Summary Klantbegeleiding

-
105 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klantbegeleiding

 • 2.1 het behandelplan

 • Hoe heet het 1ste gesprek en welke info is nodig?
  Anamnese persoonsgegevens sociale gegevens medische gegevens
 • Wat volgt na de anamnese?
  Achter de hulpvraag komen
 • Hoe wordt de hulpvraag geformuleerd?
  SMART specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdsgebonden
 • Hoe ziet de hulpvraag eruit?
  Lange termijn doelstelling opgesplitst in aantal korte termijndoelstellingen
 • Wat moet je weten voor een voedselanamnese af te nemen?
  -Eetgewoontes normale dagen feestjes weekend uiteten
  - gevoelig voor geuren of zien
  - bepaalde gewoontes regelmatig
  -welke belastend voor organen
 • Welk advies moet je kunnen geven na voedsel info
  Hoeveelheid vocht calorieën eiwitten vetten koolhydraten
 • Waar is de behoefte in het lichaam afhankelijk van?
  Geslacht bewegingspatroon lichamelijke activititeiten
 • Welke technieken zijn er voor voedselanamnese?
  Eetdagboek dietary history 24 hour recall
 • Welke basiselementen zij bij de 3 technieken te onderscheiden?
  -Tijdsaspect
  - meting van hoeveelheid voedingsmiddelen
  -omzetting van hoeveelheid in nutriënten 
 • Wat wordt bedoeld met tijdsaspect?
  Heden of verleden jaar of seizoen werk of weekenddagen specifieke maaltijden of dagpatroon
 • Hoe kan de hoeveelheid gemeten worden?
  Wegen
  schatten dmv huishoudelijke maten
  standaard porties van maten en gewichten
  voedingsmiddelenmodellen
 • Hoe zet je hoeveelheden om in nutriënten
  Voedingsmiddelentabellen of waardetabellen
  eetmeter en neotabellen
  evry
 • Wat zijn nutriënten?
  Voedingsstoffen die nodig zijn voor groei en instandhouding van een organisme
 • Aan welke eisen moet je voldoen?
  Alleen gezonde mensen behandelen
 • Wat doe je in het 1e gesprek?
  Hulpaanbod uitleggen en mededelen
  hulpvraag samenvatten met knelpunten
  info over voeding, bewegen en leefstijl
  consequenties voedingsadvies uitleggen
 • In welke aandachtsgebieden worden de korte termijn doelen opgedeeld in het behandelplan?
  Gewicht
  begeleiding
  energie en voedingsstoffen
  voedingsmiddelen 
 • Hoe kan een standaardbegeleiding eruit zien?
  Intake of kennismakingsgesprek
  uitgebreid consult voedingsadvies
  vervolg consulten in overleg
  afsluitend consult
 • Wat zijn voordelen van het eetdagboek?
  Vrij eenvoudig voor beide om te verwerken
  info over langere tijd over voedingspatroon 
  tijd om in te vullen is niet onder spreekuurtijd
 • Nadelen eetdagboek?
  Bij verkeerde of onduidelijke instructie onbetrouwbaar resultaat
  sociaal wenselijk gedrag
  gaan het eetpatroon al aanpassen
 • Voordelen 24 hour recall?
  Vrij eenvoudige techniek
  veel details van de voeding
  weinig bezwaarlijk 
  toepasbaar in alle lagen bevolking 
  goed beeld van tijd en plaats
  tijdperiode is afgebakend
 • Nadelen 24 hour recall?
  Info van maar 1 dag 
  eten buitenshuis lastig vastleggen
  korte termijn geheugen 
  bereiding is lastig te achterhalen
  schatten van porties
  goede gesprekstechnieken heel belangrijk
  goede vertrouwensrelatie anders sociaal wenselijk gedrag
 • Voordelen dietary history
  Gemiddeld voedselgebruik per individu over langere periode
  reproduceerbaarheid is groter steeds bereiken van vergelijkbaar resultaat
  minder belastend dan zelf invullen producten
  voedsel voorkeuren en aversies 
 • Nadelen dietary history
  Intensief en goede gespreksvaardigheden
  hoeveelheid en nauwkeurigheid afhankelijk van capaciteiten van allebei
  info is gemiddelde van bijzonderheden
  sociaal wenselijk antwoorden bij onvoldoende vertrouwensband
  ongemerkt gesprek sturen of onvoldoende doorvragen
  extraatjes niet vermeldt 
  antwoorden van nu beïnvloed bij lange referentie periode 
  uitwerking tijdrovend en moeilijk
 • Hoe wordt de hoeveelheid energie uitgedrukt?
  Kilo calorieën of kilojoules
  1 kilocalorie is 4.2 kilo joules
 • Waar is energiebehoefte op gebaseerd
  Lichaamsgewicht
  lichaamsbeweging
  leeftijd 
  geslacht 
  hoeveelheid spiermassa lichaamssamenstelling
 • Hoe wordt de hoeveelheid in voedingsmiddel bepaald?
  Vetten 1 gram is 9 kcal
  koolhydraten 1 gram is 4 kcal
  eiwitten 1 gram is 4 kcal
  alcohol 1 gram is 7 kcal
 • Maakt het uit welke calorieën je gebruikt?
  Ja je hebt voedingsstoffen die een verzadigd gevoel geven vezels en die weinig energie calorieën hebben
 • Hoe heet de hoeveelheid energie die je lichaam nodig heeft om in rust alle vitale functies uit te voeren?
  Grondstofwisseling of basaal metabolisme
 • Hoeveel heeft het lichaam aan energie nodig?
  70 % van de calorieën voor ruststofwisseling
 • Met welke factoren wordt rekening gehouden bij het voedingsadvies?
  Energiebehoefte
  PAL waarde
  verhouding van macronutrienten 
  ADH micronutrienten
 • Hoe kan het energie verbruik worden gemeten?
  Door hoeveel zuurstof in rust verbruikt wordt en hoeveel co2 koolstofdioxide geproduceerd wordt

  actieve celmassa
 • Welke factoren hebben effect op het basaal metabolisme?
  Lichaamsgewicht
  lengte
  leeftijd
  geslacht
 • Hoe wordt de nodige energie ingeschat die nodig is?
  Harris Benedict vergelijking
 • Hoe wordt deze Harris Benedict vergelijking uitgedrukt?
  In kilocalorieën per dag
 • Waar staat PAL voor?
  Physical activity level
 • Wat bepaal je met de PAL waarden?
  Hoeveel energie er nodig is voor de dagelijkse behoefte
 • Hoe ziet zo'n berekening eruit?
  Grondstofwisseling x pal waarde
 • Hoe hoog kunnen de PAL waarden zijn?
  Van 1.2 tot 2.4
 • Wat kun je in plaats van gewicht ook gebruiken?
  Streefgewicht
  gewicht bij BMI van 25
 • Hoe kan je spiermassa verlies voorkomen?
  Door krachttraining ook ter voorkoming van erger worden osteoporose
 • Hoe bereken je een voedingsadvies?
  Verhouding van macronutienten in de energieprocenten 
  koolhydraten eiwitten en vetten
 • Wat zijn die verhoudingen?
  20-40% vetten
  40-70% koolhydraten
  10-25% eiwitten 
 • Hoe noem je vitamines en mineralen ook?
  Micronutrienten
 • Wat zijn referentie innames?
  Wettelijke vastgelegde richtwaarden voor een gebalanceerd voedingspatroon
 • Wat geeft die referentie inname aan?
  Hoeveelheid energie voedingsstoffen vitamines en mineralen een gemiddelde volwassene per dag nodig heeft of maximaal past in gezond voedingspatroon
 • Hoe wordt de referentie name aangeduid?
  GDA guideline daily amount
  dagelijkse voedingsrichtlijn 
 • Hoe kun je producten onderling vergelijken?
  Per 100 gram of 100 mililiter 
  de voedingswaarde info op het etiket
 • Hoe bepaal je de lichaamssamenstelling en gezondheid en grondstofwisseling
  Door ook te kijken hoe het gewicht verdeeld is
 • Hoe is de lichaamsmassa verdeeld?
  Vetvrije massa botten spieren vocht organen en bloed
  vetmassa vetcellen
 • Waar moet je op letten bij het wegen?
  Weegschaal kan per dagdeel verschillen
  bio elektrische impedantie meting vaak niet
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.