is niet gerelateerd aan SES

   

 •   Leg uit wat de social causation en de social drift verklaring voor sociaal-economische verschillen in gezondheid inhouden.

  social causation verklaring: lage SES  - - > gezondheidsproblemen

  verklarende factoren :

  - ongunstige materiele omstandigheden,

  - ongezond gedrag (mensen doen niets met kennis)

  - stress (minder coping met stress dan hoge SES)

  -toegankelijk zorg, is bij lage SES lager door ondergebruik

   

  Social drift verklaring: slechte gezondheid --> lage SES

  door ziekte kunnen mensen minder geld verdienen dus lage SES.

 •  Beschrijf de relatie tussen etniciteit en gezondheid.

  etnische minderheden over het algemeen slechtere gezondheid.

  taal, religie, rassen, migratie, cultuur, voorouers etc. spelen een rol in gezondheid. 

  je moet niet naar etnische minderheden als geheel kijken maar naar aparte groepen, want veel verschil.

  vaak ook lage SES

 • Benoem de factoren die een rol spelen in de verschillen in gezondheid tussen etnische groepen en leg uit hoe deze factoren een rol spelen.

  -ongezond gedrag

  ( etnische minderheden hebben vaker ongezond gedrag, turkse mannen roken bijv. veel)

  -stress  

  ((Henryism) kost meer energie om bep. posities te bereiken, stress door discriminatie etc.)

  -toegankelijkheid zorg

  (minder medicijnen op recept, minder zelfzorg, communicatie)

 •   Benoem de factoren die een rol spelen in de geslachtsverschillen in gezondheid en leg uit hoe deze factoren een rol spelen.

  vrouwen leven langer, maar hebben meer ongezonde levensjaren.

  factoren:

  - vrouwen werken onder ongunstige omstandigheden.

  -vrouwen vertonen meer gezond gedrag

  -vrouwen beter immuunsysteem, oestrogeen vermindert kans op hart- en vaatziekten

  -vrouwen alert op symptomen, minder uitstelgedrag.

  -mannen hebben meer stress (>bloeddruk,>hart en vaat), testosteron (bloedklontering)

  -

   

   

   

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Third wave therapies
= Metacognitieve therapie

 • Jezelf loskoppelen van oude patronen en leren flexibele copingsstrategien
 • Aangaan van stressvolle situaties en daarmee omgaan  
 • Aanleren van een hoger niveau van metacognitief bewustzijn, zodat stress minder snel optreedt
Zelfinstructietraining
Onderbreekt men de stroom van stressvolle gedachten en vervangt die door van tevoren gerepeteerde stressreducerende gedachten (zelfspraak of zelf-geprogrammeerde instructie)

2 categorieën
- Geheugensteuntjes voor coping   
Je maakt je druk, doe het rustig aan, denk eraan je te ontspannen
- Geruststelling en herinneren eerder met stress heeft gehendeld en dat nu ook kan
Event stress model (beck)
Factoren die kunnen worden gewijzigd om stress te verminderen:
-Trigger
-Ongeschikte gedragsmatige, fysiologisch, emotionele reactie
Cognitieve interventies
 • Zelfinstructietraining 
 • Meditatie mindfullness
Gedragsmatige (behavioral) interventies
Stop, Think, plan
eerst tot 10 tellen

richten zich op op het uiterlijk gedrag, niet op cognitieve processen
Relaxation training

 • aanleren van basale ontspanningstechnieken bodyscan
 • over de dag heen de ervaren stress ‘monitoren’
 • technieken gebruiken als er stress wordt ervaren


Voordelen:
positieve fysieke gevolgen
controle ervaren wordt over de stressreactie
kalmer en dieper over dingen nadenken 
Veranderen van de reactie op stress
 • Relaxation training
 • Cognitieve interventies
 • Gedragmatige interventies
 • Third wave therapie
Veranderen van de trigger
Problem focus counseling (Egan)
 

 • Probleemanalyse (wat zijn de triggers)
 • Doel stellen (welke trigger wil je veranderen)
 • Faciliteren van actie (Wat doe je om de trigger te veranderen)  


Het helptom met het veranderen van gemakkelijk triggers tebeginnen.


stress in het verkeer? =eerder van huis gaan, andere route rijden
Stress kan je op twee manieren aanpakken

Veranderen van reacties

Veranderen van triggers 
Stressinoculatietraining
een stressreducerende interventie waarbij deelnemers leren stress te beheersen door te oefenen alvorens een stressvolle situatie in te stappen
Deelnemers leren zich te ontspannen en kalmerende zelfspraak te gebruiken

Hierdoor kunnen deelnemers zich op de volgende zaken concentreren:
 • Controleren of het gedrag past bij de omstandigheden
 • Ontspannen blijven
 • Zichzelf de juiste zelfspraak geven