Summary Key Concepts in Health Psychology

-
ISBN-10 1849204969 ISBN-13 9781849204965
293 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Key Concepts in Health Psychology". The author(s) of the book is/are Ian Albery Marcus Munafo. The ISBN of the book is 9781849204965 or 1849204969. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Key Concepts in Health Psychology

 • 3 Social Cognitive models

 • Wat omvat sociale cognitie (social cognition)?
  Sociale cognitie omvat hoe mensen reageren op en de zin van maatschappelijke situaties.
 • De sociale cognitieve benadering zegt dat het 't best wordt beschreven door de perceptie van mensen over de realiteit in plaats van een objectieve beschrijving.
 • 3.1 Social cognitive theory

 • Wat is de Social Cognitive Theory (SCT)?
  De Social Cognitive theory (sociale cognitieve theorie) is een benadering die benadrukt welke rol het 'social modelling' of plaatsvervangend leren, heeft op de menselijke motivatie, denken en gedrag.
 • Wat is self-efficacy?
  Self-efficacy is het geloof in het vermogen om een bepaalde actie te ondernemen om een oproep of een gewenst resultaat te realiseren.
 • Welke twee sleutelconcepten zijn er binnen de social cognitive theory?
  1. Self-efficacy
  2. Outcome expectancies
 • Wat zijn outcome expectancies? (uitkomst verwachtingen)
  Outcome expectancies zijn de waargenomen consequenties van een geplande actie.
 • Outcome expectancies:
  Als situatie X gebeurt, dan gedraag ik me Y en dan zal X het resultaat zijn.
 • Welke vormen van (anticipated) 'outcome expectancies' bestaan er?
  Je hebt drie verschillende vormen van 'outcome expectancies'
  1. Physical (lichamelijk): moeite met ademhalen na een zware sport te hebben beoefent
  2. Social (sociaal): veranderingen in sociale antwoorden met uitwerking van gedrag
  3. Self-evaluative (zelf-evaluatie): opvattingen over het zelf als gevolg van het op een bepaald manier gedragen.
 • Wat zijn directe voorspellers van gedrag?
  De directe voorspellers van gedrag zijn doelen (goals)
 • Self-efficacy en 'outcome expectancies' zijn geen directe voorspellers van gedrag. Zij oefenen slechts invloed uit.
 • Welke rol spelen de 'outcome expectancies' (bij gedrag)?
  De 'outcome expectancies' worden gebruikt in de eerste vorming van het voornemen om een bepaald gedrag te ondernemen.
 • Welke rol speelt de 'self-efficacy' (zelf-effectiviteit) bij gedrag?
  De 'self-efficacy' lijkt belangrijk bij de beginfase maar ook bij de fase na de besluitvorming, wanneer gedragsintentie wordt omgezet in actie.
 • 3.1.1 Origins

 • Voordat de SCT bestond, dacht men dat men alleen leerde ten gevolg van stimulus-respons relaties. Men dacht dat leren door 'trial-and-error' de belangrijkste vorm was.
 • Wat staat centraal bij de SCT?
  Bij de Social Cognitive Theory staat centraal dat de cognitieve representatie, de benodigde brug is tussen iemands observatie en hun actie.
 • 3.1.2 Current Usage

 • Welke constructen binnen het SCT van gezondheidsgedrag zijn er?
  Door de bijdrage van SCT, zijn er constructen in gezondheidsgedrag, met inbegrip van:
  • Seksueel risico gedrag
  • Lichamelijke oefening
  • Vast houden aan medicatie
  • Verslavingsgedrag
 • Welke verschillende stadia heb je van het SCT?
  1. Precontemplantion stage: Willen hun gedrag niet veranderen
  2. Contemplation stage: Denken na over gedragsverandering
  3. Preparation stage: Zijn bereid om te veranderen en vormen een beslissing om dit te doen
  4. Action stage: Mensen die het gedrag uitvoeren (en blijven uitvoeren)
 • Waarom is de SCT fundamenteel belangrijk voor de gezondheidspsychologie?
  De SCT is fundamenteel gezien belangrijk voor de gezondheidspsychologie omdat het de basis heeft gevormd van veel modellen van gezondheidsgedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.