Summary Kritisch denken binnen het veprleegkundig proces XTRA toegangscode

-
ISBN-10 9043023361 ISBN-13 9789043023368
218 Flashcards & Notes
55 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kritisch denken binnen het veprleegkundig proces XTRA toegangscode". The author(s) of the book is/are Judith M Wilkinson Nederlandse Roos Nieweg, Wolter Paans het Engels Vertaalbureau Dutch Rules, Marieke van Duinen. The ISBN of the book is 9789043023368 or 9043023361. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kritisch denken binnen het veprleegkundig proces XTRA toegangscode

 • 1.1 Inleiding.

 • Wat is het verpleegkundig proces?
  Anamnese
  Diagnose
  Planning van de resultaten
  Planning van de interventies
  Uitvoering
  Evaluatie
 • Wat is het verpleegkundig proces en uit welke 6 fasen bestaat het?
  Benaderingswijze waarin het denken en doen van verpleegkundigen wordt toegepast.
  Fasen:
  1. Anamnese
  2. Diagnose
  3. Planning van de resultaten
  4. Planning van de interventies
  5. Uitvoering
  6. Evaluatie 
 • 1.2 Wat is verpleegkunde?

 • Verpleegkunde is een unieke combinatie van kenmerken:
  - combinatie van vakbekwaamheid (art) en wetenschap (science);
  - wordt toegepast binnen de context van interpersoonlijke relaties;
  - heeft als doel ziekte te voorkomen en gezondheid te bevorderen;
  - wordt toegepast bij de zorg voor individuen, gezinnen en gemeenschappen.
 • Wat is het doel van verpleegkunde?
  Verpleegkunde heeft als doel ziekte te voorkomen en gezondheid te bevorderen.
  (Het doel van verpleegkunde is het bevorderen van welbevinden, het voorkomen van ziekte en het herstellen van de gezondheid van individuen, gezinnen en gemeenschappen)
 • Wat is het doel van verpleegkunde?
  Het doel van verpleegkunde is het voorkomen van ziekte en het bevorderen van welbevinden en gezondheid.
 • Wat houd vakbekwaamheid in voor een verpleegkundige?
  Vakbekwaamheid is niet zozeer wat je weet of wat je doen, maar hoe je het doet.
 • Wat wordt bedoeld met een vakbekwame verpleegkundige?
  De vakbekwame verpleegkundige heeft een erkende opleiding tot verpleegkundige afgerond en heeft het vermogen de zorg aan te passen aan de unieke behoeften van de patiënt. Vakbekwame verpleegkundigen beheersen sociale, communicatieve en technische verpleegkundige vaardigheden. Zij zijn in staat kritisch en rationeel te denken en ethisch te handelen.
 •  Waarin verschilt de verpleegkunde van de geneeskunde?
  Artsen richten zich op de diagnose en behandeling van een ziekte. Verpleegkundigen richten zich op de gevolgen van de ziekte. Anders gezegd: artsen diagnosticeren en behandelen de ziekte zelf. Verpleegkundigen diagnosticeren en behandelen menselijke reacties op de ziekte. Daarbij hoort ondermeer het vaststellen, plannen en uitvoeren van verpleegkundige interventies gedurende het genezingsproces.
 • 1.2.1 Verpleegkundige theorie

 • Hoe wordt verpleegkunde over het algemeen beschreven door verpleegkundige modellen (theorieën)?
  Als:
  • een vakbekwaamheid en een wetenschap met een eigen kennisgebied.
  • holistisch: de verpleegkunde heeft betrekking op de fysieke, psychosociale, culturele en spirituele behoeften van de cliënt.
  • betrekking hebbend op zorg.
  • voorkomend in verschillende omgevingen.
  • betrekking hebbend op gezondheidsbevordering, voorkoming van ziekte en zorg tijdens de ziekte. 
 • 1.2.2 Verpleegkundigen behandelen menselijke reacties

 • Wat zijn de verschillende soorten menselijke reacties waar een verpleegkundige mee te maken kan krijgen?
  • biologisch
  • sociaal
  • psychologisch
  • spiritueel
 • Wat zijn menselijke reacties waar een verpleegkundige mee te maken kan krijgen?
  Reacties op een gebeurtenis of een stressveroorzakende factor zoals ziekte of letsel.
 • 1.2.3 Multidisciplinaire praktijk

 • Waarin verschilt verpleegkunde van geneeskunde?
  Medische focus:
  1. diagnosticeren en behandelen van ziekte
  2. genezen van ziekte
  3. richt zich op pathofysiologische en biologische en fysieke gevolgen
  4.  patiënteneducatie richt zich op de behandeling van ziekte of letsel.


  Verpleegkundige focus:
  1. diagnosticeren, behandelen en voorkomen van menselijke reacties op ziekte
  2. zorgen voor de patiënt
  3. heeft een holistische benadering - houdt rekening met de gevolgen van het individu in zijn totaliteit (biologisch, psychosociaal, cultureel, spiritueel)
  4. patiënteneducatie richt zich op zelfmanagement om de zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten
 • 1.3 Het belang van het verpleegkundig proces

 • Verpleegkunde werd voor het eerst als proces beschreven in:
  A. De jaren veertig
  B. De jaren vijftig
  C. De jaren zestig
  D. De jaren zeventig
  Antwoord B. 
  De jaren vijftig. Verpleegkunde werd in 1955 door Hall voor het eerst als proces beschreven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarin verschilt verpleegkunde van geneeskunde?
Medische focus:
 1. diagnosticeren en behandelen van ziekte
 2. genezen van ziekte
 3. richt zich op pathofysiologische en biologische en fysieke gevolgen
 4.  patiënteneducatie richt zich op de behandeling van ziekte of letsel.


Verpleegkundige focus:
 1. diagnosticeren, behandelen en voorkomen van menselijke reacties op ziekte
 2. zorgen voor de patiënt
 3. heeft een holistische benadering - houdt rekening met de gevolgen van het individu in zijn totaliteit (biologisch, psychosociaal, cultureel, spiritueel)
 4. patiënteneducatie richt zich op zelfmanagement om de zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten
Wat zijn menselijke reacties waar een verpleegkundige mee te maken kan krijgen?
Reacties op een gebeurtenis of een stressveroorzakende factor zoals ziekte of letsel.
Wat zijn de verschillende soorten menselijke reacties waar een verpleegkundige mee te maken kan krijgen?
 • biologisch
 • sociaal
 • psychologisch
 • spiritueel
Hoe wordt verpleegkunde over het algemeen beschreven door verpleegkundige modellen (theorieën)?
Als:
 • een vakbekwaamheid en een wetenschap met een eigen kennisgebied.
 • holistisch: de verpleegkunde heeft betrekking op de fysieke, psychosociale, culturele en spirituele behoeften van de cliënt.
 • betrekking hebbend op zorg.
 • voorkomend in verschillende omgevingen.
 • betrekking hebbend op gezondheidsbevordering, voorkoming van ziekte en zorg tijdens de ziekte. 
Wat houd vakbekwaamheid in voor een verpleegkundige?
Vakbekwaamheid is niet zozeer wat je weet of wat je doen, maar hoe je het doet.
Wat is het doel van verpleegkunde?
Verpleegkunde heeft als doel ziekte te voorkomen en gezondheid te bevorderen.
(Het doel van verpleegkunde is het bevorderen van welbevinden, het voorkomen van ziekte en het herstellen van de gezondheid van individuen, gezinnen en gemeenschappen)
Wat is het verpleegkundig proces en uit welke 6 fasen bestaat het?
Benaderingswijze waarin het denken en doen van verpleegkundigen wordt toegepast.
Fasen:
 1. Anamnese
 2. Diagnose
 3. Planning van de resultaten
 4. Planning van de interventies
 5. Uitvoering
 6. Evaluatie 
Waar of niet waar? Interventies worden soms gestuurd door het probleemlabel in plaats van door de etiologie.
Antwoord: Waar.
Verpleegkundige interventies kunnen worden aangegeven door ieder deel van de diagnostische uitspraak. Een paar probleemlabels suggereren speciale verpleegkundige interventies, ongeacht de oorzaak van het probleem (bijvoorbeeld beslisconflict, angst, moedeloosheid, ineffectieve ontkenning en risico van op zichzelf of anderen gericht geweld). 
 Welk deel van de diagnostische uitspraak bepaalt de patiënten-resultaten die nodig zijn om de verbetering van het probleem te meten?
Het eerste deel van de diagnostische uitspraak (het probleem/label). Dit vermeldt wat moet worden veranderd. Het bepaalt dus de interventies en de patiënten-resultaten die nodig zijn om deze verandering te kunnen meten.
Wat is de PES-structuur?
P = probleemlabel
E = etiologie
S = signs & symptoms (bepalende kenmerken)