Summary Jaarverslaggeving

-
ISBN-13 9789001797782
585 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jaarverslaggeving". The author(s) of the book is/are Peter Epe & Wim Koetzier. The ISBN of the book is 9789001797782. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Jaarverslaggeving

 • 1 Externe verslaggeving relaties met andere vakgebieden en ontwikkeling 15

 • Waarop is interne informatieverschaffing gericht?

  Op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces

 • 1.1 Afbakening van het vakgebied 16

 • Afbakening van het vakgebied
 • 1.1.1 Doelstellingen en belanghebbenden

 •  

  Verslaggeving van een organisatie. Een organistatie is een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat erop gericht is het realiseren van bepaalde doelstellingen.

  Doelstellingen van organisaties kunnen zijn;

  • behalen van winst;
  • verkrijgen van een bepaalde marktpostie;
  • het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke verantwoordelijkheden.

  De doelstellingen zijn afgeleid van de doelstellingen van de belanghebbende:

  • de leiding van de organisatie;
  • de eigenaren van de organisatie;
  • vermogensverschaffers;
  • afnemers en leveranciers;
  • overheid en fiscus;
  • vakbonden.
 • wat is een gangbare definitie van een organisatie?

  dat is samenwerkingsverband van mensen en middelen om samen een bepaalde doelstelling te bereiken. 

 • Wat is een gangbare definitie van een organisatie?

  Dat is samenwerkingsverband van mensen en middelen om samen een bepaalde doelstelling te bereiken. 

 • Wat is de definitie van een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat is gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen.
 • belanghebende van een organisatie?
  • Leiding;
  • eigenaren;
  • vermogensverschaffers;
  • afnemers en leveranciers;
  • overheid;
  • vakbonden
 • Belanghebbenden van een organisatie?
  • leiding;
  • eigenaren;
  • vermogensverschaffers;
  • afnemers en leveranciers;
  • overheid;
  • vakbonden
 • Wat zijn doelstellingen van organisaties?
  - Behalen van winst
  - Verkrijgen van een bepaalde marktpositie
  - Bijdrage leveren aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden
 • Wie zijn de belanghebbenden van een organisatie?
  - De leiding en de overige werknemers
  - De eigenaren; aandeelhouders
  - Andere potentiele vermogensverschaffers
  - Afnemers en leveranciers
  - De fiscus
  - Vakbonden
 • 1.1.2 Interne en externe informatieverschaffing

 •  

  Interne informatiebehoefte is gericht op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces.

 • Waar is interne informatieverschaffing op gericht?
  Op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces.
 • Waar is interne informatieverschaffing voor?
  Dat is voor de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersn van het bedrijfsproces.
 • Andere benaming voor interne informatieverschaffing is?
  Management accounting
 • Wat is externe informatieverschaffing?
  Dit is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming ten aanzien van de organisatie. De informatie is bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Dit gebeurt dmv een jaarrekening.
 • Het op kunstmatige wijze verfraaien van de balans en de resultatenrekening staat bekend als .....
  creative accounting
 • Waar is externe informatieverschaffing op gericht?
  Op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming.
 • Andere benaming voor externe informatieverschaffing is?
  Financial accounting
 • Verschillen tussen interne en externe informatieverschaffing:
  - Intern vindt er doorlopend informatieverschaffing plaats, terwijl extern de frequentie veel minder groot is.
  - Interne informatie is zeer gedetailleerd, externe informatie is globaler.
  - Interne informatie is sneller beschikbaar voor de leiding dan externe informatie voor externe belanghebbende.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.