Summary Jeugdrecht begrepen

-
ISBN-10 9462907595 ISBN-13 9789462907591
456 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Jeugdrecht begrepen". The author(s) of the book is/are Lydia Janssen (recht adviseur ). The ISBN of the book is 9789462907591 or 9462907595. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Jeugdrecht begrepen

 • 2 De ouders van de jeugdige

 • Uit welk onderdeel bestaat het personen-  en familierecht uit?
  Het burgerlijk recht
 • We wijzen er nu alvast op dat door het juridisch ouderschap een levenslange band ontstaat tussen ouders en kinderen. De band blijft bestaan, ongeacht wat er in het leen van ouder en kind gebeurt. Een kind houdt zijn beide juridische ouders, ook als zijn ouders gaan scheiden, of als ouder en kind geen enkel contact meer met elkaar hebben. Zelfs als een ouder overlijdt, blijft hij de ouder van zijn kind.
 • 2.3 Juridische vader

 • Op de vraag wie de juridische vader van de jeugdige is, geeft de wetgever een tamelijk uitgebreid antwoord (art. 1:199 BW). De juridische vader is:
  - die bij de geboorte met de moeder is gehuwd;
  - die de jeugdige heeft erkend;
  - van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld;
  - die de jeugdige heeft geadopteerd 
 • De hoofdregel over het juridisch vaderschap luidt: vader van het kind wordt de man die getrouwd is met de vrouw die het einde ter wereld brengt. Baart een getrouwde vrouw een kind, dan wordt haar man automatisch de juridische vader.
 • Wanneer is de man niet langer de juridische vader van het kind?
  Als de rechtbank instemt met het ontkenningsverzoek (art. 1:200 BW).
 • Overlijdt eenmaal tijdens het huwelijk en  brengt de vrouw een kind ter wereld binnen 306 dagen na dit overlijden, dan wordt de overleden man gezien als de juridische vader van het kind (zelfs as de vrouw al weer opnieuw zijn getrouwd). Men gaat er dan namelijk van uit dat de bevruchting nog heeft plaatsgevonden toen de man leefde (art. 1:201 BW).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoelang duurt een klachttermijn?
1 jaar
Voor wie moet de klacht te maken hebben?
Een kind of jongere die nog geen 18 jaar was bij de gebeurtenis waarover wordt geklaagd.
Waarover moet de klacht gaan?
Moet gaan over de schending van de kinderrechten, zoals die zijn beschreven in het kinderrechtenverdrag
Wie adviseert hij?
Gevraagd, ongevraagd de Tweede kamer, en andere beleidsmakers bij het ontwikkelen van jeugdbeleid en hij doet op basis van signalen uit de samenleving onderzoek naar structurele problemen bij kinderen.
Wat doet de kinderombudsman?
Jeugdigen als zij menen dat hun rechten geschonden worden.
Wat is de kinderombudsman
Onafhankelijk instituut dat de rechten van het kind uit het kinderrechtenverdrag in ons land aan de orde stelt.
Wat wordt bedoeld met rechtstreekse werking?
Burgers en instellingen een recht uit een internationaal verdrag bij hun overheid kunnen opeisen.
Waaruit bestaat een verdrag?
Uit afspraken die landen met elkaar maken
Wat is de taak van het comite?
Beoordelen of lidstaten zich aan het gedrag houden.
Waaruit bestaat het comite voor de rechten van het kind in Genève
18 deskundigen op gebied van kinderrechten die door de lidstaten wordt gekozen.