Summary Kijk op de organisatiepraktijk

-
ISBN-10 905752175X ISBN-13 9789057521751
176 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kijk op de organisatiepraktijk". The author(s) of the book is/are Ad Bakker, Ton Verweij. The ISBN of the book is 9789057521751 or 905752175X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kijk op de organisatiepraktijk

 • 1 Communicatie en informatie

 • wat is de definitie van organisatie

  elk samenwerkingsverband waarin mensen

  bewust relaties met elkaar aangaan

  om daardoor een gemeenschappelijk doel te bereiken

 • Wie zijn de externe belanghebbenden?
  afnemers, leveranciers, vermogensverschaffers, overheid, cuncurrenten
 • gedachten en informatie uitwisselen voor een goede samenwerking  en om het doel te bereiken

 • 1.2 Het communicatieproces

 • wat is de essentie van het communicatie proces

  de zender formuleert een boodschap en verzend deze aan de ontvanger

  de ontvanger interperteerd dez eboodschap

  de ontvanger geeft reactie

  de ontvanger word zender en het maakt niet uit welk medium word gebruikt

 • Het stimulus-respons-model

  Deze is gebaseerd op menselijk gedrag omdat mensen altijd bijn a het zelfde reageren.

  De zender hoort de boodschap met stimulus te sturen zodat de ontvanger tot de gewenste reactie komt

 • 1.3 Ruis in de communicatie

 • wat is Externe ruis in het communicatie proces?

  verkeerd of slecht medium gekozen

  bv 

  verkerd email adres, geen stroom

   

 • wat is Interne ruis in het communicatieproces?

  ontvanger interperteert de boodschap verkeerd

  bv

  geen vakkennis, of geen intresse

 • wat is Intentionele ruis?

  opzettelijk veroorzaakt, onduidelijkheid creëren

  bv

  verdaraaien van waarheid

 • wat is niet-intentionele ruis?

  onbedoeld veroorzaakt

  bv

  verspreking

 • Wat is ruis in de communicatie?

  De boodschap komt niet over.

   

   

 • 1.4 Vormen van communicatie

 • Verbaal en Non-verbaal communicatie

   

  Mondeling en schrifetlijke communicatie

   

  Mediatypen en Socialmedia

 • internationale gerichte communicatie word er veel gebruikt gemaakt van symbolen of iconen

  is ook is ook non-verbale communicatie

 • de wijze waarop de taal word uitgesproken kan een communicatie aspect zijn en hoe deze boodschap dus gebracht word

 • verschil van mondeling en schriftelijke communicatie

  mondelingcommunicatie is grotendeels verbaal en schriftelijke communicatie kan verbaal en non-verbaal gaan.

 • schrifetlijke communicatie heeft een voordeel, welke?

  Het kan vastgelegd en gearchiveerd worden.

  Om bijvoorbeeld te raadplegen, achtergrond info bijgezochd worden en om voorbereidingen te treffen

 • de techniek maakt mogelijk om schrifetlijke of mondelinge communicatie op toeslaan met behulp van mediatypen zoals, email, digitale bestanden, video, radio/tv, enzf, facebook, linkdin.

 • 1.5 Van gegevens naar informatie

 • de informatie komt beter over als de gegevens zorgvuldig zijn gekozen.

  de gegevens op de juiste manier interpreteren, dan geef je de goede informatie.

   

 • bijvoorbeeld: text en beeld toevoegen voor een bepaalde doelgroep om de boodschap zodat zij zich aangesproken voelen.

 • wat noemt men redundantie in de communicatie?

  overdaad aan gegevens, zodat de ontvanger in de boodschap verdringt en de essentie van de informatie mist.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.