Summary Kindergeneeskunde

-
725 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kindergeneeskunde". The author(s) of the book is/are Ziektebeelden. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Kindergeneeskunde

 • 1 Orthopedie

 • Wanneer is deze samenvatting gemaakt?
  072212
 • Definitie beenlengteverschil
  Als afstand tussen spina iliaca anterior superior en hiel links = niet rechts
 • Etiologie
  - versnelling of vertraging van groei in 1 van beide benen
  - Fysiologisch: beenverschil tot 2 cm
  - Beengroei: onafhankelijk van elkaar (geen compensatiemechanismen) 
  - Negatieve beinvloeding groei:
  • traumata - > verkorting of verlenging door secundaire invloed op epifysair schijf (groeischijf), dislocatie
  • zeldzame afwijkingen: zeer waarschijnlijk speelt invloed op circulatie in epifyse een rol
  • ontstekingen - osteomyelitis, zeldzaam, maar zeer grote verkortingen
  • paralyse/ paresen - poliomyelitis, spasticiteit
  • congenitale afwijkingen - congenitale heupdysplasie - aanzienlijk beenlengteverschil
  • tumoren 
  • rontgenbestraling
  • avasculaire kopnecrose van de heup (de ziekte van perthes)
 • Presentatie van patienten met beenlengteverschil
  Van geboorte tot einde van de groei
  Kinderen hebben een groot aanpassingsvermogen -> pas klachten bij overbelasten been --> spitsvoet of manklopen. 
  Eerste klacht:
  - vaak op gezicht
  - soms bij pijn in been of rug
  - soms bij manklopen pas ontdekt
 • Epidemiologie
  - ongeveer 50% van de volwassenen heeft een beenlengteverschil tot 2 cm
  - meest voorkomende oorzaken: traumata
 • Anamnese beenlengteverschil
  - klachten van kind en duur ontstaan
  - ene been langer dan de ander? Kind zelf?
  - beenfracturen verleden>?
  - aangeboren heupafwijking of aangeboren heupafwijkingen in familie
  - doorgemaakte osteomyelitis

 • Lichamelijk onderzoek beenlengteverschil
  - geheel ontkleed
  KINDEREN DIE KUNNEN STAAN
  - schijnbaar of werkelijk beenlengteverschil bij kinderen die kunnen staan
  • zittende houding: beide duimen te houden op spina iliacae anteriores superiores en te bepalen of de duimen op gelijke hoogte staan - zo niet, dan is er bekkenscheefstand en waarschijnlijk niet zozeer een beenlengteverschil 
  • staande houding: beenlengteverschil bepalen met plankjesmethode (0,5 cm of 1 cm dikte) - totdat duimen SPIAS even hoog staan (meetfout niet groter dan radiologische meting)
   -> na correctie knieen op gelijke hoogte: verschil gelokaliseerd in onderbeen
   -> knieen niet even hoog: zowel in bovenbeen als bovenbeen + onderbeen. Nadere lokalisatie. (zie onder)
  KINDEREN DIE NIET KUNNEN STAAN
  • kind op rug met heupen en knieen in 90 graden flexie - beenlengteverschil bovenbenen valt nu meeste op 
  • kind op buik met knieen in 90 graden flexie - verschil in lengte onderbenen
  PASGEBORENEN
  • onderzoek naar congenitale heupafwijkingen
  • soms beenlengteverschil te zien
  • geluxeerde heup of luxeerbare heup: proef van ortolani + Barlow -> artificiele subluxatie opgewekt (alleen betrouwbaar 1e week na de geboorte, ervaring). Beoordeling door consultatiebureau arts na 3 maanden. (90% congenitale heupluxaties verdwijnt binnen 2 maanden spontaan)
  • aanvullend onderzoek (rontgen) is NIET zinvol
  • ernstige aandoening vermoeden: doorverwezen
  • Vermoeden congenitale heupluxatie: echografie = opheldering!

 • Beleid beenlengteverschil
  < 2 cm: kind 2x met tussenpozen van een half jaar controleren
  > 2 cm: groter dan 2 cm worden = verwijzing, niet groter? dan progressie na een jaar ook niet meer te verwachten, controles staken
  rugklachten of vraag ouders: beenlengteverschil corrigeren door inlegzool (1 cm) of door hak en zoolverhoging(>1cm)
  Geruststellen, geen beperkiongen opleggen!
  Aanwijzingen ernstige aandoeningen: orthopedisch chirurg
 • Preventie en voorlichting
  NB: klein beenlengteverschil is heel NORMAAL en NIET SCHADELIJK! (ouders zijn snel ongerust)
  Screening op congenitale heupdysplasie  bij consultatiebureau (vanaf 3 maanden, daarvoor herstelt 90% zich)

 • 1.2 Congenitale dislocatie van de heup

 • Feiten over congenitale dislocatie van de heup
  5:1000 bij de geboorte, 1:1000 na 3 weken
  Nieuwe naam: developmental dysplasia van de heup (CDH) --> vaker bij oligohydramnion
  > meisjes
  > stuitliggingen (ook als ze met caesar worden gehaald)
 • 1.3 Osteomyelitis

 • Kliniek osteomyelitis
  - pijn
  -zwelling
  - roodheid net onder gewricht
  - koorts
  - gevoelig over het bot
 • Bloedkweek en osteomyelitis?
  Bloedkweken zijn vaak positief in de meerderheid van hematogene osteomyelitis
 • Organismen die osteomyelitis veroorzaken
  - staphylococcus aureus
  - strep. pyogenes 
  - Haemophilus Influenzae
 • Therapie osteomyelitis
  Medicatie:
  - antistaphylococcen penicilline , clindamicine (goede botpenetratie) en gentamicine
  antibiotica wordt vaak een maand gegeven (tenminste), chirurgische drainage is nodig bij onvoldoende werking
 • Diagnostiek
  Xray: vaak normaal, kan botbetrokkenheid laten zien (vaak de metafyse)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sturge-webersyndroom
Neuro-oculocutaan syndroom zonder duidelijk overervingspatroon
Afwijkingen bij sturgewebersyndroom (mogelijk):
- huid: wijnvlek in het gelaat (meestal eenzijdig)
- hersenen: hemangioom van de meningen, epilepsie, gezichtvelddefecten
- Oog: glaucoom, hemangioom van de choroidea (ketchupfundus)

Glaucoom: vaak moeilijk behandelbaar, verwezen worden naar oogarts
Syndroom van marfan
Autosomale dominant aandoening
Verschillende afwijkingen
 • Oog: lens (sub)luxatie, irisdiaganie, megalocornea
 • skelet: arachnodactylie (dunne, lange vingers en tenen), borstkasafwijkingen, scoliose
 • hart en vaten: verwijding van de aortaboog, mitralisklepprolaps, aneurysma van de aorta

NB: niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn!
Downsyndroom: oogkenmerken
- epicanthus
- monogoloide lidspleten
- brushfieldvlekken (witte vlekjes) op de iris
- oogafwijkingen: functioneel en therapeutische consequenties (meer naar minder frequent)
 • refractieafwijkingen
 • strabismus (scheelzien - verkeerde alignment van het oog)
 • amblyopie (lui oog)
 • nystagmus
 • cataract (aangeboren of verworven)
 • dacryostenose 
 • keratoconus: regelmatige kromming van de cornea verandert door verdunning van het centrum: cornea wordt puntvormig
 • ptosis

NB: irreversibele schade voorkomen door tijdige ontdekking en behandeling

Downsyndroom: regelmatig naar oogarts!

Definitie tonische pupil

Komt niet veel voor bij kinderen

 • grote pupil
 • slechte reactie op licht (langzaam of essentieel nihil)
 • langzaam en slecht reageren op accommodatie
 • redilateert op een langzame, tonische manier

 

definitie dyscorie
Abnormale vorm van de pupil 
Definitie congenitale mydriasis
Gedilateerde pupillen, nauwelijks constrictie op licht of dichtbij kijken , geen reactie op miotische agenten
Iris is vaak normaal, gezonde kinderen
Definitie strabismus
Scheelzien
Scalded skin syndroom
 
Klinisch beeld periorbitale cellulitis
- koorts
- erytheem
- gevoeligheid
- oedeem van het ooglid
- vaak unilateraal
Contractuur extremiteit
?