Summary Klinische psychologie

ISBN-13 9789001846244
2757 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001846244. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische psychologie

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag


 • Afwijkingen van de norm:1. Aspecten van de individuele persoon: 
  -Afwijkend gedrag
  -Afwijkende gedachten 
  -Afwijkende belevingen
  Kunnen afzonderlijk optreden maar ook in combinatie.

  2.In relaties met andere mensen.
  Afwijkingen van wat "normaal" is binnen sociale relaties , hebben vaak weer invloed op het gedrag, de gedachten en de beleving binnen het individu.
 • Waarom kan men de basis en toepassingsgerichte disciplines binnen de psychologie niet los zien van elkaar?
  Omdat kennis van de 'normale' psychologische functies (waarnemen, denken, geheugen) en van de 'normale' ontwikkeling van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie nodig is om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen.

  OF:
  Omdat abnormale gedachten, gedrag en gevoelens alleen kunnen worden verklaard tegen de achtergrond van normale processen. Kennis over wat normaal is komt voort uit de basisdisciplines.
 • Waar houdt de klinische psychologie zich mee bezig?
  Deze subdiscipline van de psychologie houdt zich bezig met vraagstukken rondom het ontstaan, het voortbestaan en de behandeling van psychische problemen en stoornissen
 • Wat zijn de vijf basisdisciplines in de psychologie
  Volgens Duijker (1959):

  1. psychologische functieleer
  2. ontwikkelingspsychologie
  3. sociale psychologie
  4. persoonlijkheidspsychologie
  5. methodenleer  

 • Leerdoelen
  Nadat u deze studietaak hebt bestudeerd, wordt van u verwacht dat u

  • een omschrijving kunt geven van het vakgebied van de klinische psychologie,
  • kunt aangeven waarom kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang is voor klinisch psychologen,
  • de verschillende aspecten die beïnvloeden of gedrag als ‘abnormaal’ of ‘pathologisch’ zal worden beoordeeld kunnen weergeven,
  • de APA-definitie van mentale stoornissen kunt weergeven,
  • aan de hand van voorbeelden mogelijke fouten bij de diagnostiek van psychische problemen van mensen uit etnische minderheidsgroepen kunt toelichten,
  • het statistisch model van ‘abnormaal’ gedrag en de nadelen van dit model kunt weergeven,
  • het medisch of ziektemodel kunt beschrijven en een aantal bezwaren kunt noemen die tegen dit model zijn ingebracht,
  • het leer- of onderwijsmodel kunt weergeven en de verschillen met het medische model kunt toelichten,
  • en kunt uitleggen wanneer het statistisch model, het medisch of ziektemodel en het leer- of onderwijsmodel toepasbaar zijn bij de beantwoording van de vraag naar de grens tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de basisdisciplines in de psychologie?
  De functieleer, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en methodenleer.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de 5 basisdisciplines in de psychologie?
  1. Psychologische functieleer
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer (sociale psychologie)
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
 • Wat zijn de drie toepassingsdiscipline in de psychologie
  Volgens Duijker (1959):

  1. Klinische- en gezondheidspsychologie
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie  
 • Welk onderscheid maakt Duijker tussen psychologische disciplines?
  Basisdisciplines:
  • Functieleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Sociale psychologie
  • Persoonlijkheidspsychologie 
  • Methodenleer
  Toepassingsgerichte disciplines: 
  • Klinische en gezondheidspsychologie
  • A&O psychologie
  • Onderwijspsychologie 
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de toepassingsgerichte disciplines in de psychologie?
  A&O psychologie, onderwijspsychologie, klinische en gezondheidspsychologie.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de 3 toepassingsgerichte disciplines in de psychologie?
  1. Arbeids- en organisatiepsychologie
  2. Onderwijspsychologie
  3. Klinische- en gezondheidspsychologie
 • Welke twee aspecten hebben afwijkingen van de norm?
  1. Individuele aspecten (bijv. Excessief drinken)
  2. Relaties met andere mensen (overbezorgd zijn)
 • Wat is de klassieke valkuil als men denkt aan klinisch psychologen?
  Dat zij werken in kliniek. Men treft deze psychologen echter in de gehele breedte van de gezondheidszorg aan.
 • Seligman, Walker en Rosenhan (2001) onderscheiden zeven factoren van abnormaal gedrag, welke?
  1. Persoonlijk lijden
  2. De (dis)functionaliteit van gedrag
  3. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5. Opvallend en onconventioneel gedrag
  6. Gedrag dat anderen een ongemakkelijk gevoel geeft
  7. Overtreden van morele normen
 • Waarom kan met de basis en toepassingsgerichte disciplines binnen de psychologie niet los zien van elkaar?
  Omdat men abnormale gedachten, gedrag en gevoelens alleen kunnen worden verklaard tegen de achtergrond van normale processen. Kennis over wat normaal is komt voort uit de basisdisciplines.
 • Wat betekent Psychopathologie?
  Psychopathologie (uit het Grieks psyché geest en pathos pijn) is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap.Psychopathologie is een deelgebied van de (Klinische) psychologie en de psychiatrie.
 • Wat is Observer discomfort
  Een onbehaaglijk gevoel dat ertoe leidt dat anderen dit gedrag abnormaal vinden
 • Psychologen kunnen werkzaam zijn in de generalistische basis GGZ, wat betekent dit?
  Zij kunnen naast of met de huisarts worden ingezet voor hulp bij psychische problematiek.
 • Welke drie modellen zijn er die uitspraken mogelijk maken over normaal of abnormaal?
  1. Statistisch model
  2. Medisch- of ziektemodel
  3. Leer- of onderwijsmodel
 • Wat is de labeling-theorie
  Goffman (1961) en Scheff (1966, 1974) hebben beschreven hoe nadelig en stigmatiserend het is om bekend te staan als psychiatrisch patiënt. Hun opvattingen zijn bekend geworden als de labeling-theorie. Beide beschrijven bestempeling als psychiatrisch patiënt als een selffulfilling profecy.
 • In de DSM-5 staat een definitie van mentale stoornissen.
  Welke vormen van gedrag worden door deze definitie uitgesloten?
  1. De definitie sluit te verwachten en cultureel aanvaarde reacties uit. 
  2. Deviant gedrag dat voortkomt uit lidmaatschap van een politieke of religieuze overtuiging wordt ook uitgesloten. 
  3. Gedrag dat voortkomt uit een persoonlijk conflict tussen individu en maatschappij.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.