Summary Kenmerkende aspecten

-
149 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Kenmerkende aspecten

 • 1 Kenmerkende aspecten

 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.1?
  De levenswijze van jager-verzamelaars.
 • Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
  Tijdvak van Jagers en boeren
 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.1? (tijd van jagers en boeren)
  De levenswijze van jager-verzamelaars.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.2?
  Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.
 • De levenswijze van jager-verzamelaars
  Tijdvak van Jagers en boeren
 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.2? (tijd van jagers en boeren)
  Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.3?
  Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
 • Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
  Tijdvak van Jagers en boeren
 • Wat is het kenmerkend aspect van 1.3? (tijd van jagers en boeren)
  Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.1?
  De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.
 • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
  Tijdvak van Grieken en Romeinen
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.1? (De tijd van Grieken en Romeinen)
  De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.2?
  De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.
 • De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
  Tijdvak van Grieken en Romeinen
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.2? (De tijd van Grieken en Romeinen)
  De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.3?
  De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
 • De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
  Tijdvak van Grieken en Romeinen
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.3? (De tijd van Grieken en Romeinen)
  De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 8.3?
  de voortschrijdende democratisering
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.4?
  De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.
 • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa
  Tijdvak van Grieken en Romeinen
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.4? (De tijd van Grieken en Romeinen)
  De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.5?
  De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.
 • De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten
  Tijdvak van Grieken en Romeinen
 • Wat is het kenmerkend aspect van 2.5? (De tijd van Grieken en Romeinen)
  De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.1?
  Ontstaan en verspreiding van de islam.
 • Het ontstaan en de verspreiding van de islam
  Tijdvak van Monniken en ridders
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.1? (De tijd van monniken en ridders)
  Ontstaan en verspreiding van de islam.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 8.4?
  De opkomst van emancipatiebewegingen: feminisme en confessionalisme
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.2?
  De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarische-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur; georganiseerd via hofstelsel en horigheid.
 • De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
  Tijdvak van Monniken en ridders
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.2? (De tijd van monniken en ridders)
  De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarische-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur; georganiseerd via hofstelsel en horigheid.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.3?
  Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.
 • Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
  Tijdvak van Monniken en ridders
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.3? (De tijd van monniken en ridders)
  Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 9.7?
  racisme, discriminatie en genocide, in het bijzonder op de joden.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.4?
  De verspreiding van het christendom in geheel Europa.
 • De verspreiding van het christendom in geheel Europa
  Tijdvak van Monniken en ridders
 • Wat is het kenmerkend aspect van 3.4? (De tijd van monniken en ridders)
  De verspreiding van het christendom in geheel Europa.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.1?
  De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.
 • De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
  Tijdvak van Steden en staten
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.1? (De tijd van steden en staten)
  De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 8.5?
  discussies over de sociale kwestie
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.2?
  De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
 • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
  Tijdvak van Steden en staten
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.2? (De tijd van steden en staten)
  De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.3?
  Het begin van staatsvorming en centralisatie.
 • Het begin van staatsvorming en centralisatie
  Tijdvak van Steden en staten
 • Wat is het kenmerkend aspect van 4.3? (De tijd van steden en staten)
  Het begin van staatsvorming en centralisatie.
 • Wat is het kenmerkend aspect van 9.8?
  de Duitse bezetting van Nederland
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het kenmerkend aspect van 9.8?
de Duitse bezetting van Nederland
Wat is het kenmerkend aspect van 9.7?
racisme, discriminatie en genocide, in het bijzonder op de joden.
Wat is het kenmerkend aspect van 9.6?
verwoestingen door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgers bij de oorlog
Wat is het kenmerkend aspect van 9.5?
verzet tegen het West-Europese imperialisme
Wat is het kenmerkende aspect van 10.5?
Ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Wat is het kenmerkend aspect van 10.4?
Eenwording van Europa
Wat is het kenmerkend aspect van 10.3?
Toenemende westerse welvaard vanaf de jaren 60 gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
Wat is het kenmerkend aspect van 10.2?
De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.
Wat is het kenmerkend aspect van 10.1?
De dekolonisatie maakt een einde aan de westerse hegemonie in de wereld.
Wat is het kenmerkend aspect van 9.4?
Rol van moderne propaganda- en communicatie mmiddelen en vormen van massaorganisatie