Summary Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma

-
ISBN-10 9057521733 ISBN-13 9789057521737
505 Flashcards & Notes
8 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma". The author(s) of the book is/are Ad Bakker, Ton Verweij. The ISBN of the book is 9789057521737 or 9057521733. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

wat is het verschil tussen productie- en dienstenkwaliteit
productiekwaliteit heeft betrekking op kwaliteitsbeheersing binnen een productieorganisatie. Het gaat dan om de kwaliteit van fysieke producten en van de wijze waarop ze worden voortgebracht
dienstenkwaliteit is de behoefte van geleverde diensten. Het gaat hierbij om de mate waarin diensten voldoen aan de behoefte van klanten
omschrijf de Deming-cirkel
kwaliteitsdeskundige W. Edwards Deming geeft op eenvoudige wijze in een cirkel aan welke activiteiten in een organisatie achtereenvolgens worden afgewerkt.
Plan; het gaat om het plannen van welke producten of diensten worden geleverd en op welke wijze dat gebeurt
Do; belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het bedrijf
Check; regelmatig zal men nagaan of alles wel volgens de afgesproken doelen plaatsvindt
Act; vergelijking tussen resultaten en doelstellingen maakt duidelijk welke zaken niet naar wens verlopen, dit leidt tot Act, een actieprogramma met verbeterpunten
wat is kwaliteitscontrole
heeft voornamelijk betrekking op de kwaliteit van producten, controle van producten op afwijkingen ten opzicht van de norm vind meestal steekproefsgewijs plaats
wat is een kwaliteitscirkel
een vorm van werkoverleg, die is ontstaan in de jaren 50 in Japan. Het is een groepje werknemers die zich bezig houden het oplossen van de problemen waarmee zij regelmatig in hun eigen werk worden geconfronteerd. 
wat is integrale kwaliteitszorg
een manier van bedrijfsvoering waarbij elke medewerker in een bedrijf doorlopend en op een systematische wijze werkt aan het verbeteren van de prestaties van het bedrijf
wat is kwaliteitszorg
wanneer kwaliteitsbeleid mede betrekking heeft op het proces, het is de aandacht die gegeven wordt aan het product en het productieproces
wat is stichting MANS
Management en Arbeid Nieuwe Stijl. Deze stichting heeft in Nederland de ideeën van Deming geïntroduceerd op het gebied van kwaliteit.
Ter bevordering van kwaliteitszorg heeft MANS een 14-punten plan opgesteld
wat is TQM
Totally Quality Management; aandacht voor kwaliteit. 
wat is kwaliteitsbeheersing
het betekent dat een organisatie werkt volgens de door haar geformuleerde kwaliteitsnormen en voorschriften
wat is kwaliteit
kwaliteit kan omschreven worden als de mate waarin aan de behoeften en verwachtingen van de klant wordt voldaan