Summary Jaar 1 Blok E Kwaliteit In Beeld

-
533 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Jaar 1 Blok E Kwaliteit In Beeld

 • 1 Module Zorglandschap

 • Wat is de definitie van zorglandschap?
  "Een systeem met verschillende (groepen) personen en organisaties en relaties daartussen die gericht zijn op het verlenen van zorg voor (en deels met) een bepaalde populatie, zoals dat in de loop van de tijd tot stand is gekomen en zich voortdurend verder ontwikkelt." (Nivel, 2018)
 • 1.1 Hoorcollege zorglandschap

 • Hoe ziet het zorglandschap in Nederland eruit?
  • Personeelstekort 
  • bevolkingsgroei 
  • vergrijzing 
  • digitalisering en technologische ontwikkeling 
  • beperkt budget 
 • Wat houdt de 0e lijns zorg in?
  Wanneer er zorg wordt aangeboden zonder dat er een hulpvraag is, noemen we dat preventieve gezondheidszorg, of ook wel nuldelijnszorg.
 • Wat houdt de 1e lijns zorg in?
  Als er een hulpvraag is, wordt getracht met algemene zorg in de eerstelijn de klachten te verhelpen. Het gaat onder meer om huisartsenzorg, fysiotherapie, mondzorg, tandarts, verloskundige zorg en huidtherapie.
  * zorg zonder verwijzing
 • Wat houdt de 2e lijns zorg in?
  Als de zorg in de eerste lijn ontoerijkend is en meer specialistische zorg noodzakelijk is, verwijzen zorgverleners door naar de tweede lijn. Voor behandeling is de tweede lijn is een verwijzing uit de eerste lijn noodzakelijk. Onder de tweedelijnszorg vallen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg.
 • Wat houdt de 3e lijns zorg in?
  Op het moment dat er hoogspecialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als somatische gezondheidsproblemen, volgt doorverwijzing naar instellingen voor topklinische zorg.
 • Wat houdt intra- en extra muraal in?
  .
 • 2 Module Kwaliteit

 • Wat houdt de Wkkgz in?
  De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • 2.1 PROMS & PREMS

 • Wat is een PROM?
  Patient-reported outcome measure. Een vragenlijst die pro's meet (patient reported outcomes).
 • Wat is een PREM?
  Patient-reported experience measure. Een vragenlijst die meet hoe de patiënt de gezondheidszorg  ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt.
 • Wat is het verschil tussen PROM en PREM?
  • Bij PROM's geeft de patiënt zelf een conclusie over zijn/haar gezondheid. 
  • bij PREM's er wordt gemeten hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart. 
 • 2.2.1 Meten in de huidtherapie

 • Wat is het doel van meten?
  Objectiveren en in maat en getal uitdrukken.
 • Wat betekent klinimetrie?
  Het meten van klinische verschijnselen.
  • diagnostisch
  • evaluatief  
 • Wat zijn de 8 stappen voor het toepassen van een meetinstrument in de praktijk?
  1. Wat wilt u meten? 
  2. met welk doel wilt u meten? 
  3. met welk soort meetinstrument wilt u meten? 
  4. hoe vindt u een meetinstrument?
  5. wat is de hanteerbaarheid
  6. wat is de methodologische kwaliteit
  7. hoe analyseert u de gegevens? 
  8. hoe interpreteert en rapporteert u de gegevens? 
 • 2.2.1.1 deel 1

 • Welke factoren beïnvloeden de waterhuishouding van de huid?
  Behandeling van de huid met moisturizers en emollients (andere methoden: occlusief effect van oliën en vetten in preparaten en het toevoegen van water met een humectans). Andere externe factoren: stress, zweten, medicatie, frequent wassen, ongezond leven, kleding, verwarming, airco, bioritme etc.
 • Welke factoren zorgen voor een wetenschappelijk correcte meting van hydratatie van de huid?
  Standaard condities (20 - 22°C, 40 - 60% rel. luchtvochtigheid). Acclimatiseren van de huid (30 min. of meer). Proefpersoon mag niet zweten. Huid is 3 uur voor de meting gereinigd en niet behandeld met creme. Kleding moet tenminste 20 min voor de meting verwijderd zijn. Voor vergelijkende metingen moet altijd het zelfde tijdstip van de dag genomen worden.
 • Hoe werkt het meetprincipe van het instrument dat hydratatie meet?
  De meetsonde meet de elektrische capaciteit, die afhankelijk is van het gehalte aan water. De geleiders (conductor tracks, misschien moet je het woord sporen ook ergens noemen) op de meetkop werken als de twee platen van een condensator.
  De capaciteit van die condensator wordt groter als er een stof met een grotere diëlektrische constante tussen de platen gebracht wordt. Vertaald naar het apparaat: als de huid meer vocht bevat. Want water heeft een grote diëlektrische constante. Op de geleiders in de meetkop staat een spanning, daardoor zit er wat elektrische lading op de geleiders. De elektronica in het apparaat merkt als  de capaciteit groter wordt (dus als de kop op een stukje huid staat met meer vocht), want dan stroomt er wat elektrische lading naar de meetkop en dat stroompje kan natuurlijk gemeten worden. Op de geleiders in de meetkop staat een spanning. die spanning zorgt voor een elektrisch veld tussen de geleiders. Omdat de veldlijnen gekromd zijn (scatterfield) gaat dat elektrisch veld ook door de huid. De capaciteit van wordt beïnvloed door de eigenschappen van de huid. De meetkop geeft een gekromd elektrisch veld tussen de geleidende sporen dat ook door de huid heen gaat.
  De meetcondensator reageert op veranderingen in capaciteit die veroorzaakt worden door de hoge diëlektrische constante van water. Willekeurige eenheden: 1 – 120.
 • Wat is de praktische toepassing van het meten van hydratatie? Wat zou je als huidtherapeute daaraan hebben?
  Belangrijke meting voor cosmetisch en dermatologisch huid onderzoek. Laat de vocht samenstelling van de natuurlijk hydrolipide film van de huid zien, en effecten van bepaalde huid producten. Evaluatie van huidtherapeutische behandelingen en cosmetische middelen, speciaal voor behandeling van de droge huid (psoriasis, eczeem, dermatitis). Verkoop van geschikte producten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.