Summary Joho Zintuigen en zenuwstelsel

-
353 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Joho Zintuigen en zenuwstelsel". The author(s) of the book is/are Joho. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Joho Zintuigen en zenuwstelsel

 • 4 Zwelling in de hals

 • In welke regio is de mediane halscyste te vinden?

  In regio 1a

 • Waar komt de mediane halscyste toch vandaan?

   

  De schildklier die tijdens de embryonale fase wordt gevormd zakt af door de ductus thyroglossus naar d ehuidige plek voor trachea en larynx. In de ductus thyroglossus kan zwelling optreden, waar infecties in kunnen optreden.

 • Hoe wordt de mediane halscyste weggenomen?

  Excisie volgens Sistrunk. Volledige verwijdeirng ductus thyreoglossus is nodig plus het mediale deel van het os hyoideum. Anders komt de mediane halscyste steeds terug.

 • Wat voor pathologie kan in halsregio 1b optreden?

   

  Lymfadenopathie (submandibulair), wang, procesuss alveolaris mandibula, mondbodem, tong speekselklier: glandula parotis. Hier zit dan ook de glandula submandibularis

 • Waar kan de laterale halscyste voorkomen?

   

  Regio II-IV

 • Waar komen laterale halscysten vandaan?

   

  Door het falen van het sluiten van de kieuwbogen/amandelbogen. Je moet het hele traject weghalen om de patient van zijn klachten af te helpen. Er wordt in dit verbindingsgangetje blauwe kleurstof gespoten om dit te visualiseren.

 • In welke regio's komt de laterale halsfistel voor?

   

  In regio II-IV.

 • Hoe ontstaat een laterale halsfistel?

   

  Als een laterale halscyste spontaan is geopend of wanneer er kanaaltjes blijven bestaan na operatie.

 • Wat is een lymfangioom en waar komt het voor?

  Een malformatie van de lymfeklieren in regio 2-4

 • Wat is een hygroma colli en waar ontstaat het?

  Het is een zwelling in de hals die ontstaat door een plaatselijk verwijding en vermenigvuldiging van lymfefaten. Meestal in de zijkant van de hals en kan zeer grote vormen aanenmen. Meestal aangeboren. Regio V

 • Waar komt het nasofarynxcarcinoom voor?

  Zeer zeldzame vorm van plaveiselcarcinoom in de Vde halsregio.

 • Wat kan er voorkomen in regio V1?

   

  Struma, laryngocele, mediane halscyste

 • Wat is een laryngocele?

  Een congenitale abnormale luchtzak die in verbinding staat met de holte van de larynx, welke uit de nek vooruit kan bulgen.

 • Wat innerveert de parotis?

  De facialis

 • Wat is de ductus van Stensen en waar ligt het?

   

  Dit is de afvoergang van de glandula parotis en ligt bij de tweede molaar.

 • Wat kan er allemaal aan de hand zijn met de glandula parotis?

   

  Congenitale zwelling, tumor (+VII parese), infectieus- bof, parotitis epidemica, Bartonella Henselae, Hodgkin, metastasen, maligne lymfadenopathie).

   

 • Hoe groter de speekselklier, hoe kleiner de kans op een maligniteit. Knobbel in glandula sublingualis is bijna altijd maligne.

 • 5 Doofheid en slechthorendheid

 • De meeste perceptieve gehoorverliezen zijn het gevolg van?

  Buitenste haarcelschade

 • Wat beschadigt de buitenste haarcellen nog meer?

  aminoglycosiden en cisplatina

 • Waardoor wordt schade aan de binnenste haarcellen veroorzaakt?

  Carboplatine

 • Wat zijn de functionele consequenties van OHC schade?

  • Verhoogde gehoordrempel.
  • verlies van frequentieselectiviteit
  • recruitment: abnormale toename van luidheid. Eerst moet het geluid harder zijn om het waar te nemen, maar vervolgens is er een abnormale toename van luidheid.
 • Waardoor kan er nog meer gehoorverlies optreden?

   

  stria vascularis schade zorgt voor een reductie van de endochochleaire potentiaal agv presbyacusis of hoge doseringen furosemide en ethacrynezuur.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar komt de mediane halscyste toch vandaan?  

De schildklier die tijdens de embryonale fase wordt gevormd zakt af door de ductus thyroglossus naar d ehuidige plek voor trachea en larynx. In de ductus thyroglossus kan zwelling optreden, waar infecties in kunnen optreden.

Wat is de anatomie van d bekleding van de statelietorganen (utriculus en sacculus)?  

De stereocilia steken in een gelatineuze massa. aan de bovenzijde van deze massa ligt het statoconiamembraan, met relatief zware calciumcarbonaatkristallen (statoconia).

Waar wordt endolymfe uitgescheiden?

Door de stria vascularis ductus cochlearis en donkere cellen in het vestibulaire gedeelte van het labyrint.

Bijwerkingen lamotrigine?  
 • skin rash
 • Steven Johnson's syndrome/toxic epidermal necrosis
Bijwerkingen carbamazepine?
 • hypernatriemie
 • leukopenie
 • diplopie/dubbelzien
 • hypersensitiviteit
Bijwerkingen fenytoine?
 • Hirsutisme
 • Gingival hyperplasia
 • peripheral neuropathy
 • hypersensitivity
Bijwerkingen valporaat?
 • gewichtsverlies
 • tremor
 • alcopecia
 • polycystic ovarian syndrome
Symptomen epiglottitis bij kinderen?
 • Fever
 • Severe sore throat
 • Abnormal, high-pitched sound when breathing in (stridor)
 • Difficult and painful swallowing
 • Drooling
 • Anxious, restless behavior
 • Greater comfort when sitting up or leaning forward
Wat doet de chorda tympani?

Het is een aftakking van de n.facialis en komt voor in het middenoor. Verzorgt het voorste 2/3 deel smaak van de tong

Wat is de classificatie BLW obstuctie?  
 • stable - ventillatie verminderd: hoorbare ademhaling, dysfonie
 • crashing - ventillatie opgeheven: stridor, angst, tachypnoe
 • crashed- bewustzijn verminderd - toenemende asphyxie, hypoxie, bewustzijnsdaling, cyanose, acidose, reanimatie