Summary Kunst op niveau

-
ISBN-10 9460620086 ISBN-13 9789460620089
567 Flashcards & Notes
41 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Kunst op niveau
 • P den Hertog, E Angel, J Marttin
 • 9789460620089 or 9460620086
 • 1e dr.

Summary - Kunst op niveau

 • 3.1 Renaissance

 • Van welke tijd liep de Renaissance?
  1400 tot 1530.
 • De Renaissance waren te onderscheiden in 2 eeuwen, welke?
  Vroeg Renaissance (1400 tot 1500)

  Hoog Renaissance (1500 tot 1530)
 • Wat betekent Renaissance?
  Wedergeboorte.
 • Waarvan is de Renaissance een wedergeboorte?
  Het krijgt opnieuw belangstelling voor de klassieken en opbloei van de diverse wetenschappen.
 • Wat gebeurd er in de Renaissance?
  • De invloed van de kerk neemt af, de zelfbewuste mens staat centraal.
  • Men wilde onderzoeken en ontdekken.
  • Men liet zich inspireren door de klassieken zonder het letterlijk te kopiëren.
  • Op alle gebieden van de kust was er sprake van een nauwkeurige, wetenschappelijke observatie van de natuur en zoeken naar de realiteit.
 • Op welke verschillende gebieden vindt ontwikkeling plaats?
  • Godsdienstig gebied.
  • Cultureel gebied.
  • Maatschappelijk gebied.
 • Vertel wat op het gebied van Godsdienstig gebied:
  • Het christelijk geloof en de kerk verloren terrein, wetenschap, mondigheid en humaniteit nemen een grote plaats in. 
 • Vertel wat op het gebied van Cultureel gebied:
  • Herontdekking en bestuderen van de klassieken.
 • Vertel wat op het gebied van Maatschappelijk gebied:
  • Burgers worden rijker en invloedrijker door handel, de adel en geestelijkheid verloren terrein.
 • Waarom vond deze ontwikkeling voor in Italië plaats?
  • Door de gunstige geografische ligging ten opzichte van het oosten.
  • Door het eigen klassieke verleden, waarvan nog overblijfselen aanwezig waren.
  • Door versnippering van het grondgebied in afzonderlijke staten, waardoor het individualisme is versterkt.
 • Waar begint het?
  In Florence.
 • Vertel wat over de schilderkunst?
  Ontwikkeling naar grotere ruimtelijkheid en natuurgetrouwheid.

  Werd mogelijk gemaakt door een aantal vindingen:
  • Gebruik van olieverf
  • Ontwikkeling van lijn en atmosferisch perspectief
  • Ontwikkeling van de kennis van de anatomie
  • Hernieuwde kennis van de proposieleer  
 • Wanneer werden er teken en druk technieken in boekdrukkunst uitgevonden?
  In 1450.
 • Vertel wat over de beeldhouwkunst?
  • Ontleden hun onderwerpen aan de klassieke mythologie of de bijbel.
  • Veelal naakt om de anatomie goed te kunnen toepassen.
  • Vrijstaand beeld wordt de norm (ruiter)
 • Vertel wat over de architectuur?
  • In de renaissance liet men zich inspireren door de klassieke bouwmeesters.
  • Modulus = maatverhoudingen die overeenkomen met de verhoudingen van het menselijk lichaam.
  • Gulden snede = wiskundig bepaalde ideale maatverhouding.
  • Klassieke oudheid als inspiratiebron
  • Massieve gebouwen met de nadruk op de horizontaal
  • Muur als dragend element
  • Toepassen gulden snede.
 • Wat is een palazzo?
  • Groot herenhuis
  • Stadspaleis
  • Bestaande grond opgetrokken uit rustica
  • Horizontale geledingen in de muur
  • Verdiepingen naar boven toe steeds lager en verfijnder.
 • Wat is het verschil tussen vroeg Renaissance en hoog Renaissance in de schilderkunst?
  vroeg renaissance
  • Stijvere figuren, onnatuurlijke houdingen en situaties, weinig of geen emoties en persoonlijke expressie.
  hoog renaissance
  • emotionaliteit en persoonlijkheidskenmerken, plastischer uitbeeldingswijze, beweeglijker, dynamischer
   
   
 • Wat is het verschil tussen vroeg Renaissance en hoog Renaissance in de beeldhouwkunst?
  vroeg renaissance
  • Frontaal weergegeven, stijve figuren, glad, geen emotie
  hoog renaissance
  • Driedimensionaal weergegeven, zeer plastisch, natuurlijke aandacht voor anatomie, dynamische houding
 • Wat is het verschil tussen vroeg Renaissance en hoog Renaissance in de architectuur?
  vroeg renaissance
  • Sprake van gesloten muuroppervlak, horizonale geleding, verfijning van de vormen en materialen naar boven toe.
  hoog renaissance
  • Centraalbouw, ruimtelijker, plastischer exterrieur. 
 • Hoe zag de mode eruit in de Renaissance?
  • Italiaanse Renaissance: tijdens de late Gotiek was in Italië de Renaissance al in volle gang.
  • Rustige en verbredende accenten.
  • De vorm was eenvoudig.
  • De stoffen waren luxueus en extravagant.
  • Italiaanse Renaissance-invloeden verspreiden zich over Europa.
  • De kleding van de man was breed met horizontale accenten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Kunst op Niveau
 • P den Hertog, E Angel, J Marttin
 • or
 • 3rd
 • 2010

Summary - Kunst op Niveau

 • 1 Klassieke Oudheid

 • wanneer begon en wanneer eindigde de Klassieke Oudheid?
  800 voor Chr. tot 400 na Chr.
 • wat komt er voor in alle kunstuitingen van de Grieken?
  ideale verhoudingen en perfectie
 • wie zijn de beroemdste filosofen?
  Plato, Aristoteles, Socrates
 • Wat bedachten Grieken nog meer, behalve de openluchttheaters?
  tempels, concertzalen, raadszalen, badhuizen, markthallen, sportscholen, zuilenhallen voor rechtspraak en het houden van toespraken.

 • Hoe komt het dat we toch weten hoe de verloren schilderijen en beeldhouwwerken er uit hebben gezien?
  De Romeinen hebben veel gekopieerd van de Grieken.
 • Hoe heet de tempel voor de verering van de godin Athena, de beschermgodin van de stad Athene?
  het Parthenon
 • Wat is de opbouw van een tempel, van onder naar boven?
  Podium, zuilen, kapiteel, architraaf, fries, timpaan

 • Hoe zien de oudste tempels eruit?
  Ze zijn gemaakt van hout en in heldere kleuren versierd. De zuilen zijn van samengebonden rietstengels.
 • Wat is een kenmerk van de Griekse tempel?
  Er is een vaste maatverhouding, die overeenkomt met de verhoudingen van het menselijk lichaam.
 • Wat doen de Grieken bij de tempels om gezichtsbedrog tegen te gaan?
  Ze maken de zuilen smaller aan de bovenkant en zetten de buitenste zuilen dichter bij de zuil ernaast en maken hem iets dikker, zodat ze niet dunner gaan lijken.
 • Wat is de oudste bouwstijl?
  De Dorische bouwstijl
 • Hoe komt de oudste bouwstijl over?
  zwaar en massief, de zuilen hebben geen voetstuk

 • Welke bouwstijl komt in 570 v Chr. in gang?
  De Ionische bouwstijl
 • Wat zijn kenmerken van deze bouwstijl?
  de stijl is sierlijker. het kapiteel heeft twee gekrulde vormen. de zuilen zijn slanker en staan op een voetstuk. 
 • Welke bouwstijl komt in 400 v Chr. op gang?
  De Korintische stijl
 • Wat zijn de kenmerken van deze stijl?
  het kapiteel bestaat uit bladvormen. de architraaf bestaat uit drie lagen steen boven elkaar. 
 • Hoe worden de kapitelen van deze drie bouwstijlen ook wel genoemd?
  kussenkapiteel, krulkapiteel, bladerkapiteel
 • Wat is de indeling van een theater?
  de orchestra (middelste ruimte), de proskenion (podium), de skene (kleedruimte, decor) de parodoi (ingangen, het theatron (tribune) 
 • Wie mogen de tempel betreden?
  de priesters 
 • Waar staan de tempels symbool voor?
  religiositeit, rijkdom en macht

 • 1.1 Grieken - Schilderkunst en toegepaste vormgeving

 • Wat wordt er allemaal op vazen geschilderd?
  mensen, dieren, geometrische motieven

 • Wat is de geometrische archaïsche stijl?
  hoekige mens-en dierfiguren. 
 • Wat is de Attische stijl?
  afbeeldingen worden meer realistisch en dynamisch afgebeeld.
 • Hoe ontstaat keramiek?
  Een zwartbakkende glazuurlaag wordt aangebracht op een stuk scherf met kleur. dan wordt het glazuur eraf gekrast en verschijnen er gekleurde lijnen. 
 • Wat is de functie van de schilderkunst?
  Godsdienst en het dagelijks leven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem twee symbolen van vrede die op het stadhuis op de Dam te zien zijn.
Olijftakken en de staf van Mercurius, de god van de handel.
Wat is opvallend aan het enorme stadhuis op de Dam?
De ingangen zijn betrekkelijk klein en een monumentale trap ontbreekt. Het is immers geen paleis, maar een ontmoetingsplaats voor en van burgers.
Waarom bouwt Amsterdam imposante woon-en kantoorgebouwen langs haar grachtengordels?
Omdat in de Verenigde Republiek der Zeven Provinciën de macht bij de rijke burgers ligt.
Waarom is lichtval tijdens de barok zo belangrijk voor de architectuur?
De sterke reliëfwerkingen worden benadrukt. De lichtval veroorzaakt grote verschillen tussen de lichte en donkere gedeeltes van de gevel. Interieur en exterieur lijken van vorm te veranderen en in beweging te zijn door de wisselde lichtval.
Wat is kenmerkend voor de plattegronden van gebouwen in de barokarchitectuur in Zuid-Europa?
De plattegrond is asymmetrisch en bestaat uit grillige, gebogen vormen die in elkaar overvloeien. Onregelmatig dus.
Welke twee architecten zijn de beroemdste architecten van de Zuid-Europese barok?
De Italiaanse Bernini en Borromini
Invloed op latere stromingen
De emotie uitdrukking is van invloed geweest op de moderne beeldhouwkunst na 1920. De organische vormgeving van de expressionistische  van de architectuur zijn herkenbaar bij ING gebouwen.
Kenmerken van expressionistische kunst
 1.  Uitdrukking van gevoel 
 2. sociale betrokkenheid
 3. abstrahering
 4. organische vormgeving
De functie van Expressionistische beeldhouwkunst
Geen realistische vormgeving van de werkelijkheid 
Drukt het gevoelens en de beleving uit van de kunstenaar!
Vormgeving van Brancusi de kus
Geabstraheerde vormen gereduceerd met tot geometrische vormen. Invloed van expressieve primitieve Afrikaanse beeldhouwkunst