Summary Kwaliteitsmanagement in de praktijk kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren

-
ISBN-10 9491743023 ISBN-13 9789491743023
236 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Kwaliteitsmanagement in de praktijk kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren". The author(s) of the book is/are C D R Vaal. The ISBN of the book is 9789491743023 or 9491743023. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Kwaliteitsmanagement in de praktijk kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren

 • 1 kwaliteit is mensenwerk

 • kwaliteit heeft te maken met product, klantgerichtheid en interactie tussen mensen
 • Wat is het object van de empirische school
  product en proces
  vergaart kennis op grond van concrete waarnemingen
 • Wat is het object van de normatieve school
  Richt zich op systeem en organisatie en legt kennis vast in normen en modellen.
 • Wat is het object van de reflectieve school
  Ziet mens en relatie als object en zoekt naar interactie tusssen mensen en reflect op gebeurtenissen
 • 1.1 kwaliteit is mensenwerk

 • kwaliteit heeft te maken met product, klantgerichtheid en interactie tussen mensen
 • Gavin: invalshoeken van kwaliteit
  1. productgericht: aanwezig van een bestanddeel. Eigenschappen van een product die gemeten of aanwezig zijn. Pirsig 
  2. Productiegericht: voldoen aan de gestelde eisen (crosby: conformance to requirements.
  3. Gebruikersgericht: fitness for use: Juran
  4 Waardegericht: Prijs kwaliteit verhouding. gezien vanuit econ. standpunt. Quality means best for certain customer conditions. The conditions are the actual use and price of the product (Feigenbaum)
  5. Tracedent, you know it when you see it
 • productgericht, objectieve eigenschappen vh product
  productiegericht, voldoen aan eisen van de gebruiker, eigenschappen meetbaar en relevant
  gebruikersgericht, vermogen om tevoorzien in behoefte van gebruiker, specifieke gebruikers
  waardgericht, economisch standpunt, waardering product irt prijs en inspanningsubjectiviteit
  transcedent, filosofisch standpunt, herkennen, derde entiteit onafhankelijk van anderen. 
 • Wat is het streven van kwaliteitsmanagement
  Naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, dienst, proces of project
 • kwaliteitskenmerken
  rationele objectieve
  relationele en subjectieve kenmerken
 • Wanneer spreekt men van kwaliteitszorg
  Wanneer het gaat over meer subjectieve, relationele en emotionele aspecten rond het begrip kwaliteit. Het benadrukt beter de relationele kant van het vakgebied
 • kwaliteitsmanagement streeft naar zo hoog mogelijke kwaliteit van product, dienst, proces, project,persoon, organisatie, keten, netwerk, maatschappij. 
 • Fasen in ontwikkeling kwaliteitsmanagement
  1. productgerichte kwaliteit: gilden
  2. quality control: productieproces staat centraal. Nadruk op inspectie. opmars van statistische analyses
  3. Quality assurance: borging kwaliteit dmw procedures, kwal. systeem, certificering.
  4. Quality management: TQM of IKZ (integrale kwal zorg). Klant en gebruiker in beeld. Organisatiecultuur, tevredenheid, waardering, continu verbeteren en innoveren kenmerkend. Kwaliteit krijgt aandacht vanuit het topmanagement. 

  Enige fase de niet meer voorkomt is Quality control/inspection.
 • kwaliteitsmanagement maakt gebruik van modellen, technieken, instrumenten, aanpakken
 • Noem twee fases van ontwikkeling kwal. management
  1. systeemtechnisch perfectief: nadruk structuur, vastleggen, controle en beheersing
  2. sociaal dynamisch perspectief: cultuur, aandacht voor interactie voor mensen, waarderen en reflecteren
 • grote raakvlakken met procesmanagement, projectmanagement, verandermanagement. sociale psychologie, gedragsbiologie.
 • kwaliteitsmanager: iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteit van eigen werk. kwaliteitsmanager draagt bij aan condities voor ontstaan kwaliteit en mag aangesproken worden op kwaliteitsverbeteringen, vooral op langere termijn
 • geschiedenis

  piramiden,
  gildestelsel middeleeuwen,
  inspecteur industriële revolutie
  statistische analyse (vanaf 1935
  kwaliteitssystemen (vanaf 1975
  certificering, audits, normering
  klant/gebruiker komt in beeld, klantwaarde
  onderscheidingen voor verbeterprestaties
  kwaliteit krijgt aandacht van management
 • systeemtechnisch perspectief: structuur, controle/beheersing, regelen en vastleggen,(bijv autoindustire, zero defects)
 • sociaal dynamisch perspectief: cultuur, interactie, waarderen en reflecteren
 • systeemtechnisch: PDCA
 • sociaal dynamisch: IMWR inspireren, motiveren, waarderen, reflecteren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het doel van prestatie indicatoren?
1. Worden gebruikt om doelstellingen meetbaar te maken
2. sturing te geven voor medewerkers wat van hen wordt verwacht
Divergeren en convergeren
bij procesregie: eerst breed orienteren, daarna smaller maken en eerste stap afspreken in het proces.
Sterke punten Six sigma
organisatie en projectstructuur
Sterke punten lean
systeemgerichtheid en betrekken werkvloer
Verschil lean/six sigma
Lean: bottum up - ss: top down op basis van harde getallen/statistiek
Lean: stap voor stap kleine verbeteringen hele proces  -   ss: grote projecten deel vh proces (klein deel)
lean: lange termijn succes: ss: korte termijn
lean: geen org structuur -  ss. belt structuur
Kernthema's lean six sigma
1. klanten zijn belangrijk
2. snelheid, kwaliteit en lage kosten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen alleen geleverd worden als de organisatie variatie, defecten en verspillingen elimineert en zich richt op de processtromen
3. gegevens zijn cruciaal bij het nemen van beslissingen
4. samenwerking (teamwork) is van belang om voor de klant opvallende verbeteringen aan de brengen.
onderdelen kwaliteitshuis
1. klantenwensen vaststellen
2. klantenwensen of eisen wegen op belangrijkheid
3. oordeel van de gebruiker na concurrentieonderzoek
4. strategie: op basis van geschatte inspanningen versus te bereiken resultaten toekennen prioriteit
5. beschikbare gegevens vertalen in specificaties en/of ontwerpgegevens
6. relatie tussen wensen en specificaties. in matrix vergelijking van of specificatie of ontwerpparameter bedraagt aan de realisatie van de klantenwensen
7. in matrixvorm een vergelijking specificaties en beoordeling  tegenstrijdige of versterkende elementen
8. De specificatie of ontwerpeisen worden gewogen op haalbaarheid
9. resultaten worden vertaald in streefwaarden of ontwerpeisen
QFD
Quality function deployment: methode om klantenwensen en marktvragen te vertalen in ontwerpeisen. Resultaat is een gegevensmatrix (kwaliteitshuis)
Doel FMEA
product en proces risicoanalysemethode. score van k(kans) x gevolgen (e) met de kans dat het defect niet ontdekt wordt (elke factor 1 -10 punten)
FMEA
Failure method and effect analysis.