Summary Kernbegrippen van economie

-
ISBN-10 9039521476 ISBN-13 9789039521472
491 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kernbegrippen van economie". The author(s) of the book is/are N G Mankiw. The ISBN of the book is 9789039521472 or 9039521476. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kernbegrippen van economie

 • 1 Tien economische principes

 • Ik verwacht te leren wat de definitie van economie is, wat bedoeld wordt met schaarste en wat de 10 basisprincipes van economie zijn.
 • De 10 basisprincipes zijn in te delen in 3 categorieën:
  Hoe mensen beslissingen nemen
  Hoe mensen samenwerken
  Hoe de economie als geheel werkt
 • Economie is afgeleid van het Griekse woord "iemand die een huishouden leidt".
  Definitie Schaarste: de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen
  Definitie Economie: de manier de samenleving omgaat met schaarse middelen..
 • 1.1 Hoe mensen beslissingen nemen

 • noem de vier principes van individuele besluitvorming en leg ze kort uit.
  1. mensen moeten keuzes maken
  2. de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen opgeven om het te krijgen.
  3. rationele mensen denken in de marge
  4. mensen reageren op prikkels
 • 1.1.1 Principe 1: mensen moeten keuzes maken

 • Mensen moeten keuzes maken, kies je voor het ene dan kun je het andere wellicht niet doen. Daarnaast moet gekozen worden tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.
 • Efficiëntie: de samenleving haalt het maximale uit haar schaarse middelen
 • Rechtvaardigheid: de voordelen van de bronnen worden eerlijk verdeeld onder de leden van de samenleving
 • Een rechtvaardige verdeling van economische welvaart gaat soms ten koste van efficiëntie. Geef een voorbeeld.
  Hogere inkomens meer belasten dan lagere inkomens maakt het onaantrekkelijker om hard te werken waardoor mensen minder werken en dus minder produceren.
 • 1.1.2 Principe 2: de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen opgeven om het te krijgen

 • Als mensen keuzes maken moeten ze alternatieven vergelijken.
 • 1.1.3 Principe 3: rationele mensen denken in de marge

 • Marginale veranderingen zijn kleine stapsgewijze aanpassingen van een plan of een handeling.
 • Rationele mensen beoordelen bij beslissingen of de marginale voordelen groter zijn dan de marginale kosten.
 • Geef een voorbeeld van marginale kosten
  Last minute vakanties
 • 1.1.4 Principe 4: mensen reageren op prikkels

 • Mensen nemen beslissingen door kosten en opbrengsten te vergelijken. Hun gedrag verandert dus als de kosten of opbrengsten veranderen.
  Mensen reageren op prikkels.
  Beleidsmakers moeten hier rekening mee houden
 • Auto gordels zijn al lang verplicht. Wat zou het beoogde effect zijn van deze maatregel en wat kan een onbedoeld effect zijn?
  Beoogd effect: het verminderen van het aantal verkeerdoden
  Onbedoeld effect: meer ongelukken doordat mensen sneller gaan rijden
 • 1.2 Hoe mensen samenwerken

 • De tweede rubriek: Hoe mensen samen werken.
  * Handel kan in ieders belang zijn
  * Markten zijn een goede manier om economische activiteit te organiseren
  * Overheden kunnen de resultaten van de markt soms verbeteren
 • 1.2.1 Principe 5: handel kan in ieders belang zijn

 • Op elk niveau wordt handel gedreven, individuen, bedrijven, landen.
  Door handel zijn we in staat meer producten te kopen
  Landen kunnen zich door handel specialiseren in datgene waar ze goed in zijn.
 • Leg uit waarom handel in ieders belang kan zijn.
  Door handel komen er meer producten/diensten, tegen lagere prijzen beschikbaar en kun je je specialiseren in datgene waar je goed in bent
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 10 economische principes
 1. Mensen moeten keuzes maken
 2. de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen opgeven om het te krijgen.
 3. rationele mensen denken in de marge
 4. mensen reageren op prikkels.
 5. handel kan in ieders belang zijn
 6. markten zijn vak een goede manier om economische activiteit te organiseren.
 7. overheden kunnen de resultaten van de markt soms verbeteren.
 8. de levenstandaard van een land hangt af van de mate waarin het lang producten en diensten kan produceren.
 9. prijzen stijgen als de overheid te veel geld drukt.
 10. de samenleving staan voor een kortetermijnafweging tussen inflatie en werkloosheid.
Wat wordt er bedoeld met rechtvaardigheid in economie?
Dat deze schaarse middelen(bronnen) op een eerlijk manier worden verdeeld.
Wat wordt er bedoeld met efficiëntie in economie?
Hoe haalt de samenleving het maximale uit haar schaarse middelen.
Wat is de formule voor marginale kosten?
Verandering in totale kosten/ verandering in hoeveelheid.
Wat zijn marginale kosten (MK) ?
De stijging van de totale variabele kosten als gevolg van een extra geproduceerde eenheid.
Wat is de formule voor de gemiddelde variabele kosten?
Variabele kosten gedeeld door de productieomvang.
Wat is de formule voor de gemiddelde vaste kosten? (GVK)
Vaste kosten gedeeld door de productieomvang
Wat is de formule voor de gemiddelde totale kosten? (GTK)
Totale kosten gedeeld door de productieomvang.
Wat zijn proportionele variabele kosten?
Dit is een vast bedrag die boven elk gemaakt product komt.
Wat zijn variabele kosten?
De kosten waarvan de hoogte wijzigt door de producthoeveelheid.