Summary Kopen en werken

-
ISBN-10 946110037X ISBN-13 9789461100375
614 Flashcards & Notes
109 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kopen en werken". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461100375 or 946110037X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Kopen en werken

 • 1 Huishoudens

 • wanneer rond je naar boven af en wanneer rond je naar beneden af?
  1234 naar beneden
  56789 naar boven
 • noem de vijf factoren bij productiefactoren.
  arbeid: het werk dat mensen verrichten
  kapitaal: machines, gebouwen, materialen.
  Natuur: omvat alles wat niet door de mensen is geproduceerd, zoals de grond en ook warmte en licht.
  ondernemerschap: het combineren van de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur in het productieproces.
 • noem bij de productiefactoren ook de inkomstvorm
  arbeid: loon, salaris
  kapitaal: Rente, huur
  Natuur: Pacht
  ondernemerschap: winst
 • hoe bereken je de loonquote?
  loon : totale inkomen X 100
 • wat is een loonquote?
  het loon uitgedrukt in procenten van het primaire inkomen.
 • hoe bereken je de overig-inkomensquote?
  winst+rente+huur+pacht : Totale inkomen X100
 • hoe bereken je het participatie graad?
  participatiegraad= totaal aantal werkende en werklozen : totaal aantal mensen tussen 15 en AOW-leeftijd.
 • wat is een verschil tussen gewogen en ongewogen gemiddelde?
  als je een cijfer hebt en het telt bij een toets 2X mee dan is het een gewogen gemiddelde
  bij een ongewogen gemiddelde is dit niet zo.
 • hoe bereken je van normale getallen naar procenten?
  deel/geheel X 100
 • hoe bereken je een verandering in procenten?
  nieuw-oud/oud X 100
 • hoe kun je BTW inclusief en exclusief berekenen?
  het getal:121% -> 1%
  (1%) X 21% is hoeveel 21 procent is, dit kun je er dan bij tellen of afhalen
 • wat is huishoudgeld?
  geld dat je wekelijks of dagelijks uitgeeft aan boodschappen.
 • wat zijn vaste lasten?
  vaste lasten zijn regelmatig terugkerende uitgave die men als verplichting is aangegeven, zoals huur, gas/elektrischiteit en verzekering.
 • wat zijn reserveringen?
  geld opzij leggen voor grote uitgaven die minder vaak voorkomen.
 • wat is sparen?
  het deel wat je overhoud en wat je niet consumeert,
  hiermee mag je kiezen wat je wilt.
 • wat is het Nibud?
  doet onderzoek en geeft voorlichting over huishoud portemonnee, geld uitgave, sparen en lenen.
 • 3.1 Sparen, lenen, of kopen op afbetaling

 • wat is sparen?
  sparen is het niet uitgeven van een deel van het inkomen.
 • wat is het mediaan?
  Mediaan wil zeggen dat 50% van de leerlingen minder dan €600 op een spaarrekening heeft staan en 50% van de leerlingen meer dan €600.
 • wat is inflatie?
  het stijgen van het algemeen prijspeil. dus spullen die je hebt gekocht die duurder worden.
 • wat is koopkracht?
  voor hoeveel je het product hebt verkocht.
 • Wat is de formule die je moet gebruiken om de eindwaarde na N (een periode) te berekenen?
  Beginwaarde X (1+i)n

  i=toename in procenten dus 4% is 1+0,04=1,04
  N=de periode dus een jaar bijvoorbeeld 1 X (1,04)^1=1.04
 • Voor het berekenen van de te betalen rente gelden twee regels:
  1. Als er verder niets wordt vermeld is het genoemde rentepercentage voor een heel jaar

  2. De rente wordt berekend over het bedrag dat nog niet is afgelost. Dit laatste is vooral belangrijk als je de lening in delen terugbetaald (aflost)
 • wat is een hypotheek lening?
  een hypotheeklening is een lening met een huis als onderpand.
 • waarom sluiten mensen een persoonlijke lening af?
  voor aankoop van dure consumptiegoederen.
 • wat is een doorlopend krediet?
  een doorlopend krediet is bijna precies hetzelfde als een persoonlijke lening maar bij een doorlopend krediet kan je de lening steeds weer opnieuw verhogen als je extra geld nodig hebt.
 • wat is een annuïteit ?
  een gelijkblijvend bedrag aan rente plus aflossing noemen we annuïteit.
 • hoe bereken je het rentebedrag?
  schuld begin van het jaar X rente
 • hoe bereken je de aflossing?
  schuld begin van het jaar - schuld eind van het jaar
 • hoe bereken je de annuïteit ?
  rente + aflossing
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar staat SWOT voor?
Strengths
Weaknesses
Oppotunities
Threats
Wat is nettowinst?
Het geld dat over is als van de brutowinst de bedrijfskosten zijn afgetrokken.
Wat is de brutowinst en hoe bereken je die?
De inkoopwaarde van de omzet is de prijs die de verkoper zelf heeft betaald voor de producten die hij verkoopt. Het geld dat overblijft is de brutowinst.
Wat is omzet en hoe bereken je die?
De omzet is het bedrag in geld dat de verkoper ontvangt van kopers. Je berekent de omzet door de verkoopprijs van het artikel keer de hoeveelheid van het artikel dat je verkoopt te doen.
Wat is rood staan?
Als je een negatief saldo op je bankrekening hebt.
Wat is een doorlopend krediet?
Je mag dan naar je eigen behoefte tot een bepaald afgesproken maximumbedrag lenen.
Wat is kopen op afbetaling?
Je tekent dan een contract waar je je product meteen mag gebruiken, je moet dan maandelijks een bedrag ervoor betalen.
Wat is een persoonlijke lening?
Lening bestemd voor consumptieve uitgaven en wordt terugbetaald via een maandelijks vast bedrag dat zowel rente als aflossing bevat.
Wat is een hypotheeklening?
Een lening met een huis als onderpand.
Wat is aflossen?
Het terugbetalen van een lening