Summary Klinische psychologie : diagnostiek en therapie

-
ISBN-10 9001763766 ISBN-13 9789001763763
2020 Flashcards & Notes
466 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Klinische psychologie : diagnostiek en therapie". The author(s) of the book is/are Guus Smeets. The ISBN of the book is 9789001763763 or 9001763766. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Klinische psychologie : diagnostiek en therapie

 • 1 Het anamnestisch interview

 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?
 • Wat is de hoofdvraag?
  Dat is de vraag inderdaad.
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?!!
  1. Het verzamelen van informatie, zodat er een diagnose gesteld kan worden.
  2. Het opstellen van een behandelplan.
  3. Het vestigen van een goede werkrelatie met de patiënt.
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?!! Test Mark
  1. Het verzamelen van informatie, zodat er een diagnose gesteld kan worden.
  2. Het opstellen van een behandelplan.
  3. Het vestigen van een goede werkrelatie met de patiënt.
 • Wat komt aan bod in hoofdstuk 1 - het anamnestisch interview?
  • anamnese bij volwassenen;
  • diverse fasen van de anamnese;
  • vaardigheden van intaker;
  • anamnestisch interview bij kinderen;
  • totstandkoming van behandelingsvoorstel op basis van anamnesegegevens.
 • Hoofdstuk 1
  Anamnestisch interview
 • Hoofdstuk 1
  Het anamnestisch interview
 • Uit welke 4 fases bestaat de anamnese?
 • Over welke 3 vaardigheden moet de intaker beschikken voor het afnemen van het amnestisch interview?

 • Welke behandelmethoden zijn er?
 • Anamnese bestaat uit:
  aantal gesprekken met een duidelijk omschreven doel:
  verzamelen van informatie die bijdraagt tot de totstandkoming van een diagnose
 • Wat is de verklaring van de anamnese volgens de woordenboek
 • Wat is de betekenis van de anamnese in de gezondheidszorg?
 • onderwerpen zijn afhankelijk van de setting waarin de intaker werkt
 • Waaruit bestaat een anamnese
 • Diagnose
  Vanuit de amnese vaststellen van een ....
 • Waarvan zijn de onderwerpen van een anamnese afhankelijk?
 • Anamnestisch interview:
  belangrijkste bron van info om diagnose en behandelplan op te baseren
 • Waarom een anamnestisch interview?
 • Waaruit bestaat een anamnestisch interview?
 • Waarom gebruikt de intaker een anamnestisch interview
 • Waarop baseert de intaker zijn voorstel?
 • Anamnese
  = grieks, het terugroepen in de herinnering
 • Anamnese in de gezondheidszorg:
  = datgene wat de cliënt zich van zijn ziektegeschiedenis herinnert
 • Op basis van gegevens doet intaker uitspraken over :
  • wat er aan de hand is

  • waardoor de problemen zijn veroorzaakt

  • waardoor ze in stand gehouden worden
 • Anamnistisch interview = intake = terugroepen in herinnering.

  Affect = de emotionele reactie van de patiënt op interne/externe gebeurtenissen. Indicaties voor verandering: blozen, trillen, zweten, stem, houding/beweging

 • Hypotheseselectie en toetsing bij de 4 anamnesefases (Othmer & Othmer 1994):

  bij 1a: formuleren van hypothesen voor As-I en As-II (1-mogelijke diagnoses; 2-uitgesloten diagnoses; 3-niet onderzochte diagnoses)

  bij 1b: selecteren van vragen om de hypothese te toetsen

  bij 2: formuleren van differentiaal diagnose op As-I, II, en III

  bij 3: formuleren van precipiterende, predisponerende en onderhoudende factoren (verklarende diagnose/toetsing As-II)

  bij 4: formuleren diagnose As-IV en V

 • Voorstel voor behandeling op basis van:
  • diagnostische gegevens

  • wensen van de patiënt

  • mogelijkheden van de patiënt
 • Live events: trauma's, verhuizingen, opnamen, scheiding.
 • anamnestisch interview bestaat uit:
  • enkele gesprekken

  • psychologisch onderzoek dmv (semi)gestructureerde interviews en testen

  • lichamelijk onderzoek
 • Hoe werkt een anamnestisch interview?
 • Luistervaardigheden:

  - aandachtgevend gedrag

  - vragen stellen

  - concretiseren (laat de patiënt zo nauwkeurig mogelijk over zijn problemen vertellen)

  - parafraseren

  -reflecteren van gevoel

  - samenvatten

   

  Regulerende vaardigheden/metacommunicatie:

  - geven van informatie

  - vragen om feedback

  - hardop denken

  - stuctureren.

   

  Het is belangrijk bij de GV OPEN vragen te stellen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.