Summary Kern van het internationaal publiekrecht

-
ISBN-10 9089744746 ISBN-13 9789089744746
1723 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kern van het internationaal publiekrecht". The author(s) of the book is/are André Nollkaemper. The ISBN of the book is 9789089744746 or 9089744746. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kern van het internationaal publiekrecht

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • Internationaal publiekrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie.

 • waarom hebben wij internationaal recht?
  onderlinge afhankelijkheden
 • 1.1 Inleiding

 • Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie: globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten. 

  Internationaal recht is bepalend van belang voor nationaal recht en heeft alleen een praktisch effect als staten nationaal publiekrecht het nationaal recht doordringt. 

 • De wereldwijde ambitie en toepasselijkheid van internationaal publiekrecht betekent niet dat internationaal recht ver afstaat van de nationale rechtsorde. Integendeel. Het heeft praktisch alleen effect als staten het doorvoeren in hun nationale orde. Het gevolg is dat het internationaal recht het nationale recht doordringt. NL heeft er groot belang bij en staat in vergaande mate open.

 • Wat is het rechtsgebied van internationaal publiekrecht?

  Internationaal publiekrecht is wereldwijd van toepassing.

 • Internationaal recht is wereldwijd van toepassing
 • wat zorgt voor onderlinge afhankelijkheden?
  globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen
 • Veel regels van internationaal recht hebben ook een mondiale ambitie. Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten.
 • Interdependentie leidt tot de noodzaak van verdere ontwikkeling van het internationale recht.

 • Internationaal recht is van bepalend belang voor nationaal recht. Het nationale recht is verweven geraakt met het overkoepelende internationale recht.
 • Waarom is internationaal recht zo belangrijk voor Nederland?
  Nederland is een klein land met weinig politieke macht. Internationaal recht beschermt dit soort kleine landen tot stabiele internationale betrekkingen en omdat er niet wordt geheerst door macht maar door recht 
 • internationaal publiekrecht heeft een wereldwijde ambitie, maar is ook van groot belang voor het nationale recht van afzonderlijke staten.
 • Internationaal publiekrecht is van belang voor het nationale recht.

 • Wat zijn voorbeelden van onderwerpen waar internationale afspraken over zijn?
  1. Terrorisme
  2. Klimaatverandering
  3. Veiligheid in de luchtvaart
 • Noem een aantal internationale afspraken?
  Terrorisme
  Klimaatverandering
  Veiligheid in de luchtvaart
 • Waarom dringt het internationaal publiekrecht door in het nationale recht?

  De nationale rechtsorde is verweven geraakt met een overkoepelende internationale rechtsorde. Internationale afspraken hebben alleen maar praktisch effect als staten hieraan binnen hun nationale rechtsorde toepassing geven.

 • Wat is de rule of law?
  Ieder is aan de wet onderworpen. Niet alleen burgers maar ook de overheid.
 • nationaal recht kan niet worden gekend en begrepen zonder kennis en begrip van internationaal recht.
 • Welk grondwettelijk artikel geeft de Nederlandse regering opdracht om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen?

  Art. 90 GW.

 • waarom heeft Nederland groot belang bij internationaal recht?
  Voor Nederland is internationaal recht van bijzondere betekenis. Als kleine internationaal georienteerde en politiek relatief machteloze staat, heeft Nederland er belang bij dat het handelen van andere staten worden beheerst door internationaal recht en niet uitsluitend door macht.
 • waarom weerspiegelt de Grondwet het belang van internationaal recht?
  Het geeft de Nederlandse regering de taak de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
 • wat is het gevolg dat Nederland een  grote belang toekent aan de internationale rechtsorde?
  Dit heeft er toegeleid dat de Nederlandse rechtsorde relatief vergaand is open gesteld voor het Internationaal Recht (zie art 93 GW)
 • Noem een artikel in de Grondwet die het mogelijk maakt dat bepaalde internationale rechten en verplichtingen rechtstreeks door de Nederlandse rechter worden toegepast.
  art 94 GW
  (Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. )
 • wat is het doel van het boek
  Dit boek bespreekt het internationale publiekrecht aan de hand van enkele uitgangspunten die als rode draden door de hoofdstukken lopen.
 • wat wordt er in het boek besproken?
  De subjecten van internationaal publiekrecht, vooral staten en internationale organisaties. 
  de regels ten aanzien van het ontstaan, de toepassing, de interpretatie en de schending van internationale verplichtingen
  De belangrijkste functies van internationaal publiekrecht:  de afbakening  en coordinatie van staatsgezag, bescherming van individuen, vrede en veiligheid, en regulering van de economie en duurzame ontwikkeling 
  De procedures voor de verwerkelijking van internationaal publiekrecht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.