Summary jodendom wegen van de tora

-
ISBN-13 9789006482003
253 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "jodendom wegen van de tora". The author(s) of the book is/are Cor Jongeneelen Pieter van Lier Gerrit Sleeuwenhoek Epko Smit Jaap Veld Albert Wubs. The ISBN of the book is 9789006482003. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - jodendom wegen van de tora

 • 1 Wereldwijd verbonden

 • Wat gebeurde er in 100 v.c.j?
  ruzie met Romeinen vanwege verschil 1 God of meerdere goden
 • Wat gebeurde er 70 n.c.j?
  Romeinen verwoestten de tempels
 • 1.1 Joden over de hele wereld

 • Waarom is het jodendom zo verspreid?
  De joden zijn in de tijd van het romeinse rijk uit hun eigen land verjaagd. Zij zijn uit Israël weggetrokken naar de landen rond de Middellandse Zee. Later gingen ze ook naar andere landen.
 • Hoe heet een joden die niet actief godsdienstig zijn?
  Niet-religieuze joden (60%)
 • Wanneer ben je joods?
  Als je moeder ook joods is.
 • Hoe noem je het verspreid zijn van de joden over de wereld?
  Diaspora
 • Welke naam is door de joden aan Amsterdam gegeven?
  Mokkum
 • Hoe kan je nog steeds zien dat er veel joden in Amsterdam leefden?
  Doordat er een grote synagoge staat, er is een joods historisch museum en er zijn allerlei straatnamen die aan de joden herinneren.
 • Hoe is de band tussen Amsterdam en het jodendom ontstaan?
  Vanaf ongeveer 1600 kwamen er veel vluchtelingen uit Spanje en Portugal naar Nederland. Tussen 1800 en 1900 kwamen er nog meer joden bij door de Jodenvervolgingen in Oost-Europa.
 • Hoe heten de joden uit Spanje en Portugal?
  Sefardisch
 • Hoe heten de joden uit Oost-Europa?
  Asjkenazische
 • Hoe noemen Joden Amsterdam? En wat betekent dat?
  Mokum, betekent "de stad"
 • Waar wonen de meeste joden?
  In Israël en de VS
 • Hoe noem je de gebedsriemen?
  Tefilin
 • 1.2 Cultuur en religie

 • Waardoor voelen niet-religieuze joden zich toch verbonden met andere joden?
  Vaak houden niet-religieuze joden sommige tradities wel in stand. Ook voelen de joden zich verbonden door de Jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog.
 • Wat zijn de kernpunten van het joodse geloof waaruit de voorschriften in de Tora vloeien?
  - Het geloof in één God, de Schepper van alles. Joden noemen hem ok wel de Heer of de Koning.

  - Het geloof dat er vroeger een verbond is gesloten tussen God en Abraham, de voorvader van de joden. Late heeft God de Tora via Mozes aan zijn volk gegeven.


  - Het geloof in Messias, die namens God op de aarde zal komen en de wereld zal leiden zodat er een einde komt aan lijden en onrecht.
 • Welke twee soorten joden onderscheiden we bij religieuze joden?
  Liberale joden, zij vinden dat je de voorschriften van de Tora moet aanpassen aan de tijd en cultuur waar je in leeft. Zij gaan soepeler om met de regels, hun diensten in de Synagoge zijn aangepast aan de taal en cultuur van het land.

  Ook zijn er orthodoxe joden, zij houden zich zo zorgvuldig mogelijk aan de voorschriften van de Tora.
 • Wanneer kreeg het joodse volk de opdracht van God?
  toen ze onder leiding van Mozes uit Egypte werden geleid naar het "beloofde land" Kanäan
 • Wat betekent Tora?
  onderwijzing
 • Noem 2 regels uit de Tien Geboden?
  1. Gij zult niet doden
  2. Gij zult niet stelen
 • Waaruit bestaat de Tenach?
  het oude testament in andere volgorde
 • Uit welke 3 groepen bestaat de Tenach?
  de indeling van de geschiften in 3 groepen:
  1. Tora = onderwijzing
  2. Nebiim = profeten
  3. Chetoebim = geschiften
 • Wat betekent Nebiim?
  profeten
 • Wat betekent Chetoebim?
  geschiften
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem 2 bekende Joodse Amsterdammers naar wie een straat is vernoemd
 • Sarphatipark; Samuel Sarphati was een  Joodsarts, chemicus, weldoener en broodfabrikant die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het onderwijs, de volksgezondheid, de stedenbouw en de nijverheid van Amsterdam.

 • Jonas Daniel Meierplein; hij was de eerste Joodse advocaat in Nederland
Welke betekenissen kan het woord ark hebben ?
 • De ark van Noach. (een grote boot waarmee hij zijn gezin en veel dieren redde tegen het hoge water)
 • Kist, hierin werden 'de twee stenen tafelen' met daarop de tien leefregels bewaard. Deze ark kreeg later een plaats in een tempel in Jeruzalem.
Waaruit bestaat de Tora
Deze bestaat uit de eerste vijf boeken van de bijbel. (deze zijn van Mozes)

In deze eerste vijf boeken staan 613 voorschriften die de joden richting geven.
Boven de ark staat vaak een afbeelding van een kroon. Wat is de betekenis hiervan ?
Deze laat zien dat God de koning van de wereld is.
Vertel iets over Mozes
 • Leefde 500 jaar na Abraham
 • In zijn tijd leefden de joden als slaven in Egypte, werden slecht behandeld
 • Mozes geloofde dat God hem had uitgekozen om het joodse volk te redden
 • Hij ging naar de Farao en zei dat hij de joden moest laten gaan want anders zou Egypte door een ramp worden getroffen
 • De farao luisterde niet, daarna tien grote natuurrampen
 • Na de tiende plaag liet de farao het joodse volk gaan
Vertel iets over Abraham
 • Hij leefde 4000 jaar geleden in Ur
 • Was rijk en had veel aanzien
 • Hij was het niet eens met de aanbidding van de maangod van van beelden van andere goden.
 • Hij was een van de eersten die geloofde in één God die alles had geschapen.
 • Hij wordt door de joden gezien als hun aartsvader
 • 2 zonen Ismael en Isaak.
Voor de joden staat het vast dat twee mannen een grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van hun geloof. Wie waren dat ?
Abraham en Mozes.
Het jodendom is zo oud dat niemand kan zeggen wanneer het precies is ontstaan. Wanneer denkt men ongeveer ?
Ongeveer 4000 jaar geleden
Wanneer heeft de islam een speciale weekdag ?
 • Op Vrijdag
 • Op de 6e dag van de week werd Adam, de mens geschapen.
 • De mens is geschapen om zich te onderwerpen aan Allah
 • Vijf keer bidden per dag
 • Vrijdagmiddag gebed in de moskee = Salat al-djuma
 • Verplicht voor mannen
 • Preek Imam
 • GEEN alcohol
Wanneer hebben de christenen hun heilige dag ? Noem een aantal kenmerken die daarbij horen.
 • Op zondag.
 • Rustdag
 • Zondagsplicht naar de kerk
 • Rooms Katholieken: wijn drinken = bloed van Jezus