Summary Klinische branche

-
43 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Klinische branche

 • 1 Klinische branche

 • Wat zijn de kernmerken van de klinische branche
  Curesector = de cure-sector is gericht op behandeling en genezing
  Caresector = de care-sector is gericht op de verzorging bv.
  - Klinische opname
  - Veelal somatische gezondheidsproblematiek
  - Kortdurende opname
  - Complexe zorg
  - Multidisciplinaire zorg
 • Wat is klinisch redeneren?
  Klinisch redeneren is het nadenken over je professioneel handelen in de praktijk.
  Ook wel - Het gebruiken van je kennis en ervaringen in je beroepspraktijk.
 • Wat is het doel van klinisch redeneren?
  Het doel van klinisch redeneren is klinische problemen systematisch te verwoorden, te analyseren en op te lossen zodat de juiste beslissingen genomen kan worden
 • Wat zijn de 3 fundamentele redeneervragen?
  1. Wat heeft de patient?
  2. Hoe gaat het met de patient
  3. Wat kunnen we doen
  + Vraag altijd 5x WAAROM
 • Welke 4 onderdelen kun je onderscheiden in het denkproces van het redeneren?
  1. observeren
  2. ordenen
  3. oordelen
  4. overdenken van het geheel
 • Hoe ziet het ijsberg systeem eruit bij het waarnemen van feiten bij ziek zijn?
  1. de symptomen en klachten - de ze zijn zichtbaar

  de rest is pas zichtbaar wanneer je ze ze onderzoekt
  2. disfunctie 
  3. ziekte en aandoeningen
  4. beperkingen
  5. stoornissen
 • Wat zijn de feiten die je waarneemt?
  - klinische symptomen
  - klachten
  - controles
  - lab waardens
 • Welke vragen stel je jezelf bij het ordenen voor het onderscheiden van het denkproces bij redeneren
  - Wat heb je nu waargenomen?
  - Waar zit het probleem?
  - Zijn er verbanden met andere problemen?
  - Hoe breng ik dit alles onder woorden?
 • Wat doe ik bij het oordelen voor het onderscheiden van het denkproces bij redeneren
  - Diagnosticeren
  - Constateren
  - Vaststellen
  - Status  (is het een acuut probleem? - is het een verhoogd risico? - is het geen probleem?)
 • Welke vragen stel je jezelf bij het overdenken voor het onderscheiden van het denkproces bij redeneren
  - Ik ga heen en weer denken
  - Ik controleer of het redeneren wel klopt
  - Cyclische denkproces
  - Dit voorkomt fouten
 • Wat zijn de stappen klinisch redeneren?
  Stap 1. Oriëntatie op de situatie
  Stap 2. Klinische probleemstelling
  Stap 3. Aanvullend klinisch beleid
  Stap 4. Interventies en klinisch beleid
  Stap 5. Klinisch verloop
  Stap 6. Na beschouwing
 • Waar bestaat stap 1 oriëntatie op de situatie uit
  Beoordeel de situatie. Het klinisch beeld en de voor geschiedenis van de patient. 
  Hulpm. ABC methode.
  - geef aanbevelingen door aan de arts - Hulpm. SBAR
 • Waar bestaat de SBAR uit en ABCDE?
  SBAR - Situation, background, assesment, recommendation
  ABCDE - airway, breathing, circulation, disabilty, exposure
 • Waar bestaat stap 2 klinisch probleemstelling uit?
  Beredeneer welk organen of vitale functies bij de situatie betrokken zijn en welke prioriteit deze hebben.
 • Wat zijn de parameters die bij stap 2 - klinisch probleemstelling horen
  - Cardiovasculair systeem
  - Respiratoir systeem
  - Vocht en elektrolyten balans
  - Het bloed
 • Wat doe je bij stap 3 aanvullend klinisch onderzoek?
  Beredeneer welke informatie nog nodig is om de diagnose te kunnen stellen of de gevolgen aan te kunnen tonen.
 • Wat doe je bij stap 4 interventies en klinisch beleid?
  Beredeneer welke zorg nodig is, zowel somatisch als psychosociaal.
 • Wat doe je bij stap 5 klinisch verloop
  Hier beschrijf je het verloop op de korte en lange termijn, dus de prognose, de complicaties en de riciso's.
 • Eerst heb je gewerkt aan het systematisch in kaart brengen van de situatie. -> Nu is het de bedoeling om bewust, pro-actief gaat observeren op basis van je voorkennis van het klinisch verloop = secundaire preventie m. bv. monitoring
 • Wat doe je bij stap 6 nabeschouwing
  Deze bestaat uit evaluatie, de volgende vraag je jezelf.
  - Was de patientveiligheid wel optimaal?
  - Kwaliteit van de beroepsuitoefening
  - Ethische dilemma's
  - Wat heb ik geleerd?
 • Wat is het doel van onderzoek in et algemeen?
  Het doel van onderzoeken is:
  - Het stellen van een diagnose
  - Het inzetten van een juiste behandeling
  - Het evalueren van de behandeling
  - Het beoordelen of een zv sterk genoeg is om een behandeling te ondergaan
 • Wat zijn de verschillende soorten onderzoeken?
  - Algemeen lichamelijk onderzoek
  - Laboratoriumonderzoek
  - Rontgenfoto
  - Echo
  - Angiografie ( hier wordt met contrastvloeistof bloedvaten zichtbaar gemaakt)
  - CT-Scan
  - MRI
  - Nucleair onderzoek
  - Functie onderzoek
  - Neurofysiologisch onderzoek
  - Longfunctie onderzoek
  - Vaat onderzoek
 • Welke interne functie onderzoeken zijn er?
  - Coloscopie
  - Sigmoidscopie
  - Gastroscopie
 • Wat is perioperatieve zorg?
  Perioperatieve zorg is de zorg rondom de operatie
 • Wat is postoperatieve zorg?
  Postoperatieve zorg is de zorg na de operatie
 • Waaruit bestaat de peri operatieve zorg?
  Zorgen dat de patient nuchter is
  Een schoon bed
  Dat de patient naar het toilet is geweest
  Dat de patient OK hemd aan heeft
  Dat de patient alle sieraden af heeft
  Dat de patient de protheses uit heeft (gebit enz)
  Dat de patient een naambandje om heeft
  Dat de controles bij de patient zijn gedaan: RR/P en temp    
  Dat er warme dekens zijn
  Dat er begeleiding is na de OK
  Overdracht
  Gegevens verzamelen
  Voorgeschreven premedicatie
 • Waaruit bestaat post operatieve zorg?
  De VP'er moet direct na de OK overdracht op de verkoeverkamer
  Verloop OK
  De VP'er moet de famillie + patient inlichten
  De VP'er moet zorgen voor de pijnmedicatie
  Antibiotica voor mogelijke ontstekingen
  Zorgen voor de infuus, catheter, drain en O2
  De VP'er moet de controles uitvoeren

  Overdracht:
  Operatie(bloedverlies, drains)
  Vorm narcose (beademing)
  Toestand patient (RR, AH, Temp)
  Medische voorschriften (maagcatheter, blaasspoeling)
 • Waar zorgt de verpleegkundige voor als de patient terug is op de afdeling?
  - Aansluiten apparatuur
  - Controle wond op nabloeden
  - Kleding
  - Gebit
  - Controles
  - Slokje water
  - Aanleggen vochtbalans
  - Aanleggen checklist pijn en controles
  - Rapporteren en observeren
  - Familie bellen
 • Wat is de zorg van de VP'er bij het voorkomen van de complicaties?
  - Pijn
  - POMB post operatieve misselijkheid en braken
  - Trombose
  - Defecatie- en mictieproblemen
  - Delier
  - Wondinfectie
  - Bloedingen
  - Hypo statische pneunomie
  - Zorg met betrekking tot ontslag en nazorg
 • Hoe kan je een bloeding herkennen?
  Je kan een bloeding herkennen doordat de controles veranderen ( RR, P en het bewustzijn van de patient)
  De huidskleur
  De pijn
  Het wondverband (dat doordrenkt kan zijn van bloed)
  Dat de drainproductie vol is of verstopt is zodat er niks weg kan vloeien
  Een verandering in het vochtbalans
  Lab controle Hb en Ht
 • Aan welke punten kan je een trombose herkennen?
  - anticoagulatia
  - Mobiliseren
  - Observatie
  - Rapportage
 • Aan welke punten kan je een pneunomie herkennen?
  - Goed doorademen, doorzuchten en ophoesten zijn essentieel
  - Wond ondersteunen
  - Saturatie meten en evt. O2
  - Fysio
  - Verwisseln van houding
  - Pijn bestrijden
  - Temperatuur meten
  - Observatie en rapportage
 • Wat is de taak van de arts bij pre-operatieve zorg en complicaties?
  - Toezien op informatieplicht, voorbereiden hierop en nabspreken
  - Aandacht voor angst, lichaamsverminking
  - Regels procedure afdeling
  - Voorlichting pijn
  - Anticoagulantia (antistolling)/ onstekingen allergieen, conditie
 • Wat zijn de knelpunten in de voorlichting?
  In korte tijd veel informatie gegeven
  gespannen gesteldheid voor OK
  verschillende hulpverleners op 1 dag
  moeilijke woorden gebruikt
  verschil in behoefte aan informatie
  tussen opname en bezoek poli veel tijd (informatie vergeten)
 • Wat voor voorbereiding heeft de patient nodig voordat het naar de OK gaat?
  Douchen, gebit, contact lenzen uit
  Scheren
  Nagellak eraf, geen make-up en sierraden
   schoon bed
  nuchter voor 6 uur van te voren
  zo nodig laxeren voor een darmoperatie
  pre-medicatie
  naar toilet
  jasje, polsbandje, status mee
  vitale functies
 • Waar zijn de pre-medicatie voor?
  - Vermindering van speeksel-sputum
  - kalmering/spierontspanning
  - voorkomen hartritme stoornissen
  - Voorkomen bijwerkingen narcose
 • Wat zijn de complicaties die kunnen voorkomen nadat iemand terug komt van de OK?
  - Shock
  - Luchtweg obstructie
  - Pneunomie
  - Trombose
  - Longembolie
  - Maagdilitatie
  - Paralytische ileus
 • Waar kan je een shock aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een shock herkennen aan:
  hypotensie, bleke, klamme huid 

  Het komt door: een bloeding, allergische reactie, pijn en cardiale stoornissen

  Je moet de patient: platliggende houding met de benen omhoog, bloeddrukcontrole, uitvoeren medische voorschriften
 • Waar kan je een luchtwegobstructie aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een luchtwegobstructie herkennen aan:
  cyanose, snurken stridor, onrust en angst bij de patient en apnoe.

  Een luchtwegobstructie komt door: het terugzakken van de tong in de keelholte, een ontstoken strotklepje.

  Wat kan je er tegen doen:
  Vrjimaken van de luchtweg dmv een mayo tube, kaak naar voren halen en zijligging.
 • Waar kan je een pneunomie aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een pneunomie herkennen aan:
  koorts, hoesten, een verhoogde temp

  Een pneunomie komt door:
  onvoldoende diep doorademen en ophoesten.

  Wat kan je er tegen doen:
  De patient kan naar een ademhalingstherapie, een houdingsdrainage, tapotage, medicijnen.
 • Waar kan je een trombose aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een trombose herkennen aan:
  pijn, zwelling, roodheid, subfebriele verhoging en een snelle pols.

  een trombose komt door:
  onvoldoende beweging en stollingsafwijkingen

  Wat kan je er tegen doen:
  bed rust en antistollings medicatie
 • Waar kan je een longembolie aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een longembolie herkennen aan:
  pijn bij ademen en hoesten, acute shockverschijnselen

  Een longembolie komt door een veneuze trombose.

  Wat kan je er tegen doen:
  bed rust en antistolling
 • Waar kan je een maagdilitatie aan herkennen en wat moet je doen en hoe komt het?
  Je kan een maagdilitatie herkennen:
  de patient is benauwd, pijn op de borst, opgezette buik, misselijkheid, braakneigingen, hypotensie en bradycardie

  Een maagdilitatie komt door afwezigheid van peristaltiek, ophoping maagsappen en lucht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn de kernmerken van de klinische branche
1
Wat is klinisch redeneren?
1
Wat is het doel van klinisch redeneren?
1
Wat zijn de 3 fundamentele redeneervragen?
1
Page 1 of 11