Summary Kern Nederlands, Taal en Cultuur

-
ISBN-13 9789492862884
203 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kern Nederlands, Taal en Cultuur". The author(s) of the book is/are Mieke Breukelman, Raoul Buurke, Doke van Dieren, Lize Hiemstra, Gemma Jissink, Hanneke Klaaijsen, Connelie Klijn, Sigrid Kroon, Sven Kruizinga, Mieke Lageschaar, Fros van der Maden, Matty Meijer, Elout Roeland, Fleur Valk, Theo Witte. The ISBN of the book is 9789492862884. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Kern Nederlands, Taal en Cultuur

 • 19 Pluk de dag 1600-1700

 • Wat voorspelde dichter Gerbrand Adriaensz  Bredero over de toekomende periode als in de 17e eeuw?
  Hij voorspelde dat er grootse dingen te gebeuren stonden. Hij beschreef dit in een Sonnet. Nederland zou later uitgroeien in de strijd tegen Spanje als welvarendste land van de wereld.
 • 19.1 Renaissance

 • Bredero leeft in een bepaalde periode waarin bepaalde schrijvers worden gewaardeerd, hoe heet deze periode en waardoor komt dit feit?
  Bredero leeft in de Renaissance, dit woord betekent letterlijk wedergeboorte en dit komt zo omdat er weer een vernieuwde interesse ontstond in de klassieken.
 • Waar komt de Renaissance vandaan, en wat was een belangrijk standpunt in de Renaissance?
  De Renaissance komt uit Italie en is ontstaan doordat oude kunst en klassieke schrijvers opnieuw weer interessant werden. Ook wordt het sonnet daar uitgevonden, wat een heel populaire vorm was om in te schrijven in die tijd.
 • Wat was Bredero zijn motto?
  Hij zij altijd: ‘t kan verkeeren. Dit betekent dat hij zijn lezers altijd voorhield om voluit te leven en te beseffen dat alles zomaar kan veranderen.
 • Wat is er in de Renaissance anders dan de middeleeuwen, en wie staan er in de Renaissance aan het roer?
  In tegenstelling tot de middeleeuwen was het leven niet langer de wachtkamer van het hiernamaals (memento mori), maar het leven werd een tijd die telt: carpe diem. Er werd een nieuwe balans gevonden in het geloof en er werd meer ontdekt. De dominee en handelaar staan aan het roer.
 • 19.2 Niet al goud wat er blinkt

 • Wat voor humoristisch blijspel geeft goed weer dat de gouden eeuw ook een keerzijde had? En wat voor keerzijde was dit dan?
  Dit humoristische blijspel van Bredero: Spaanschen Brabander, laat goed zien dat al die mensen die maar naar Amsterdam vertrokken niet altijd goed hoefde te zijn. De gouden eeuw was een bloeiende tijd maar er was nog altijd een gedeelte wat nog in armoede leefde.
 • 19.3 Humanisme

 • Welke schrijver laat met de tekst: Lof der Zotheid’, zien dat het anders kan, en welke visie op het leven ontstaat hierdoor?
  Erasmus schreef de tekst die grappig bedoelt, toch best wat maatschappij-kritiek bevatte. Hij pleit voor tolerantie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Er ontstond een nieuwe visie. Het Humanisme: niet God, maar de mens staat centraal.
 • Hoe luidt het uitgangspunt van het Humanisme?
  Je bent een individu, en niet alleen een deel van een groep. Niet alleen God maar de mens komt centraal te staan.
 • 19.4 Geloof en strijd

 • Hoe komt het ‘ware geloof’ tot stand, en waar leidt dit ware geloof toe?
  Doordat Erasmus als gelovige toch inzag dat het geloof wel heel veel rare invloed had op het leven, raakte hij in gesprek met kerk-hervormer Luther, ze proberen later de kerk te hervormen. Dit nieuwe geloof leidde tot veel conflicten en geloofsstrijd.
 • Waardoor vluchtten aanhangers van het nieuwe protestantisme naar Nederland?
  Doordat de Spaanse overheerser Filip 2 het katholicisme wilde opleggen vluchtten veel protestanten naar de Noordelijke Nederlanden, hier was namelijk godsdienst-vrijheid en vrijheid van meningsuiting.
 • 19.5 Homo Universalis

 • De mens begint als onuitputtelijke inspiratiebron een belangrijk punt te worden voor schrijvers en kunstenaars, wat is de ideale mens?
  De ideale mens is de homo universalis. Deze mens kan alles en is in alles tot staat wat het maar wil, dat is een uitgangspunt van de renaissance.
 • 19.6 Constantijn Huygens

 • Wie was deze homo universalis in Nederland?
  Dit was Constantijn Huygens. Hij had overal talent voor. Hij had ook oog voor kunst en verdiende zijn brood als jurist en diplomaat van de koning. Ook werd hij een dichter.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Eduard Douwes Dekker paste handige trucs toe om de publieke opinie te beïnvloeden, wat was een van zo'n trucje?
Hij deed dit door het verhaal van een verliefd Javaans koppel te beschrijven, dit koppel werd geruïneerd door de overheid en Multatuli beschrijft dit verhaal bloedig. Hierdoor laat hij aan de lezer weten hoe erg het wel niet is in Indie.
Door de moderne stijl die Multatuli gebruikt krijgt hij en de stemmen van de winstzuchtige Nederlandse handelaren en de stemmen van de onrecht strijders mee. Wat voor genre is dit boek daardoor?
Max Havelaar is en een realistische en een romantische roman.
Waar was Eduard Douwes Dekker zo op tegen?
Hij was erg tegen op het cultuurstelsel dat de Nederlandse economie op peil moest houden. Door dit cultuurstelsel wat eigenlijk een onderdrukking van de Javanen was zorgde het op Java voor voedseltekort en stierven er veel. Multatuli kon het niet geloven dat dit allemaal gebeurde onder ogen van koning Willem 3.
Waarom neemt Eduard Douwes Dekker de naam Multatuli aan?
Multatuli staat in het latijn voor -ik heb veel gedragen-. Dekker was ambtenaar in Nederlands-indie en werd daar ontslagen, hij werd hier zo boos over dat hij in 4 weken Max Havelaar schreef. Het is een roman over een ambtenaar die ontslagen wordt in Nederlands-indie en die veel gelijkenissen vertoond met zijn lotgevallen.
Wat is vervolgens van het boek Max Havelaar terecht gekomen?
Het boek werd in 42 talen vertaald en is nog steeds een van de belangrijkste boeken uit de literatuurgeschiedenis. Multatuli is ook nog steeds een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Er was nog een zeer belangrijke schrijver in het sociaal-realistische genre, wie was hij, wat schreef hij en wat bereikte hij hiermee?
Eduard Douwes Dekker, of ook wel Multatuli was woedend over het kolonialisme, hij schreef het boek 'Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy' en richtte zich daarin tot Koning Willem 3 die volgens hem aandacht moest besteden aan het structureel uitbuiten van de Javaanse bevolking.
Wat betekent een sociaal-realistische tekst, en wie was een bekende schrijver van deze teksten?
Een sociaal realistische tekst is een tekst die een sociale misstand aan de kaak stelt. Jacob Jan Cremer is een belangrijke schrijver die met zijn verhaal 'Fabriekskinderen' beschrijft hoe gevaarlijk het is om in de fabriek te werken. Door hem kom er later het kinderwetje van van Houten.
Wat omvat de realistische verhalenbundel 'camera obscura' van Nicolaas Beets het beste?
Deze verhalenbundel is een verzameling anekdotes die onder Beets AKA Hildebrand, een mengeling van humor en rake observaties uit verschillende rangen van de samenleving weergeeft.
Waar werd veel over gedicht in de dominees poëzie?
Over God, gezin en vaderland. Nicolaas Beets is een voorbeeld van een dichter die aanvankelijk met een romantische insteek dicht en later overstapt naar het realisme. Deze dichters verwoorden de gevoelens van de doorsnee Nederlander perfect.
Veel schrijvers kennen in de 19e eeuw een Romantische periode, waarom bekeren toch veel schrijvers zich daarna tot het Realisme?Beschrijf ook wat het realisme inhoudt.
De romantische blik werd vervangen door een meer nuchtere: de gevoelens stonden niet meer centraal maar wat de schrijver waarnam dat was belangrijk. Het was erg objectief.