Summary kind en jongere

-
437 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "kind en jongere". The author(s) of the book is/are college. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - kind en jongere

 • 1 Normale pasgeborene

 • Wat betekent een APGAR-score van
  0-3
  4-6
  7 of hoger
  ernstige distress = asfyxie
  matige problemen
  goede adaptatie
 • Wanneer wordt de APGAR score afgenomen?
  1 en 5 minuten na de geboorte
 • Waar zitten meer calorieen in, in borstvoeding of in koemelk?
  borstvoeding 67 kcal/100 ml tegen 63 kcal/100 ml
 • Wat houdt de barker hypothese in?
  intrauterine origine van ziekte in volwassen leeftijd --> kinderen die in een kritische periode beperkte groei hebben meegemaakt, hebben in hun volwassen leven meer kans op het ontwikkelen van ziekten (vooral hypertensie, diabetes en hart en vaatziekten).
 • Met welke score kan de zwangerscapsduur worden ingeschat?
  Ballard score: 6 extern fysieke en 6 neuromusculaire parameters
 • Hoeveel voedingen krijgt een kind in de eerste week na de geboorte?
  6-10
 • Waar tegen beschermt borstvoeding?
  infecties
  voedingsallergie en eczeem
  obesitas bij kinderen
  hoge cholesterol waarden
  hoge bloeddruk
  DM type 2
 • Wat is het doel van medische neonatale zorg?
  bevorderen van normale aanpassing aan extrauteriene leven
  vastleggen groei en ontwikkeling
  onderzoek naar aangeboren afwijkingen
  ondersteunen en adviseren nieuwe ouders
 • Wat is het gemiddelde gewicht bj de geboorte en na een jaar?
  3,5 kg en 10 kg
 • Wat te doen bij een koemelkeiwit allergie?
  borstvoeding geven of soya of voeding met gehydroliseerd melkeiwit
 • Welk orienterend algemeen onderzoek wordt uitgevoerd vlak na de geboorte?
  zijn er congenitale afwijkingen?
  hoe is de transitie verlopen?
  zijn er effecten van de geboorte en medicatie?
  zijn er tekenen van infectie of metabole ziekten?
 • Vanaf welke maand krijgt een kind ongeveer vaste hapjes?
  5-6 maanden (fruit en groenten en rijstepap)
 • Wat is de gemiddelde schedelomtrek bij de geboorte en na een jaar?
  35 cm en 47 cm
 • Wat wordt beoordeeld bij de APGAR score?
  A=appearance=kleur
  P= pulse=hartactie
  G=grimace=reflex respons
  A=activity=spiertonus
  R=respiration=ademhaling
 • Welke vitaminen krijgt een kind gedurende het eerste levensjaar toegediend?
  vit D (tot 4e verjaardag) en vit K vanaf dag 8 tot 3 maanden na de geboorte.
 • Welke medicatie wordt bij de gboorte aan de baby toegediend?
  1 mg vitamine K
 • Wat is de gemiddelde lengte bij de geboorte en na een jaar?
  50 cm en 75 cm
 • Welke veranderingen in het cardiovasculair systeem worden gestimuleerd door het op gang komen van de ademhaling?
  sluiting van foramen ovale, ductus venosus, ductus arteriosus. Functionele sluiting binnen 24 uur. Permanente sluiting durt enkele weken.
 • Hoe komt de eerste ademhaling van een neonaat tot stand?
  mechanische stimuli:
  - compressie op thorax en afvoer longvocht
  -lucht vervangt longvocht, expansie alveoli
  -absorptie longvocht binnen 24 uur door capillairen, lymfevaten en interstitieel weefsel
  chemische stimuli:
  -afnavelen verhoogt pCO2 en verlaagt PO2 en pH
  -stimulatie van chemoreceptoren in aorta en carotiden triggert medulla -->initiatie ademhaling.

 • Welke darmflora is er overwegend bij borstvoeding en welke bij kunstvoeding?
  respectievelijk lactobacillus en coliforme bacterien.
 • Voorspelt de APGAR score de toekomstige neurologische toestand?
  nee
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is er te horen bij een aortaklepstenose?
ruw ejectiegeruis 2e ICR
thrill carotis
linkerkamerhypertrofie
wat is de behandeling bij transpositie?
openhouden ductus door prostaglandine E
arteriele switch operatie
ballonatrioseptostomie
is een kind met een transpositie levensvatbaar?
ja door open ductus open foramen ovale
Is er een ruis bij een transpositie van de grote vaten?
nee
wat is de behandeling van tetralogie van Fallot?
open hartoperatie eerste levensjaar
sluiten VSD
wegnemen spierweefsel onder pulmonalisklep (infundibulectomie)
openen of verwijderen longslagaderklep
wat is de tetralogie van Fallot?
overrijdende aorta
infundibulaire pulmonalisstenose
ventrikelseptumdefect
rechterkamerhypertrofie
wanneer is er sprake van ernstige cyanose?
<65% --> weefselhypoxemie, acidose, overlijden
70-85% matig ernstig --> asymptomatisch in rust
Hoe herken je centrale cyanose?
wangslijmvliezen, tong blauw
perifeer--> neus, lippen, vingers
welke hartafwijkingen veroorzaken rechts-links shunts?
(centrale cyanose) --> gedesatureerd bloed komt in de systeem circulatie
tetralogie van Fallot
transpositie van de grote vaten
univentriculaire hartafwijkingen met pulmonalisstenose
Hoe wordt een links-rechts shunt behandeld?
kleine VSD (meest frequente afwijking) ==> SBE profylaxe
symptomen van hartfalen --> digoxine, diuretica, vochtbeperking
matig tot grote shunt --> katheterinterventie, operatie