Summary Kwaliteitsmanagement in beweging

-
ISBN-10 9014080891 ISBN-13 9789014080895
892 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kwaliteitsmanagement in beweging". The author(s) of the book is/are Hans van der Bij, Manda Broekhuis, José Gieskes. The ISBN of the book is 9789014080895 or 9014080891. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kwaliteitsmanagement in beweging

 • 1 Introductie

 • Waardoor is volgens de schrijvers het belang van kwaliteitsmanagement toegenomen?
  Terugloop economische groei in VS, West-Europa en Nederland eind jaren 70 en het succes van Japan toentertijd dat werd toegeschreven aan kwaliteitsmanagement.
 • Van der Loo en Giljam (1995) noemen twee voordelen van kwaliteitsmanagement. Welke?
  betere producten en kostenbesparing
 • Welke factoren hebben het belang van kwaliteitsmanagement beïnvloed?
  De consument die kritischer en mondiger werd en de technologische ontwikkelingen.
 • Noem een platform om kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement uit te wisselen en voor vergroten van onderzoek.
  EFQM = European Foundation for Quality Management
 • Welke beroepsgroep kennen we voor kwaliteitsmanagement?
  NNK = Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
 • Wat is het INK ?
  Instituut Nederlandse Kwaliteit: opleiding, onderzoek en consultancy
 • Noem een opleidingsinstituut (niet INK).
  Stichting KDI
 • Waarom is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfsprestaties?
  Kwaliteitsverbetering leidt tot groter verkopen en  groter marktaandeel.
  Toename van betrouwbaarheid van een product leidt tot lagere kwaliteitskosten en aangenomen wordt dat dit tot grotere winst leidt.
 • Wat is het belang van kwaliteitsmanagement?
  Kwaliteitsmanagement kan van belang zijn
  - als concurrentiemiddel
  - als element van economisch structuurbeleid
  - bij voldoen aan eisen van de consument
  - voor realisatie van mechaniserings/automatisering
  - ivm wetgeving op gebied van productaansprakelijkheid
  - voor de totale bedrijfsprestaties: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en hogere prijs
  - imago
 • Wat is de betekenis van ontologie
  Ontologie is de leer van de werkelijkheid

 • Welke 3 theorieen voor kwaliteit kent de wetenschapsfilosofie?
  N = oo theorieen: in alle gevallen geldig
  N = k theorieen: in een bepaalde klasse geldig
  N = 1 theorie: in slechts 1 geval geldig

 • Welke 5 fasen kent de regulatieve cyclus van Van Strien (1986)?
  Stellen van probleem
  Diagnose
  Plan voor verbetering
  Ingreep / implementatie
  Evaluatie

 • Wat zijn de stappen van de empirische onderzoekscyclus om de omvang van klasse k theorieen vast te stellen?
  Observatie
  Hypothesevorming
  Hypothesetoetsing
  Evaluatie

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheids en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?
  Nee. Vanuit historie ligt nadruk bij industrie op product en proceskwaliteit en in de gezondheidszorg bij inhoudelijke, professionele kwaliteit. Dit beinvloedt de ontwikkeling naar systeem en ketenkwaliteit per sector.

 • Wat is de regulatieve cyclus?
  Een cyclus die resulteert in de oplossing van 1 specifiek probleem N=1

 • Wat is de empirische cyclus?
  Een cyclus die resulteert in een getoetste theorie op basi van een groot aantal waarnemingen N= oo
 • 1.2 Het belang van kwaliteitsmanagement

 • Wat is het belang van kwaliteit(smanagement)?
  Kwaliteitsmanagement kan van belang zijn
  - als concurrentiemiddel
  - als element van economisch structuurbeleid
  - bij voldoen aan eisen van de consument
  - voor realisatie van mechaniserings/automatisering
  - ivm wetgeving op gebied van productaansprakelijkheid
  - voor de totale bedrijfsprestaties: grotere winstgevendheid, stijgende verkopen en een groter marktaandeel of een minder elastische vraag en hogere prijs
  - imago
 • Waarom is er een steeds verder toenemend belang van kwaliteit(smanagement)?
  - teruglopen van de economische groei in de VS, West-Europa en Nederland eind jaren 70, gepaard met het toenmalige succes van de Japanse bedrijven
  - het succes van Japan , ondanks het gebrek aan ruimte, grondstoffen, geld en militaire industrie en ver weg van belangrijke exportmarkten, werd voor een groot deel toegeschreven aan het kwaliteitsmanagement aldaar.
  - betere producten 
  - ingrijpende kostenbesparingen
  - kritischer consument (door toegenomen opleidingsniveau)
  - technologische ontwikkelingen (meer afhankelijk van de techniek)
  - geautomatiseerde productieprocessen (reageren minder flexibel op afwijkingen)
  - productaansprakelijkheid begin jaren 90 (producent moet aantonen dat de schade geen gevolg kan zijn van het 'normale' gebruik van het product. 

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheids en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?
  Nee. De historie van beide sectoren is te verschillend.
   
  In industrie is kwaliteit al jaren een erkend onderwerp, met een belangrijke plaats voor meetbaarheid mbv statistische technieken (product- en proceskwaliteit).
  In de gezondheidszorg ligt het accent op inhoudelijke, professionele kwaliteit.
  Dit beinvloedt de manier waarop de ontwikkeling naar systeem- en ketenkwaliteit in een sector kan worden aangepakt.
 • Waaruit blijkt dat kwaliteit(smanagement) meer maatschappelijk draagvlak heeft gekregen?
  Eind jaren 80: EFQM (European Foundation for Quility Management) Opgericht door 14 ondernemingen, zoals Fiat, KLM Philips, Renault. Platform om kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement uit te wisselen en door onderzoek te vergroten.
  NNK = Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.
  Naast stichting KDI, maakt onderdeel uit van Schouten & Nelissen, is het INK (Instituut Nederlands Kwaliteit) opgericht. Heeft opleidings-, onderzoeks-, en consultancytaak.   
 • Waarom zou men kwaliteitsmanagement als modeverschijnsel kunnen zien?

  Doordat het begrip kwaliteit te pas en te onpas - en vaak oneigenlijk - wordt gebruikt.
 • Waarom zou men kwaliteitsmanagement als modeverschijnsel kunnen zien?
  Doordat het begrip kwaliteit te pas en te onpas - en vaak oneigenlijk - wordt gebruikt.
  managers worden bijgestaan door drukbezette organisatieadviseurs in een niet aflatende stroom van publicaties en seminars. 

  Het is geen modeverschijnsel omdat er teveel traditie is in kwaliteitsdenken, maatschappelijk draagvlak is te groot, maar verwetenschappelijking van het kwaliteitsdenken is hoog nodig. 

 • Kan kwaliteitsmanagement in gezondheidszorg en industrie op dezelfde wijze aangepakt worden?

  Nee. De historie van beide sectoren is te verschillend.
  In industrie is kwaliteit al jaren een erkend onderwerp, met een belangrijke plaats voor meetbaarheid mbv statistische technieken (product- en proceskwaliteit).
  In de gezondheidszorg ligt het accent op inhoudelijke, professionele kwaliteit.
  Dit beinvloedt de manier waarop de ontwikkeling naar systeem- en ketenkwaliteit in een sector kan worden aangepakt.
 • Men is op weg naar systematisch, integraal kwaliteitsmanagement. Met andere woorden, men heeft een ontwikkeling doorgemaakt van productkwaliteit naar proceskwaliteit en is nu op weg naar systeemkwaliteit en ketenkwaliteit

 • In de gegevensverwerkende dienstverlening (belasting, verzekering), geldt dat veel processen sterk zijn geautomatiseerd en kwaliteit mede is ingebouwd in deze geautomatiseerde processen. 
 • Is kwaliteit relevant voor de totale bedrijfspresentatie?
  Indien kwaliteit onderdeel uitmaakt van een meerdimensionaal begrip bedrijfspresentatie is het antwoord ja. Ook als het wordt opgevat als 'winstgevendheid'.
  - kwaliteitsverbetering leidt tot stijgende verkopen en een groter marktaandeel of tot een minder elastische vraag en een hogere prijs (bewijs: PIMS database).
  - toename betrouwbaarheid van een product leidt tot lagere kwaliteitskosten.
  - lagere kwaliteitskosten leiden tot grotere winstgevendheid.  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.