Summary Kwaliteitsmanagement

-
ISBN-10 9043024163 ISBN-13 9789043024167
202 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kwaliteitsmanagement". The author(s) of the book is/are Ron Emmerik. The ISBN of the book is 9789043024167 or 9043024163. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kwaliteitsmanagement

 • 1 Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg

 • Wat is KAM? 
  KAM staat voor 1) kwaliteitszorg, 2) arbeidsomstandigheden en 3) milieuzorg. de 3 beleidsgebieden zijn erg belangrijk voor organisaties. 
  1) Kwaliteitszorg: hierbij draait het om activiteiten die een organisatie verricht om haar producten of diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het juiste kwaliteitsniveau te produceren. 
  2) Arbeidsomstandigheden: overal waar mensen samenwerken, zijn maatregelen nodig om goede arbeidsomstandigheden te garanderen. de arbeidsomstandigheden kunnen ook het imago van een organisatie beïnvloeden. Consumenten accepteren bijvoorbeeld niet langer meer dat kinderen betrokken zijn bij het maken van producten. Een goede kwaliteit van het werk en op het werk leidt tot een lager verzuim, meer veiligheid en een groter welzijn. 
  3) Milieuzorg: Milieuonvriendelijk produceren wordt niet meer geaccepteerd. De samenleving eist van bedrijven dat zij het milieu zo min mogelijk belasten. milieuzorg is ook een van de aspecten die bedrijven laten meespelen in het selecteren van hun leveranciers. Leveranciers moeten bijv. voldoen aan de eisen van bedrijven rond de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. 
 • Wat zijn de voordelen van een combinatie van kwaliteit, arbeidsomstandigheden én milieuzorg?
  Indien je de 3 elementen combineert in één geïntegreerd zorgsysteem kunnen verschillende voordelen behaald worden:
  1. een dergelijk systeem beschrijft en registreert alle door het management geïdentificeerde organisatorische maatregelen, instructies, richtlijnen, procedures, medewerkers en hulpmiddelen ten behoeve van een goede productkwaliteit, prettige en veilige arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu.
  2. Het werkt kostenbesparend
  3. Deskundige medewerkers kunnen worden ingezet op kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg wat tot een betere afstemming en synergie leidt. 
 • Wat zijn de 7 overeenkomsten van KAM-zorgsystemen?
  de KAM kent zeven belangrijke overeenkomsten op de volgende punten:
  1. Procesbeheersing
  KAM is gericht op het beheersen van management, werk en technische processen. het beheersen van processen komt er op neer dat organisaties problemen rond productkwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieubelasting willen voorkomen. Daarvoor zijn machines, apparatuur, technische aanpassingen en trainingen voor nodig. 
  2. Procedures
  Procedures leggen de meest efficiënte, effectieve, veilige of milieubesparende manier van werken vast. 
  3. Oplossingsmethodieken
  4. Advisering
  de 3 systemen maken veel gebruik van externe deskundigen. dit is noodzakelijk omdat vaak specifieke kennis ontbreekt en is men bij de arbo- en milieusystemen verplicht om aanwijzingen van deskundigen op te volgen. dus advies is noodzakelijk én voor het ontbreken van specifieke kennis.
  5. Standaardisatie
  het werken in vaste volgorde of volgens bepaalde procedures zodat een zekere gelijkheid ontstaat in vorm en in samenstelling. 
  6. Borging
  Borging is de garantie van kwaliteit. de organisatie dient vast te leggen op welke wijze zij toezeggingen aan de klant nakomen. 
  7. Evaluatie
  Als een organisatie een verbetering heeft aangebracht in een of meer van de drie KAM aspecten wordt na verloop van tijd geëvalueerd of die inderdaad tot de verwachte resultaten heeft geleid. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het bijsturen van processen. 
 • Wat zijn de 5 benaderingen/invalshoeken van kwaliteit?
  1. Transcedente invalshoek
  2. Productgerichte invalshoek
  3. Gebruikersgerichte invalshoek
  4. Productiegerichte invalshoek
  5. Waardegerichte invalshoek
 • Wat zijn de verschillen tussen goederen en diensten?
  Dienstverlening:
  1 Niet-tastbaar
  2 Ruilen is niet mogelijk
  3 Sterk persoonsgebonden
  4 Geen voorraad, pieken en dalen in bezetting
  5 Subjectief meetbaar
  6 Klant is aanwezig bij fabricage
  7 Klant produceert mee
  8 Kostprijzen voor de klant moeilijk te bepalen 

  Goederen
  1 Tastbaar
  2 Ruilen is mogelijk
  3 De persoon die produceert is voor de klant niet van belang
  4 De voorraad is een buffer tussen productie en levering
  5 Goederenkenmerken zijn objectief meetbaar
  6 Klant is niet aanwezig bij de productie en heeft er geen directe invloed op
  7 Geen inbreng van klant in productie
  8 Prijzen van goederen en onderdelen zijn beter te begrijpen
 • Welke principes hanteren we ten behoeve van KAM?
  1. Planning
  2. Meten
  3. Normen
  4. Inspectie
  5. Terugkoppeling
 • Waarom is een KAM beleid de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het bedrijfsleven?
  - De groeiende internationale concurrentie, als gevolg van de globalisering
  - De groeiende vraag van de consument naar kwalitatief goede producten en diensten
  - De grotere bedrijfsaansprakelijkheid voor de gevolgen van slecht producten en diensten
  - Het grote belang van goede en veilige werkomstandigheden
  - De groeiende zorg voor aantasting van het milieu
 • 2.2 Definities van kwaliteit

 • Wat is de transcendente / filosofische benadering?
  Kwaliteit is universeel; voor iedereen herkenbaar.
  Het ideaal beeld van kwaliteit hangt vooral samen met het imago of het gevoel daarbij hebben.

  Bijvoorbeeld een automerk als Ferrari
 • Wat is de product gerichte benadering van kwaliteit?
  De eigenschappen of kenmerken welke een product moet hebben om te voldoen. Kwaliteit gericht op productgerichte benadering is daarom objectief meetbaar
 • Wat is de gebruikersgerichte benadering van kwaliteit?
  De gebruikersgerichte benadering is afhankelijk van het oordeel van de gebruiker. Als de producten voldoen aan de wensen van de klant is het product van goede kwaliteit. Een subjectief oordeel.

  Joseph Juran was aanhanger van op deze manier naar kwaliteit kijken, in het kader van fitness-to-use
 • Wat is de productiegerichte benadering van kwaliteit?
  De eisen van het productieproces staan centraal. Als men produceert in overeenstemming met de productie eisen ontstaat er een goede kwaliteit. Crosby was hier met zijn zero-defects theorie aanhanger van.
 • Wat is de waardegerichte benadering van kwaliteit?
  Deze benadering vergelijkt de kwaliteit van de producten of diensten met de betaalde prijs of de gemaakte kosten. Er is sprake van kwaliteit als het product verkregen is tegen een aanvaardbare prijs of aanvaardbare kosten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

servqual beschrijft 4 gaps 
die betreffen de afwijkingen tussen de verwachte en de ervaren kwaliteit van de klant 
5s methode 
scheiden, sorteren, schoonmaken, standaardiseren en standhouden 
Poka Yoke 
inrichten van het proces waarbij het maken van fouten direct zichtbaar wordt voorbeeld: gereedschapsmuur met schaduwtekening gereedschap 
pareto
is een techniek om de belangrijkste (vital few) en minder belangrijke oorzaken en gevolgen (trivial many) van elkaar te onderscheiden *(80-20 regel)
6 denkhoeden bono 
manier om problematiek uit verschillende optieken te bekijken 
gantt chart 
planning van de diverse activiteiten 
635methode 
6 deelnemers, 3 ideeen, ieder 5 minuten, voortboorduren op elkaars ideeen 
instrumenten define 
brainstorming, 635 methode, 6 denkhouden Edward de Bono, mindmapping en Gantt Chart
DMAIC?
Define, measure, analyse, improve and control
voordelen combineren?
vlakke organisatie, meer elimineren mogelijke verliezen, concentratie op core business en grote betrokkenheid bij verbeteren kwaliteit