Summary Klinische neuropsychologie

-
ISBN-10 9461054440 ISBN-13 9789461054449
3896 Flashcards & Notes
58 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische neuropsychologie". The author(s) of the book is/are Roy Kessels. The ISBN of the book is 9789461054449 or 9461054440. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische neuropsychologie

 • 1 Klinische neuropsychologie: een historische schets 23

 • wat is geen taak van de klinisch neuropsycholoog
  het bepalen van anatomische afwijkingen in de hersenen mbov beeldvormend onderzoek
 • De WHO heeft een classificatie van de gevolgen van ziekten,w waarin stoornissen,beperkingen in activiteiten en sociale participatie worden onderscheiden. Als iemand door de ziekte van alzheimer niet meer zelfstandig kan wonen, welk niveau hanteert de WHO dan? gedragsmogelijkheden van het individu
 • wanneer een patiënt een functiestoornis vertoont op taak A maar niet op taak B dan spreken van een enkelvoudige dissociatie
 • Waakzaamheid en aandacht is dat:
  • subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur 
  subcorticaal
 • Luria, had veel invloed op het vak neuropsychologie. Hij vatte de functionele architectuur van de hersenen samen aan de hand van drie globale indelingen. Noem deze drie globale indelingen.
  - drie voortdurend interacterende functionele eenheden, gerelateerd aan respectievelijk subcorticale posterieure en anterieure hersengebieden (respectievelijk, activatie, input en output);
  - drie hiërarchisch geordende niveau's van verwerking gerelateerd aan primaire, secondaire en tertiaire zones in de hersenen. 
  - gedrag dat wel of niet gereguleerd wordt door taalprocessen, gerelateerd aan respectievelijk de linker- en de rechterhemisfeer.
 • stelling 1: er is ook sprake van lokalisatie bij enkelvoudige associatie
  stelling 2: wanneer een persoon goed scoort op een verbale taak en slecht op de visio motorische is er sprake van enkelvoudige dissociatie.

  stelling 2 is juist
 • Informatieverwerking, waarneming, verwerking en opslag is dat:
  • subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur 
  posterieur
 • stelling 1: Luria legde de meeste nadruk op de verreikende betekenis van taal en met name interland speech voor de regulatie van cognitieve,emotionele en planningsfuncties.

  stelling 2: Voor Luria werk daarmee de taaldominant hemisfeer (meestal de linker) de dominante hersenhelft.

  beide stellingen zijn juist
 • Gedrag; planning, regulatie en monitoring is dat:
  •  subcorticaal
  • posterieur
  • anterieur
  Anterieur
 • is de linker of rechterhersenhelft dominant bij taal?
  Linker
 • zorgt het subcorticale gebied voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  activatie
 • zorgt het posterieure deel voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  input
 • zorgt het anterieure deel voor:
  • activatie
  • input
  • output 
  output
 • wat is dissociatie?
  selectieve uitval (niet muzieknoten kunnen lezen wel gewoon lezen)
 • Wat is enkelvoudige dissociatie?
  Patiënt valt uit op B (schrijven) maar niet op A (lezen)
 • Wat is dubbele dissociatie?
  Patiënt valt uit op twee onafhankelijke processen
 • Wat is fase 1 van de diagnostische cyclus?
  • diagnosestelling
  • probleemanalyse
  • klachtenanalyse
  • indicatiestelling 
  klachtenanalyse
 • Op welke twee niveau's kan herstel plaatsvinden?
  neurologisch niveau, psychologisch niveau
 • is functieverlies een negatief of een postief symptoom?
  negatief
 • Wat betekent de restauratieve stroming als het gaat om herstel?
  gaat uit van herstel op hersenniveau
 • Wat betekent de compensatoire storming als het gaat om herstel?
  herstel op psychologisch niveau
 • Wat is het procedureel geheugen?
  het gaat om vaardigheden leren
 • Wat is een farmacon?
  geneesmiddel
 • Waar gaat farmacokinetiek over?
  toediening (wat het lichaam met het geneesmiddel doet)
 • Waar gaat farmacodynamiek over?
  werking (wat het geneesmiddel met het lichaam doet)
 • Wat is buccaal toedienen van medicatie
  onder de tong
 • Wat is oraal toedienen van medicatie?
  doorslikken
 • Wat is rectaal toedienen van medicatie?
  anus
 • Wat is subcutaan medicatie toedienen?
  onderhuidsbindweefsel (staafje)
 • wat is intramusculair toedinen van medicatie?
  in skeletspier spuiten
 • Wat is intraveneus toedienen van medicatie?
  in ader spuiten
 • Wat is spinaal toedienen van medicatie?
  in ruggemerg (=ruggeprik)
 • Wat is transdermaal toedienen van medicatie?
  via pleisters
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.