Summary Inwendige geneeskunde

-
ISBN-10 9006921920 ISBN-13 9789006921922
290 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Inwendige geneeskunde". The author(s) of the book is/are A Th Straaten Huygen Joseph Johannes Maria van Meyel Susan Hol. The ISBN of the book is 9789006921922 or 9006921920. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Inwendige geneeskunde

 • 8 Aandoeningen van de slokdarm

 • Wat zijn de 5 mogelijke methodes om onderzoek van de slokdarm uit te voeren?
  Endoscopie, röntgenologisch onderzoek, manometrie en 24-uurs pH-registratie zijn de 5 mogelijke methodes om onderzoek van de slokdarm uit te voeren.
 • Welke 5 klachten staan vooral op de voorgrond bij een patiënt met slokdarmaandoeningen?
  Slikklachten, passageklachten, retrosternale pijn, zuurbranden en oprispingen staan vooral op de voorgrond bij een patiënt met slokdarmaandoeningen.
 • Wat is de Latijnse naam voor "slokdarm"?
  De Latijnse naam voor "slokdarm" is oesofagus.
 • 8.1 Onderzoek van de slokdarm

 • Wat is endoscopie?
  Endoscopie is een onderzoeksmethode waarbij verschillende organen vanuit de binnenkant bekeken kunnen worden. De endoscopie biedt ook therapeutische mogelijkheden.
 • Wat is röntgenologisch onderzoek?
  Bij een röntgenologisch onderzoek worden er röntgenfoto's gemaakt van het gewenste lichaamsdeel of orgaan.
 • Wat is manometrie?
  Manometrie is een slokdarmonderzoek waarbij de druk en de peristaltiek in de slokdarm wordt gemeten.
 • Wat is de 24-uurs pH-registratie?
  Een zuurgraadmeting is een onderzoek waarbij de zuurgraad (pH) in de slokdarm gemeten wordt, gedurende 24 uur; synoniemen = pH-meting of 24-uurs zuurgraadmeting. Met dit onderzoek kan reflux van maaginhoud naar de slokdarm worden vastgesteld.
 • Wat is een biopsie?
  Een biopsie is een operatie onder narcose of lokale verdoving waarbij een stukje weefsel (een biopt) uit het bot en/of omliggende weefsel wordt weggenomen. Met behulp van radiodiagnostische apparatuur bepaalt de chirurg de juiste plaats van de biopsie. Het weefsel dat de chirurg met de biopsie weghaald wordt opgestuurd naar een patholoog voor onderzoek. De patholoog kan vaststellen of het gaat om een ontsteking, een goedaardig gezwel of een kwaadaardig gezwel. 
 • Wat is de kleur van het normale slokdarmslijmvlies?
  De kleur van het normale slokdarmslijmvlies is grijs-roze. De overgang naar het rodere maagslijmvlies is te zien als een scherpe lijn en valt meestal samen met de plaats waar het middenrif wordt gepasseerd.
 • Wat zijn contra-indicaties voor een endoscopie?
  Een absolute contra-indicatie is het niet meewerken van de patiënt. Relatieve contra-indicaties zijn een niet nuchtere patiënt; ernstige cardiopulmonale afwijkingen (shock, recent hartinfarct); comateuze toestand; een ernstige bloedingsneiging (trombocytopenie, hemofilie).
 • Met welk onderzoek van de slokdarm kunnen divertikels, vernauwingen, ernstige ontstekingen, een gestoorde beweeglijkheid en een gestoorde slikactie in beeld gebracht worden?
  Bij röntgenologisch onderzoek van de slokdarm kunnen divertikels, vernauwingen, ernstige ontstekingen, een gestoorde beweeglijkheid en een gestoorde slikactie in beeld gebracht worden.
 • Met welke onderzoeksvorm zijn het best afwijkingen in de motiliteit (beweeglijkheid) van de slokdarm vast te leggen?
  Met behulp van manometrie zijn afwijkingen in de motiliteit van de slokdarm het best vast te leggen. Denk hierbij aan de druk van de slokdarmspieren en de druk in de onderste slokdarmsfincter.
 • Wat is een slokdarmsfincter?
  Onderin de slokdarm zitten de onderste sluitspieren (slokdarmsfincter). Die openen zich zodra het voedsel daar is. Het eten komt zo in de maag terecht. Daarna sluit de sluitspier zich weer zodat er niets vanuit je maag terugkomt in de slokdarm.
 • Met welke onderzoeksvorm wordt de reflux van maaginhoud naar de slokdarm vastgesteld?
  De 24-uurs pH-registratie is een onderzoek waarbij de zuurgraad (pH) in de slokdarm gemeten wordt gedurende 24 uur. Op deze manier kan o.a. reflux van maaginhoud naar de slokdarm worden vastgesteld.
 • 8.2 Ziekten van de slokdarm

 • Wat is de functie van de slokdarm?
  Als je je eten doorslikt, komt het in de slokdarm terecht. Via de slokdarm vertrekt het voedsel naar de maag. Deels gaat dat vanzelf door de zwaartekracht. Maar ook helpt de slokdarm hier bij. Doordat de spieren in de slokdarmwand zich samentrekken, verplaatst het eten zich naar de maag.
  Onderin de slokdarm zitten de onderste sluitspieren (slokdarmsfincter). Die openen zich zodra het voedsel daar is. Het eten komt zo in de maag terecht. Daarna sluit de sluitspier zich weer zodat er niets vanuit je maag terugkomt in de slokdarm.
 • Wat zijn de 7 aandoeningen van de slokdarm?
  Oesofagitis, slokdarmcarcinoom, hiatus hernia, zenkerdivertikel, slokdarmspasme, achalasie en oesofagusvarices zijn de 7 aandoeningen van de slokdarm.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is embolisatie?
 Het sluiten van bloedvaten wordt emboliseren genoemd.
Wat is angiografie?
Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt met de hulp van speciale contrastmiddel. 
Wat is hemodynamica?
Hemodynamiek (Grieks: Άιμα (haima, bloed en dynamiek) of hemorreologie is de leer van de eigenschappen en de omloop van het bloed. 
Wat is endoscopie?
Endoscopie is een onderzoeksmethode waarbij verschillende organen vanuit de binnenkant bekeken kunnen worden. De endoscopie biedt ook therapeutische mogelijkheden.
Wat is collaberen?
1. verzwakken, vervallen, plotseling instorten 2. samenvallen, ineenschrompelen (bijvoorbeeld van een long of een gedeelte van een long)
Wat zijn de acra?
De neuspunt, handen en voeten.
Wat is een chronische maagbloeding?
Een chronische maagbloeding is meestal mild, maar soms kunnen de symptomen ook verergeren. Een chronische maagbloeding kan meestal niet zo gemakkelijk worden opgespoord als een acute maagbloeding, omdat de tekenen minder duidelijk zijn.
Wat is retentiebraken?
.....
Wat is een maaguitgangstenose?
.....
Wat betekent spierverzet?
.....