Summary Jaar 2 Blok B Zorg verlenen bij circulatiestoornissen

733 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Jaar 2 Blok B Zorg verlenen bij circulatiestoornissen

 • 1.1 Hart- en circulatie

 • Wat versta je onder de systole van het hart?
  samentrekking van de kamers.
 • Wat versta je onder de diastole van het hart?
  Rustfase, het hart ontspant en stoomt weer vol met bloed. 
 • Waarom gaan de verschillende kleppen open en dichten en op welke momenten in de hartcyclus gebeurt dit?
  ..
 • Hoe wordt de prikkelvorming en prikkelgeleiding gerealiseerd?
  ..
 • Wat is de rol van de sinus-knoop, AV-knoop, Bundel van His en Purkinje vezels?
  ..
 • Wat wordt er weergegeven in een ECG en geef voor iedere top aan wat deze weergeeft?
  ..
 • Welke type bloedvaten zijn er?
  ..
 • Hoe is de wandopbouw van de bloedvaten?
  ..
 • Welke typen arteriën kun je onderscheiden en waardoor verschillen ze van elkaar?
  ..
 • Wat verstaat men onder de diastolische en wat onder de systolische bloeddruk?
  ..
 • Welke factoren zijn belangrijk voor de diastolische bloeddruk en welke voor de systolische bloeddruk?
  ..
 • Welke regelmechanismen kent de bloeddruk?
  ..
 • Wat verstaat men onder de metarteriole?
  ..
 • Via welke mechanismen komt het veneuze bloed weer terug naar het hart?
  ...
 • Wat is het verschil tussen het oppervlakkige en het diepe veneuze systeem?
  ..
 • Wat zijn vena perforans en wat zijn vena communicans?
  ..
 • In welk bloedsomloop wordt per dag meer bloed gepompt? 
  Kleine
  grote 
  beide
  Beide.
 • Hoeveel kilometer heeft de mens aan bloedvaten?
  100.000km, 2,5x de aarde rond.
 • 1.1.1.1 1

 • Wat betekent atrium?
  Boezem.
 • Wat betekent ventrikel?
  Kamer.
 • Wat zijn arteriën?
  Slagaders, bloed stroomt van het hart af.
 • Wat zijn venen?
  Aders, bloed stroomt naar het hart toe.
 • Welke bloedvaten bevinden zich in de rechter atrium?
  • v. Cava superior
  • v. Cava inferior 
 • Welke bloedvaten bevinden zich in de rechter ventrikel?
  • Truncus pulmonalis 
 • Welke bloedvaten bevinden zich in de linker atrium?
  • vv. Pulmonalis (4)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe heten de kleppen tussen de linker atrium en linker ventrikel
Semilunairkleppen
Hoe heet de klep tussen de linker atrium en de linker ventrikel
Mitralisklep
Hoe heet de klep tussen het rechteratrium en rechter ventrikel
Tricuspidallisklep
De hartwand van binnen naar buiten
Endocard
myocard
epicard
Wat is systole
De fase waarin de kamers van het hart samentrekken
Wat is diastole
De fase waarin het hart zich ontspant en volpompt met bloed
R staat voor
Straal van het vat
P staat voor
Transmurale drukverschil
S staat voor
Spanning in de vaatwand
De grote van de volumetoename bij een bepaalde drukstijging in een vat noemen we
De compliantie