Summary klinische pathologie

-
ISBN-13 9789006614824
522 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • klinische pathologie
 • C B van heycop ten Ham
 • 9789006614824
 • 4th

Summary - klinische pathologie

 • 1 Biologie Hormoonstelsel

 • Wat is een exocriene klier
  Een klier die door een afvoerbuis hun producten aan de buitenwereld geeft
 • Welke klieren horen bij exocriene klieren
   Zweetklieren, speekselklieren, darmsapklieren, maagsapklieren en pancreas sap
 • wat zijn endocriene klieren ( betekenis)
  Hormonen die worden afgegeven aan het bloed
 • Welke hormonen horen erbij endocriene klier
  Hpothalamus, pancreas, bijschildklieren, adenohypofyse
 • Wat produceert de hypothalamus
  Oxytocine en ADH-hormoon
 • Wat prodceert pancreas
  Insuline en gucagon
 • Wat produceert de bijschildklier
  Parathormoon
 • Wat produceert adenohypofyse
  Prolcatine
 • Welke hormoon is endocriene klier en exocriene
  Pancreas
 • Welke hormonen produceert het pancreas
  Insuline en glucagon
 • Wat zijn insuline en glucagon van elkaar
  Antagonisten
 • Wat doet het schildklier calcitonine hormoon?
  Verlaagt calciumionen gehalte in het bloed
 • Wat doet het bijschildklier parathomoon PTH:
  Verhoogt calciumionen gehalte in het bloed
 • Welke 2 hormonen produceert de hypothalamus
  Oxytocine hormoon en ADH
 • Wat doet het ADH hormoon
  Stimuleert terug reabsorptie van water in nieren
 • Wat doet het oxytocine hormoon
  Stimuleert contractie uterus en borst klieren
 • Uit welke kwabben bestaat de hypofyse
  1. Neuronhypofyse (achterkwab)
  2. Adenhypofyse (voorkwab)
 • Welke hormonen horen er bij de achterkwab
  Oxytocine en ADH hormoon
 • Welke hormonen horen bij de voorkwab
  Effect hormoon en glandotrope H (A,B)
 • Welke horen bij het effect hormoon
  1. STH, groeihormoon
  2. LTH, productie melkproductie
  3. MSH, Huid productie
 • Welke horen bij glandotrope H
  1. TSH, hormoon naar de schildklier
  2. ACTH, hormoon naar de bijnierklieren
  3. FSH en LH, naar de geslachtsklieren
 • 2 spijsvertering APF

 • Welke functies heeft het spijsverteringsstelsel
   1. Metabolisme
  1.  Eten
  2.  Kauwen
  3.  Slikken en peristaltiek
  4.  Vertering
  5. Resorptie
  6.  Defecatie
 • Wat zijn voedingsmiddelen
  Eten en drinken
 • Wat is het latijnse woord voor mondholte
  Cavium oris
 • Hoe heet de speekselklier die onder het oor klier zit?
  Glandula parotis
 • Hoe heet de klier die onder het kaak klier zit?
  Glandula submandibularis
 • Hoe heet de klier die onder de tong klier?
  Glandula sublingualis
 • Wat is het latijnse woord voor slokdarm?
  Oesophagus
 • Wat is de functie van faryngo-oesofagaele sphincter
  Dat het eten niet terug omhoog komt van slokdarm naar mond
 • Waarvoor dient het slijmvlies in de maag?
  Zodat de wand niet kapot gaat van het maagzuur
 • Wat is de duodenum
  Twaalfvingerige darm
 • Wat doet de klep van bauhin?
  Zorgt ervoor dat de inhoud van de darm niet terugstroomt
 • Wat is de hepar
  De lever
 • Wat is heelholte
  Pharynx
 • Slokdarm
  Oesaphagus
 • Maag
  Gaster
 • Alvleesklier
  Pancreas
 • lever
  Hepar
 • Dunne darm bestaat uit
  1. Duodenum
  2. jejunum
  3. ileum
 • Dikke darm bestaat uit
  1. Colon caecalis
  2. ascendes
  3. transversum
  4. decendes
  5. sigmoideum
 • Maag bestaat uit
  1. Cardia 
  2. fundus
  3. corpus 
  4. antrum 
 • Maagsap bestaat uit
  • Water
  • pepsine
  • zoutzuur
  • intrinsic factor
  • slijm
 • Wat doet pepsine
  Een enzym dat eiwitten splitst
 • Wat doet slijm in je maag
  Beschermt de maagwanden tegen pesten en de zoutwand
 • Wat is de pylorus
  De spier tussen magantrum en duodenum en laat steeds kleine porties zure naaminhouden door naar de dunne darm
 • Nuchtere darm
  Jenunum
 • Kronkeldarm
  Ileum
 • Welke sappen worden er in je duodenum toegevoeg
  Pancreas sap en gal
 • Dikke darm
  Colon
 • Endeldarm
  Rectum
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Klinische Pathologie
 • C B van Heycop ten Ham Singeling Tekstproducties H Brik ' s Audiovisuele Dienst AZM
 • 9789006952469 or 900695246X
 • 3e dr.

Summary - Klinische Pathologie

 • 1 Thema A

 • wat is hyperthermie.
  hoge lichaamstemperatuur
 • 2 Cytologie/histologie

 • 2. De naamgeving en TNM stagering van tumoren herkennen
  3. Beredeneren waar lymfogene en waar hematogene metastasen te verwachten zijn
  4. De vier hoofdvormen van behandeling bij kanker toelichten, zowel hun indicatie/werking als bijwerkingen
  5. Van onderstaande tumoren de volgende karakteristieken benoemen en uitleggen: risicofactoren, symptomen, metastaseringspatroon, onderzoek, behandeling
  a. mammacarcinoom
  b. prostaatcarcinoom
  c. longcarcinoom
  d. coloncarcinoom
  e. huidcarcinoom
  6. De belangrijkste medicamenten op de 'pijnladder' benoemen en hun werking en bijwerking verklaren (paracetamol, NSAIDs, opiaten)
 • 3 Ziekteoorzaken

 • noem voorbeelden ziekten die komen door endogene factoren?
  cystic fibrose, hemofilie
 • Welke ziekte oorzaken zijn er?
  1. Endogene factoren 
  2. Exogene factoren 
 • Wat zijn endogene factoren?
  endogene factoren zijn vanaf de bevruchting vastgelegd in de genen. De genetische afwijkingen kunnen al meteen bij de pasgeborene tot uiting komen of pas later na jaren.
 • Endogene factoren.
  Endogene risicofactoren (van binnenuit) zijn de genetische factoren, zoals bijvoorbeeld ziekte van Huntington, sikkelcelanemie of taaislijmziekte.
  De genetische afwijkingen kunnen meteen bij de geboorte al tot uiting komen of pas jaren later. Er worden 3 soorten erfelijkheidspatronen uitgelegd:
  -Autosomaal recessief; het gezonde gen overheerst.
  Voorbeelden van autosomaal recessieve aandoeningen: Taaislijmziekte, Phenylketonurie (eiwit ziekte), congenitale hypothyreoïdie of Adrenogenitaal syndroom (bijnieren).
  -Autosomaal dominante overerving; het gemuteerde gen overheerst.
  Een ouder heeft vaak een normaal en een gemuteerd gen. Kind heeft 50% kans op ziekte. Ook met 1 gezond en 1 gemuteerd gen, doordat het gemuteerde gen overheerst.
  Voorbeeld van autosomaal dominante overerving: ziekte van Huntington, polyposis coli, marfan syndroom, neurofibromatose.
  -X-gebonden recessieve overerving: de mutatie zit op het x chromosoom.
  Mannen zijn met 1 X chromosoom altijd ziek, vrouwen hebben 2 x chromosomen dus de helft minder kans op de mutatie. Vrouwen zijn wel vaak drager.
  Voorbeeld Hemofilie A en B (bloederziekte) en spierziekte van Duchenne.
 • Wat is endogene factoren?
  Endogene factoren ontstaan door verandering in DNA/genetische afwijking vanaf bevruchting vastgeld.
 • Wat is een autosomaal recessieve aandoening?
  Bij deze vorm van erfelijkheid wordt alleen een kind ziek, dat van beide ouders het afwijkende gen krijgt. Een recessief gen komt namelijk alleen tot uiting met een gelijk gen op het andere chromosoom.
 • Exogene factoren.
  Exogene risicofactoren (van buitenaf) zijn omgevingsgebonden factoren, welke zijn onderverdeeld in chemische, fysische of biologische factoren, voeding en stress. Bijvoorbeeld blootstelling aan asbest, stralingen bij chemische factoren, gebroken botten of spierscheuring bij fysische factoren, allergieën als huisstofmijt of het hebben van luizen bij biologische factoren. Daarnaast is voeding een belangrijk onderdeel in de risicofactoren, waarbij vitaminetekort, ondervoeding of juist overgewicht bekende problemen zijn. Stress kan enorm veel klachten geven zoals hartkloppingen, hoge bloeddruk, hoofdpijn en uiteindelijk kan het voor ernstigere klachten zorgen zoals hartinfarct etc.
 • Wat is exogene factoren?
  Exogene factoren ontstaan tijdens zwangerschap/ later in leven.
 • Noem voorbeelden van autosomaal recessieve aandoeningen
  cystic fibrose, phenyl ketonurie, congenitale hypothreoïdie, andrenogenitaal syndroom
 • Multifactoriële aandoeningen.
  Multifactorieel veroorzaakte aandoening is een aandoening die komt door zowel endogene als exogene ziekteoorzaken. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, klachten aan de luchtwegen, diabetes mellitus type 2, kanker, auto-immuunziekte.
  Bij auto-immuunziekten richt de afweer zich tegen het eigen lichaam. Het immuunsysteem dat ziektekiemen hoort uit te schakelen maakt dan een fout en richt zich tegen lichaamseigen eiwitten.
  Voorbeelden van auto-immuunziekten zijn:
  • diabetes mellitus type 1 (afweer tegen pancreasweefsel)
  • multiple sclerose (afweer tegen myeline)
  • ziekte van Crohn (afweer tegen darmweefsel)
  • ziekte van Graves en Hashimoto (afweer tegen schildklierweefsel)
  • reumatoïde artritis en Bechterew (afweer tegen gewrichten en wervelkolom)
 • Welke exogene ziekteoorzaken zijn er?
  • Micro-organismen en wormen;
  • Chemische factoren (scheikundige oorzaken);
  • fysische factoren (natuurkundige oorzaken);
  • Voedingsgebrek of overvoeding;
  • Stressfactoren.
 • Autosomaal dominante aandoeningen
  Bij deze vorm van erfelijkheid veroorzaakt één afwijkend gen al ziekte. Want dominante genen komen tot uiting ongeacht de partner. De zieke ouder heeft vrijwel altijd één normaal en een afwijkend gen. De partner is gewoonlijk gezond en heeft dus 2 normale genen.
 • Welke 3 vormen van genetische overerving zijn er? En wat doen ze?
  Autosomaal recessief; het gezonde gen overheerst. Bv. taaislijmziekte.
  In geval van beide ouders dragers van ziekte: allebei 1 gemuteerd gen maar gezonde overheerst dus zij zijn niet ziek. Gevolg: kind 25% kans om de ziekte te krijgen.

  Autosomaal dominant: het gemuteerde gen overheerst. Bv. Huntington.
  Een ouder 1 gemuteerd en 1 gezond gen, andere ouder de ziekte. Gevolg: kind 50% kans op ziekte. Slaat geen generatie over.


  X-gebonden recessieve overerving: mutatie zit op het X-chromosoom. Mannen met 2x X-chromosoom zijn dus altijd ziek. Bijvoorbeeld bloederziekte of spierziekte van Duchenne.
 • Noem een voorbeeld van een endogene factor
  Vanaf geboorte (syndroom van Down)
 • noem voorbeelden van autosomaal dominante aandoeningen
  - familiaire hypercholesterolemie
  - ziekte van Huntington (onwillekeurige bewegingen en dementering)
  - polyposis coli (veel poliepen/gezwelletjes in de dikke darm)
  - Marfan syndroom (slappe bindweefsels)
  -neurofibromatose (huidvlekken en hersenafwijkingen)
 • Noem een voorbeeld van een exogene factor
  Onvolwaardige voeding, roken
 • Wat zijn X-gebonden (geslachtsgebonden) recessieve aandoeningen?
  Bij deze vorm van erfelijkheid zit het afwijkende gen op een X-chromosoom. Alleen vrouwen kunnen drager zijn van dit gen. Want ze hebben twee  X-chromosomen. Jongetjes met het gen op hun X-chromosoom worden ziek. Het Y-chromosoom bevat slechts de code nodig om testosteron te maken er zitten verder geen genen op. Het Y-chromosoom kan het recessieve gen daarom niet compenseren.
 • noem voorbeelden van geslachtsgebonden recessieve aandoeningen
  - Hemofilie A en B (bloederziekte)
  - Spierziekte van Duchenne
 • wat zijn exogene factoren?
  omgevingsfactoren
 • noem voorbeelden van exogene factoren
  - micro-organismen en wormen
  - chemische factoren (scheikundige oorzaken)
  - fysische factoren (natuurkundige oorzaken)
  - voedingsgebrek of overvoeding
  - stressfactoren
 • Welke hoofdsoorten micro-organismen zijn er?
  - bacteriën (bv. colibacil en stafylococ)
  - virussen (bv. herpes simplex en hiv)
  - gisten of schimmels (bv. aspergillus en candida)
  - protozoën (bv. malariaparasiet en toxoplasma)
 • Wat is anthelmintica?
  Medicatie tegen wormen
 • Waarin kunnen fysische factoren worden onderscheiden?
  - mechanisch letsel
  - thermisch letsel
  - elektrisch letsel
  - stralingsletsel
  - letsel door geluidsoverbelasting
 • Wat is een multifactoriële aandoening?
  Bij multifactoriële aandoeningen gaat het niet alleen om een optelsom van endogene en exogene factoren, maar juist om het inwerken van de omgevingsfactoen op zwakke plekken in aanleg
 • Wat is auto-immuniteit?
  bij auto-immuunziekten richt de afweer zich tegen het eigen lichaam. Het immuunsysteem dat ziektekiemen hoort uit te schakelen maakt dan een fout en richt zich tegen lichaamseigen eiwitten.
 • Noem voorbeelden van auto-immuunziektes
  - Diabetes Mellitus type 1 (afweer tegen pancreasweefsel)
  - Multiple sclerose (afweer tegen myeline)
  - Ziekte van Crohn (afweer tegen darmweefsel)
  - Ziekte van Graves en Hashimoto (afweer tegen schildklierweefsel)
  - Reumatoïde artritis en Bechterew (afweer tegen gewrichten en wervelkolom)
 • prodromen= 
  vroege symptomen
 • subklinisch=
  nog niet waarneembaar/ zonder klinische verschijnselen
 • Progressief=
  toenemend in ernst
 • Infaust=
  dodelijk
 • exacerbatie
  plotselinge verergering
 • remissie=
  de ziekteverschijnselen verminderen, de ziekte lijkt niet meer actief
 • recidief=
  terugkeer van ziekteverschijnselen
 • volledige remissie=
  weg blijven van de ziekteverschijnselen
 • curatief=
  met de bedoeling om te genezen
 • concervatief=
  zonder te opereren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke 2 spieren bestaat de kringspier?
Inwendige kringspier (geeft teken dat vol zit)
uitwendige kringspier (geeft prikkel naar hersenen af)
Uit welke delen bestaat de dikke darm?
 • Appendicitis (wormvormig aanhangsel)
 • colon caecalis (blinde darm)
 • colon ascendens (opstijgende deel)
 • colon transversum (dwarse deel)
 • colon descendens (afdalende deel)
 • colon sigmoideum (S-vormige deel)
Wat is de functie van het colon (dikke darm)?
 • Resorbeert het water (spijsbrij word feces (poep))
 • vezels prikkelen de darmperistaltiek (voorkomen obstipatie)
 • leven colibacteriën die vitamine K maken. 
Hoe worden voedingstoffen opgenomen uit de dunne darm?
 1. Voedingstoffen worden vanuit de lumen opgenomen 
 2. afgegeven aan bloedvaatjes in de darmvlokken 
 3. via poortader naar lever 
Wat doen de jejunum en ileum?
Die zij geschikt door hun grote oppervlak om voedingstoffen op te nemen.
Wat doet de pancreassap?
Bevat: 
 • amylase (koolhydraten- zetmeel)
 •  lipase (emugeert vet)
 • trypsine (eiwitten kleiner)
 • bicsrbonaat (basisch)- maagzuur neutraal
Wat gebeurt er in de duodenum (twaalfvingerige darm)?
Worden pancreassap en gal toegevoegd aan de spijsbrij.
Uit welke 3 delen bestaat de dunne darm?
 1. Duodenum (twaalfvingerige darm)
 2. jejunum (nuchtere darm)
 3. ileum (kronkelende darm) 
Wat doet de pylorus?
Is de spier tussen maagantrum en duodenum. Die spier laat steeds porties maaginhoud naar de dunne darm.
Wat zit er in de 2 liter maagsap die de maag produceert?
 • Water 
 • pepsine (enzym, eiwitten in aminozuren)
 • zoutzuur 
 • intrinsic factor (helpt bij opname b12)
 • slijm (maagwand beschermen)