Summary jodendom wegen van de tora

-
ISBN-13 9789006482003
166 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "jodendom wegen van de tora". The author(s) of the book is/are Cor Jongeneelen Pieter van Lier Gerrit Sleeuwenhoek Epko Smit Jaap Veld Albert Wubs. The ISBN of the book is 9789006482003. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - jodendom wegen van de tora

 • 1 Wereldwijd verbonden

 • Wat gebeurde er in 100 v.c.j?
  ruzie met Romeinen vanwege verschil 1 God of meerdere goden
 • test
 • Wat gebeurde er 70 n.c.j?
  Romeinen verwoestten de tempels
 • 1.1 Joden over de hele wereld

 • Waarom is het jodendom zo verspreid?
  De joden zijn in de tijd van het romeinse rijk uit hun eigen land verjaagd. Zij zijn uit Israël weggetrokken naar de landen rond de Middellandse Zee. Later gingen ze ook naar andere landen.
 • Hoe heet een joden die niet actief godsdienstig zijn?
  Niet-religieuze joden (60%)
 • Wanneer ben je joods?
  Als je moeder ook joods is.
 • Hoe noem je het verspreid zijn van de joden over de wereld?
  Diaspora
 • Welke naam is door de joden aan Amsterdam gegeven?
  Mokkum
 • Hoe kan je nog steeds zien dat er veel joden in Amsterdam leefden?
  Doordat er een grote synagoge staat, er is een joods historisch museum en er zijn allerlei straatnamen die aan de joden herinneren.
 • Hoe is de band tussen Amsterdam en het jodendom ontstaan?
  Vanaf ongeveer 1600 kwamen er veel vluchtelingen uit Spanje en Portugal naar Nederland. Tussen 1800 en 1900 kwamen er nog meer joden bij door de Jodenvervolgingen in Oost-Europa.
 • Hoe heten de joden uit Spanje en Portugal?
  Sefardisch
 • Hoe heten de joden uit Oost-Europa?
  Asjkenazische
 • Hoe noemen Joden Amsterdam? En wat betekent dat?
  Mokum, betekent "de stad"
 • Waar wonen de meeste joden?
  In Israël en de VS
 • Hoe noem je de gebedsriemen?
  Tefilin
 • 1.2 Cultuur en religie

 • Waardoor voelen niet-religieuze joden zich toch verbonden met andere joden?
  Vaak houden niet-religieuze joden sommige tradities wel in stand. Ook voelen de joden zich verbonden door de Jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog.
 • Wat is het heilige boek van de joden?
  Voor hun verzameling heilige geschriften gebruiken joden het woord Tenach. Deze bestaat uit dezelfde boeken als het Oude Testament.
  - Tora - onderwijzing
  - Nebiim - profeten
  - Chetoebim - geschriften
 • Wat zijn de kernpunten van het joodse geloof waaruit de voorschriften in de Tora vloeien?
  - Het geloof in één God, de Schepper van alles. Joden noemen hem ok wel de Heer of de Koning.

  - Het geloof dat er vroeger een verbond is gesloten tussen God en Abraham, de voorvader van de joden. Late heeft God de Tora via Mozes aan zijn volk gegeven.


  - Het geloof in Messias, die namens God op de aarde zal komen en de wereld zal leiden zodat er een einde komt aan lijden en onrecht.
 • Welke twee soorten joden onderscheiden we bij religieuze joden?
  Liberale joden, zij vinden dat je de voorschriften van de Tora moet aanpassen aan de tijd en cultuur waar je in leeft. Zij gaan soepeler om met de regels, hun diensten in de Synagoge zijn aangepast aan de taal en cultuur van het land.

  Ook zijn er orthodoxe joden, zij houden zich zo zorgvuldig mogelijk aan de voorschriften van de Tora.
 • Wanneer kreeg het joodse volk de opdracht van God?
  toen ze onder leiding van Mozes uit Egypte werden geleid naar het "beloofde land" Kanäan
 • Wat betekent Tora?
  onderwijzing
 • Noem 2 regels uit de Tien Geboden?
  1. Gij zult niet doden
  2. Gij zult niet stelen
 • Waaruit bestaat de Tenach?
  het oude testament in andere volgorde
 • Uit welke 3 groepen bestaat de Tenach?
  de indeling van de geschiften in 3 groepen:
  1. Tora = onderwijzing
  2. Nebiim = profeten
  3. Chetoebim = geschiften
 • Wat betekent Nebiim?
  profeten
 • Wat betekent Chetoebim?
  geschiften
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waarom is het jodendom zo verspreid?
7
Hoe heet een joden die niet actief godsdienstig zijn?
7
Wanneer ben je joods?
7
Hoe noem je het verspreid zijn van de joden over de wereld?
7
Page 1 of 41