Summary Jaar 2 Blok A prescreening en huidzorg

-
666 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Jaar 2 Blok A prescreening en huidzorg

 • 1 Dermatoscopie tutorial

 • Welke laesies verder met dermatoscoop bekijken?
  • veranderende of nieuwe laesies bij volwassenen 
  • laesies, die klachten geven of waar patiënten bezorgd over zijn 
  • laesies, die er klinisch anders uitzien dan de overige (ugly duckling sign) 
  • laesies die op melanomen lijken
 • Wat houdt stap 1 in van dermatocopie?
  De eerste stap dient om het onderscheid te maken tussen een melanocytaire en een niet-melanocytaire laesie. Een melanocytaire laesie wordt geconstateerd bij aanwezigheid van minstens één van de volgende criteria: 
  • pigmentnetwerk: netwerk van bruine lijntjes op een diffuus lichtbruine achtergrond 
  • geaggregeerde globules: talrijke, > 0,1 mm grote, meer of minder geaggregeerde, ronde tot ovale structuren met bruin/grijs-zwarte kleurtinten 
  • vertakkende streaks: regelmatige en irregulaire lineaire structuren in en/of aan de rand van een laesie 
  • homogeen blauwe pigmentatie: structuurloze blauwe pigmentatie zonder andere structuurelementen 
  • parallel patroon: typisch patroon aan handpalmen en voetzolen.
 • Wat houdt stap 2 in van dermatoscopie?
  Stap 2 heeft tot doel om de vraag te beantwoorden: Is een melanocytaire laesie benigne of maligne? Hiertoe zijn veel verschillende methoden beschikbaar, zoals:
  • 7-Point checklist 
  • Patroon analyse 
  • ABCD methode 
  • ABCD puntenlijst 
  • Menzies methode 
  • 7FFM methode 
  • CASH     
 • Wat zijn de criteria van de 7 point checklist?
  1. Atypisch pigmentnetwerk 
  2. blauw-witte waas 
  3. atypisch vaatpatroon 
  4. streaks aan de buitenrand 
  5. onregelmatige blotches 
  6. onregelmatige dots/globules 
  7. regressiepatroon 
 • Wanneer wordt er gekeken naar niet- melanocytaire kenmerken?
  Als bij stap 1 geen melanocytaire criteria geconstateerd kunnen worden, dient men te zoeken naar kenmerken voor niet-melanocytaire laesies zoals verruca seborrhoïca, gepigmenteerd basaalcelcarcinoom en angioom.
 • 2.1 epidemiologie

 • Wat is epidemiologie?
  Leer van frequentie van het optreden van ziekten en van factoren die de frequentie bepalen.
 • Wat is de definitie van incidentie?
  In de epidemiologie verstaat men onder de incidentie van een aandoening in een specifieke populatie het relatieve aantal nieuwe gevallen van die aandoening per tijdseenheid. Meestal wordt de incidentie opgegeven als het aantal nieuwe gevallen per duizend personen per jaar; soms ook per honderdduizend per jaar.
 • Leg uit welke rol telomerase, P53 en apoptose hebben in de etiologie
  De getransformeerde keratinocyten laten een hoge mutatiegraad van het tumorsuppressorgen p53 en de expressie van telomerase zien. Toegenomen telomerase vertraagt de apoptose. De mutatie maakt het P53 onmogelijk om ernstig beschadigde cellen apotosis te laten  ondergaan. Deze gemuteerde DNA cellen zijn resistent tegen apoptotische dood en zorgen voor 8 Versie 15-10-2010 verdergaande genetische schade.
  --------------------------------------------------------------------------------------

  • telomerase: 
  • P53: 
  • Apoptose: Apoptose is het proces van geprogrammeerde celdood dat plaatsvindt in meercellige organismen. Apoptose is een normale cellulaire respons die onder meer belangrijk is voor de vroege ontwikkeling van een individu  
 • Welke factoren zorgen voor meer risico op AK?
  • geslacht -> man 
  • leeftijd -> >70jr
  • gloqau (foto-aging) -> 3-4
  • haarkleur -> rood 
  • kaalheid -> mild tot matig/ernstig 
  • makkelijk te verbranden -> hoog
 • Welke rol speelt UVA en HPV?
  • UVA rogt voor schade in het DNA 
  • HPV is een oncologisch virus en speelt een rol bij kankervorming, HPV speelt een rol als cocarcinogeen 
 • Noem 3 manieren waarop een bestaande laesie zich kan ontwikkelen
  • Regressie (verdwijnt)
  • persisterende afwijking(en) 
  • transformatie naar een PCC  
 • Wat is de transitiekans van AK naar PCC?
  0,05% per jaar (range: 0,025-16%).
 • Noem 8 behandelmethodes voor AK
  1. Shave excisie
  2. curretage
  3. cryotherapie
  4. PDT
  5. dermabrasie
  6. laser
  7. chemische peeligs
  8. 5-FU
 • Benoem de incidentie van PCC
  1 op de 15 nederlanders ontwikkeld een PCC voor z'n 85e levensjaar.
 • Wat is de ziekte van M. Bowen?
  intra-epidermaal SCC, in situ variant van een PCC.
 • Beschrijf het klinisch beeld van M. Bowen.
  een scherp begrensde, langzaam groter wordende erythemato-squameuze plek die kan lijken op eczeem of psoriasis. Vaak zijn er crustae aanwezig. Soms zijn ze gepigmenteerd.
 • Wat zijn de voorkeursplekken van M.Bowen?
  De ziekte van Bowen komt vooral voor bij ouderen (rond de 70 jaar, vooral vrouwen). Circa 75% van de morbus Bowen zit op de onderbenen. Maar in principe kan het overal zitten (gelaat, palmair, vingers, genitaal, perianaal, subunguaal en periunguaal). Meestal zijn het solitaire laesies, soms (10-20%) multipel. Multipele morbus Bowen wordt vooral gezien bij patiënten met een immuunstoornis.
 • Hoe vaak metastaseert een BCC (in procenten)?
  0,03%
 • Wat is de H-zone?
  embryonale splijtlijnen.
 • Waarom is de exacte incidentie van het BCC in Nederland zo onbekend?
  BCC's worden niet geregistreerd...
 • Wanneer heeft een BCC een hoog risico (op metastase) en wanneer een laag risico?
  • sprietige BCC -> hoog risico 
  • recidief -> hoog risico 
  • ...
 • Welke gedeelte van de Nederlandse bevolking ontwikkelt in zijn leven een BCC? 1 op de ....?
  1 op de 6.
 • Hoeveel mensen stierven er in 2010 aan een melanoom?
  800.
 • Waar hangt de toename van de incidentie mee samen?
  overmatig zon gebruik.
 • Waar hangt de prognose van af?
  Tijdige ontdekking en tot uitdrukking in breslow-dikte.
 • Wat was de incidentie in 2010 voor vrouwen per 100.000 persoonsjaren?
  • In situ: 10,2 
  • infasief melanoom: 29,7
 • Wat is de 5-jaarsoverleving voor stadium IIb?
  ...
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sclerodermie is
Verharding van de huid
Wat is raynauds disease en wanneer komt dit voor?
Het koud en verdoofd voelen van tenen en vingers bij systemische auto-immuunziekten
Wat is lupus erythematodes
Een auto immuunziekte waarbij de huid aangedaan is
Waardoor ontstaat een chondrodermatitis nodulairs helices
Door het ouder worden van het kraakbeen
Wat is de voorkeursplek voor een verruca seborhoica
De romp
Als patiënt mag je met een klacht naar
Civiele rechter: als je geld wilt 
tuchtrechter: als je excuus wilt
Wat kan er gebeuren na een tuchtcollege
Je wordt geschorst
tijdelijk uit register gehaald worden
geldboete
helemaal uit register gehaald worden
je mag alleen werken onder bepaalde voorwaarde
Wie kunnen er bij een tuchtcollege zitten
Naasten van patiënt
ouder van patiënt
artsen
je eigen collega's 
zorgverzekeraars
je baas
Wat zijn de doelstellingen van WKKGZ
Verbeteren kwaliteit van zorg
patiënten actieve rol in behandeling geven
laagdrempelige manier van klacht indienen
WKKGZ staat voor
Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg