Summary Joho Levensfasen

-
762 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Joho Levensfasen". The author(s) of the book is/are Onbekend. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Joho Levensfasen

 • 1.1 De vrouwelijke geslachtsorganen

 • Op welke manieren groeit de uterus tijdens de zwangerschap? 

  Uteriene groei

  -          Hyperplasie (- week 10)

  -          Hypertrofie (10-20)

   

  -          Mechanische rek (>20wk door toename IU volume)

 • Waarom leiden de Braxton-Hicksc0ntracties niet tot ontsluiting?

  Daar de 2 spierlagen niet synchroon samentrekken.

 • Wat is er nodig voor synchrone contracties?

   

  Gap junctions, welke pas tot expressie komen als de zwangerschap voldragen is.

 • Waar zorgt progesteron tijdens de zwangerschap voor?

   

  De relaxatie van de gladde spiercellen in de uterus

 • Wat is de functie van de cervix en hoe volbrengt ze deze?

   

  Het functioneert als een barriere tegen opstijgende infecties vanuit de vagina. Het produceert bacteriostatisch slijm en bevat granulocyten die bacteriedodend zijn.

 • Wat gebeurt er met de cervix rondom de bevalling?

  Aan het einde van de zwangerschap zwelt de cervix op door de proteoglycanen die water kunnen binden. Aan de periode voorafgaand aan de bevalling wordt de cervix steeds weker door collageenafbraak. een paar dagen voor de bevalling--> collageen lost volledig op+ cervix verkort (=cervixverstrijking)

 • Wat is het verschil in de verandering van de cervix bij nulli parae en multiparae?

  De cervixverstrijking gebeurt bij nulliparae vooraf aan de ontsluiting en bij multiparae gebeurt dit gelijktijdig met de ontsluiting

 • Wat verandert er in de vagina tijdens de zwangerschap?

  De vagina wordt hyperemisch en er vindt meer transsudatie plaats--> meer vaginale afscheiding dan normaal.

 • Wat houdt de luteoplacentaire shift in?

  Na de 8ste week neemt de placenta het van het CL over in de progesteronproductie. Het CL gaat dan ten gronde.

 • Hoe neemt de afscheiding van colostrum post-partum nog meer toe?

  Door een daling van progesteron en oestrogeen

 • Wat is de functie van hCG?

  Het houdt het CL in stand dus ook de zwangerschap. Daarna stimuleert het de productie van progesteron door de placenta. Ook bindt het TSH

 • Wat doet CRF (corticotrophin-releasing factor) precies?

   

  CRF regelt de hormonale controle van de placenta en is betrokken bij de inleiding van de baring.

 • Belangrijkste functies oestrogeen?

   

   

  Hemodynamische veranderingen, stimuleren van de groei en rijping van de foetale bijnier en verlaagd anderogene precursors. Speelt ook een rol in de hormoonproductie en is ook betrokken bij baringsinitiatie.

   

 • Waarom heeft een zwangere Cushing's achtige symptomen tijdens haar zwangerschap?

   

  Door een verhoogd serum vrij coritsol.

 • Wat gebeurt er met de schildklier tijdens de zwangerschap?

   

  Die gaat meer T4 produceren omdat de vrije T4 gevangen wordt door de verhoogde concentratie TBG uit de lever door oestrogeenproductie uit de placenta. Plus hCG vergrijpt zich ook nog eens aan de TSH-receptoren.

 • Welke veranderingen treden op in de pancreas tijdens de zwangerschap?

   

  Door hyperplasie en hypertrofie van de beta-cellen wordt de insulinespiegel 2-3 keer zo hoog--> mogelijke zwangerschapsdiabetes ontlokt dit.

 • Wat zijn de kenmerken van een hyperdynamische circulatie zoals optreedt tijdens de zwangerschap?

   

  • Hyperemie;
  • Toename extracellulair vocht;
  • vaatverwijding;
  • lichte daling bloeddruk
 • Waardoor treedt er vasodilatatie op in de zwangerschap?

   

  Door een gedaalde gladde spierceltonus door progesteron

 • Wat veroorzaakt de hemodilutie  tijdens de zwangerschap?

  Dit veroorzaakt een toename aan extracellulair volum doordat de plasmaoncotische druk lager is--> vocht drijft het extracellulaire compartiment binnen.

 • Waardoor is de bloeddruk iets lager bij toegenomen hartminuutvolume tijdens de zwangerschap?

  Doordat de setpoint van de baroreceptoren iets lager zijn dan normaal

 • Hoeveel procent heeft een zwangere vrouw meer een hartminuutvolume en bloedvolume dan een niet-zwangere vrouw?

  Het hartminuutvolume en bloedvolum van een zwangere vrouw zijn ongeveer 40% toegenomen.

 • Wat zijn de gevolgen van de toename van het hartminuutvolume?

   

  Lichte hypertrofie van de atria en de linkerventrikel, verhoogde contractiliteit--> gespleten eerste harttoon plus een vroeg systolisch blazende ejectiesouffle.

 • Wat is op het ECG te zien tijdens de zwangerschap?

  ST depressie en T-top afvlakking doordat het hart hoger komt te liggen in de borstkas.

 • Later komt het diafragma hoger te staan en de thorax zet uit

   

  Functionele dode ruimte neemt af en het teugvolume neemt toe--> functionelere ademhaling door de zwangere vrouw.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor wordt de trigger voor de uteruscontracties uiteindelijk veroorzaakt  

Doordat de hypofyse van de foetus oxytocyne gaat produceren. Prostaglandinen helpen ook bij uteruscontracties. Deze werken meer lokaal.

Wat voor gevolgen kan de concurrentie van bilirubinen voor een plekje aan de albuminen veroorzaken?

Hyperbilirubinemie en daardoor icterus

Wat is het verschil van absorptie in ouderenvergeleken met volwassenen?
 • verhoogde gastrische pH
 • vertraagde gastrische maaglediging
 • verminderde GI blood flow
 • verminderde GI motility 
 • Drie bovenstaande niet significant
 • wèl GI mucosal changes: Decrease in CYP 3A4
Wat is het verschil van absorptie in kinderen vergeleken met volwassenen?

Resorberend oppervlak is groot

Maagontleding is trager bij neonaten maar snellere resorptie bij jonge kinderen

de pH in hun maag is ook hoger--> minder afbraak geneesmiddelen die in een zure omgeving afgebroken worden. Dat betekent een betere absorptie van peniciline

 

Bij neonaten moet je dus geen orale toediening geven van geneesmiddelen voor levensbedreigende indicaties.

Hoeveel uur hebben corticosteroiden nodig om hun werking te doen?

48 uur

Wat wordt er bedoeld met tocolyse?

Weeenremming 

Hoe wordt er omgegaan met HIV?

Moeder ontvangt medicatie tijdens de zwangerschap. Na de geboorte krijgt het kind anti-virale profylaxe. Wat betreft borstvoeding: moet gegeven worden als er geen goed alternatief mogelijk is.

Hoe kan Hep B worden overgedragen?

Kind wordt actief en passief geimmuniseerd na de geboorte. Verticale transmissie.

Waartoe kan Rubella leiden?

Blindheid

Wat is pre-eclampsie?

Combo hoge bloeddruk en eiwitverlies in urine.