Summary Jaarrekening

-
ISBN-10 9001778259 ISBN-13 9789001778255
163 Flashcards & Notes
53 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jaarrekening". The author(s) of the book is/are Henk Fuchs. The ISBN of the book is 9789001778255 or 9001778259. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Jaarrekening

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Onder administratie of bestuurlijke informatieverzorging verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarvoor moeten worden afgelegd.

 • wat is een onderneming?
  wanneer een bedrijf activiteiten heeft die de bedoeling hebben om winst te halen. Dan spreek je van een onderneming
 • Administratieve Organisatie (AO); het geheel van organisatorische maatregelen die in een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.

 • Verbandscontroles; bv. het verband (relatie) tussen de vrachtkosten en het aantal afgeleverde verkooporders.

 • Interne verslaggeving ;  management accounting

  Externe verslaggeving ; financial accounting

   

 • 1.1 Het informatieproces in de onderneming

 • wat is een bedrijfshuishouding
  een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke behoefte.
 • Wat is bedrijfshuishouding
  Een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke productie.
 • onderneming: een bedrijf dat activiteiten ontwikkelt met de bedoeling winst te behalen.
 • Wanneer is bedrijfshuishuidingis in een onderneming?
  Wanneer in een  bedrijfshuishuiding het winststreven aanwezig is, spreken we van een onderneming.
 • Wat doet een bedrijfshuishouding?
  Binnen een bedrijfshuishouding vindt een deel van de totale maatschappelijke productie plaats.
 • Kerndoelen van BIV?
  1. Voorbereiden en nemen van beslissingen. Beleidsinstrument

  2. Beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten. Beheersingsinstrument en controle instrument

  3. Afleggen van verantwoording
 • Welke fasen kunnen we onderscheiden in het informatieproces
  het verzamelen van gegevens
  het vastleggen van deze gegevens
  het bewerken van de vastgelegde gegevens
  het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar
 • wat is een onderneming
  Wanneer een bedrijf activiteiten ontwikkelt met de bedoeling hiermee winst te behalen, spreken we van een onderneming.
 • informatie: gegevens waarmee de kennis van de vrager vergroot wordt.
 • Welke fase onderscheiden we in het informatieproces in een onderneming?
  In het informatieproces in een onderneming onderscheiden we de volgende fasen.
  Verzamelen van gegevens
  Vastleggen van deze gegevens
  Bewerken van de vasgelegde gegevens
  doorgegeven van de bewerkte gegevens als informatie aan de vragers ernaar.
 • Wanneer is een bedrijf een onderneming?
  Wanneer een bedrijf winst probeert te behalen met diens activiteiten.
 • wat is informatieanalyse
  het onderzoek naar de informatiebehoeften van diverse medewerkers.
 • Hoe verloopt het informatieproces
  - het verzamelen van gegevens
  - het vastleggen van deze gegevens
  - het bewerken van de vastgelegde gegevens
  - het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar.
 • waardenkringloop
 • Wat verstaan we onder informatieanalyse?
  Het onderzoek naar de informatiebehoefte van de diverse medewerkers in een onderneming.
 • Het informatieproces bevat 4 fasen. Welke?
  (1) gegevens verzamelen (2) vastlegging (3) bewerken gegevens (4) het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers
 • schema informatieverzorging
  verzamelen en vastleggen van gegevens
  bewerken van gegevens
  verstrekken van informatie
  informatiebehoefte

 • Wat is informatie
  Gegevens waarmee we de kennis van een vrager vergroten, noemen we informatie.
 • Waarom is informatie in een onderneming van groot belang.
  a. het voorbereiden en het nemen van beslissingen
  b. het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten
  c. het afleggen van verantwoording
 • Waarom moet de directie  van een onderneming voortdurend evalueren of het infomatieaanbod overeenstement met de informatievraag?
  Wanneer de informatievraag verandert, moet heet informatie-aanbood op de gewijzigde vraag worden afgestemd.
 • definitie van bestuurlijke informatieverzorging
  het systematisch verzamlen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daar voor moet worden afgelegd
 • Informatieanalyse
  Het onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse medewerkers in een onderneming noemen we informatieanalyse.
 • De informatie die we met behulp van de adminstratie krijgen, gebruiken we door diverse doeleinden.
  Enkele doeleinde van de met behulp  van de administratie verkeregigen we informatie te zin.
  Het voorbereiden en nemen van beslissingen
  Het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten;
  Het afleggen van verantwoording.
 • wat is managment informatie systeem
  informatiebehoeften van het managment zijn vertaald in systemen waarbij allerlei gegevens van binnen het bedrijf en daarbuiten worden omgezet in voor de bedrijfsleiding bruikbare informatie.
 • administratie of bestuurlijke informatievoorziening
  Onder administratie of bestuurlijke informatievoorziening verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Hoe normen een rol kunnen spelen bij het beheersen van de uitvoering vsn sllerlei activiteiten binnen een onderneming.
  Normen zijn noodzakelijk om de gegevens over de werkelijkheid te kunnen toetsen. Bij afwijking van de werkelijkheid ten opzichte van de norme kan een onderneming proberen de oorzaken op te sporen. hierna kan zij maatregelen nemen om  de werkelijk situatie bij te sturen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.