Summary Kwaliteit met beleid : basisboek voor sociale studies

-
ISBN-10 9046902110 ISBN-13 9789046902110
138 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kwaliteit met beleid : basisboek voor sociale studies". The author(s) of the book is/are Petra Verhagen m m v Wouter de Leeuw. The ISBN of the book is 9789046902110 or 9046902110. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Kwaliteit met beleid : basisboek voor sociale studies

 • 1 Basisbegrippen

 • wat is beleid?

  het streven naar bepaalde doeleinden met bepaalde keuzes in een tijds periode

 • Het beleid wordt in drie dingen beschreven. Welke?
  Missie, visie en kernwaarden.
 • wat is missie?

  waar staan we voor

 • Wat houdt de PDCA-cirkel in?
  Plan-Do-Check-Act
 • wat is visie?

  waar gaan we voor

 • DESTEP bestaat uit de volgende punten:
  - Demografisch
  - Economisch
  - Sociaal cultureel
  - Technologisch
  - Ecologisch
  - Politiek
 • Wat houdt PDCA in?

  plan - do - check - act

 • Wat is het verschil tussen organisatie, bedrijf en onderneming?
  Organisatie werken mensen in een samenwerkingsverband.
  In een bedrijf verkoopt men producten of diensten in een afzetmarkt.
  Bij een onderneming hebben ze een winstoogmerk.
 • wat zijn kernwaarden?

  het geeft aan vanuit welke waarden en normen in een organisatie wordt gewerkt ; waar geloven we in?

 • wat is INK model?

  Het is een hulpmiddel om de complexiteit binnen en buiten de organisatie in kaart te brengen

 • Wat is HKZ model?

  Het model vormt de basis van de ontwikkeling van uniform systeem van externe onafhankelijke beoordelingen (vertificering). 

 • Hoeveel rubrieken heeft het HKZ model?

  5 rubrieken

 • wat is family- proof- kwaliteit

  kwaliteit die je als beroepskracht levert alsof het een eigen familielid betrof.

 • wat is primair proces?

  Het moment van aanmelding van een klant tot de afmelding van de klant en alles wat hier tussen plaats vind. 

 • Wat is peer beoordeling?

  Beoordeeld worden door collega's

 • Wat is een team ontwikkelings plan?

  hier in wordt aan gegeven waar het team aan wilt werken en wat dat betekent voor de competenties van de verschillende team leden

 • wat is de afkorting van team ontwikkelings plan?

  TOP

 • Noem één kenmerk van de teamrol PLANT

  creatief 

 • Noem één kenmerk van de teamrol BRONONDERZOEKER

  extrovert

 • Noem één kenmerk van de teamrol VOORZITTER

  volwassen

 • Noem één kenmerk van de teamrol VORMER

  uitdagend

 • Noem één kenmerk van de teamrol MONITOR

  nuchter

 • Noem één kenmerk van de teamrol GROEPSWERKER

  coöperatief 

 • Noem één kenmerk van de teamrol BEDRIJFSMAN

  betrouwbaar

 • Noem één kenmerk van de teamrol ZORGDRAGER

  nauwgezet

 • Noem één kenmerk van de teamrol SPECIALIST

  doelbewust

 • wat valt onder organisatie gebonden kerntaken?

  samenwerken in professionele teams en aan team en werk overleg deelnemen.

 • Wat valt onder beroepsgebonden kerntaken?

  Taken die te maken hebben met je eigen ontwikkeling binnen je beroep en met de ontwikkeling van het beroep zelf

 • Hoelang is de periode voor zaken die in een beleidsplan voor komen?

  drie tot vijf jaar

 • waar gaat het bij een beroeps gebonden kerntaak om?

  het gaat hierbij om taken die te maken hebben met je eigen ontwikkeling binnen je beroep en met ontwikkeling van het beroep zelf

 • wat is het uiteindelijke doel van het primaire proces?

  het uit eindelijke doel van het primair proces is dat de goede dingen goed gedaan worden

 • waar geeft een beleidsplan antwoord op?

  op de missie, op de visie en op de kernwaarden

 • waar ben je in de agogische sector op gericht?

  In de agogische sector ben je meer gericht op de klant dan op het probleem

 • wat is een ander woord voor belanghebbende?

  Stakeholders

 • er zijn twee stakeholders te onderscheiden in een organisatie, welke zijn dit ?

  Interne en externe 

 • wat is de leidraad van visie?

  kernwaarden

 • wie zijn de interne belanghebbende?

  Zijn alle medewerkers op alle niveaus

 • wie zijn externe belanghebbende?

  partijen buiten de organisatie (extern)

 • wat is statische kwaliteit?

  kwaliteit die zich laat vastleggen. Dit kun je achteraf toetsen

 • wat is dynamische kwaliteit?

  kwaliteit die voortdurend in beweging is. Dynamische kwaliteit gaat uit van het lerend vermogen binnen een organisatie 

 • Welke elementen zitten in de PCDA cirkel?

  zowel dynamische als statische kwaliteit

 • wanneer mag je spreken van kwaliteitszorg?

  wanneer er een vaste plaats is voor werken aan kwaliteit en wanneer dit systematisch is 

 • vraag gericht werken is?

  De organisatie richt zich op de vraag van de klant. Zeggenschap ligt bij de beroepskracht

 • aanbod gericht werken is?

  de organisatie zich zich op het aanbod van de klant

 • Hoeveel stappen kent het primair proces?

  4

 • welke 4 stappen kent het primair proces?

  1. aanmelden
  2. intake en diagnose
  3. uitvoering
  4. evaluatie en nazorg 

 • wat is een client systeem?

  één klant, een grotere groep (bijvoorbeeld een gezin)

 • wat is vraaggestuurd werken?

  het aanbod wordt volledig afgestemd op de vraag van de klant.

 • hoe wordt aanbod gestuurd werken ook wel genoemd?

  dialoog gestuurd werken

 • wat zijn zorgmijders?

  Mensen die geen zorg willen, zich dus niet vrijwillig aanmelden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er bestaan verschillende normen waardoor het gemakkelijker wordt om een kwaliteitssysteem op te zetten. Noem deze normen (modellen). 
- ISO (International Organization for Standardization)
- HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
- INK-model (Zelfevaluatiemodel dat zorgt voor constante verbetering van de organisatie)
Wat is een kwaliteitssysteem en waar wordt dit voor gebruikt?
Dit wordt gebruikt om de kwaliteit van een organisatie te waarborgen. Dit gebeurt door te beschrijven van de manier waarop de kwaliteit wordt gewaarborgd en verbeterd. 
Strategie
Aanpak: Wat we moeten doen met het oog op missie, visie, kernwaarden en alle belanghebbenden. 
Kernwaarden
Waar we in geloven: Waarden en normen van de organisatie, ethisch kompas.
Visie
Wat we willen, hoe we daar gaan komen
Missie
Waarom we bestaan
Wat zijn ondersteunende processen?
Dit zijn processen die ervoor zorgen dat er voorwaarden ontstaan zodat het primaire proces op de juiste manier functioneert. 
Wat houd een exitgesprek in?
Een evaluatie gesprek aan het einde van de gegeven zorg. 
Wanneer vindt de evaluatie plaats?
In het gehele proces.
Noem een aantal algemene kenmerken van transactie tussen klant en beroepskracht. 
- Sociale netwerk
- Nauwe relatie tussen klant en beroepskracht (Empowerment gedachte is hierbij van belang)
- Regels, richtlijnen en protocollen (transparantie van de beroepskracht is belangrijk)