Summary Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase

-
263 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase

 • 1 literatuur en lezer

 • Wat is een epos?
  Een verhaal over een held
 • Tijd periode middeleeuwen
  1150-1550
 • Wat was de eenheidstaal in de Middeleeuwen? Was er ook een dialect?
  Latijn. Diets
 • Waarin was NL verdeeld
  Hertogdommen, graafschappen, bisdommen
 • Wat is een feodale stelsel?
  Een dienstrelatie die vrije mannen hadden met hun adellijke heer
 • Welke 4 delen waren er in een standmaatschappij?
  Priesters = geestelijke macht
  Adel= wereldlijke macht
  Stedelijke burgerij= burgerlijk macht
  Lijfeigenen
 • 5 Kenmerken voorhoofse roman
  1. dichtvorm geschreven
  2. trouw/ontrouw aan leenheer en God
  3. Beperkte rol vrouw
  4. Liefde is niet belangrijk
  5. Bloedvergieten
 • 3 kenmerken Hoofse roman
  1. Thema is zoektocht naar ideale vrouw
  2. Geïdeliseerd beeld samenleving
  3. Vrouw belangrijk/ verheerlijkt
 • 3 kenmerken Ridderroman
  1. Educatief, ontspannen
  2. Elitecultuur: voor adel, ridders en jongeren aan het hof
  3. Bood lessen aan de hand van voorbeelden

 • 3 kenmerken Geestelijken epiek
  1. God en kerk centraal
  2. Bewerkingen evangeliestof
  3. Beschrijvingen heiligen levens
 • 2 kenmerken Geestelijke letterkunde
  1. opdrachtgevers waren vooral geestelijken
  2. doel: ware geloof uitdragen en oproepen tot christelijk leven
 • welke twee soorten liederen waren er?+ uitleg ervan
  Volkslied: dichter maakt zich tot tolk van het volk
  Cultuurlied: uiting van eigen persoonlijke gevoelens
 • Wat zijn rederijkers?
   letterkundige gilden
 • Wat voor tekst schreven rederijkers?
  een opiniërende tekst
 • Wat zijn geuzenliederen
  dat is verzetsliteratuur
 • 2 Renaissance

 • Wat betekent renaissance letterlijk?
  Wedergeboorte
 • Wat is classicisme?
  Streven naar een geïdealiseerde werkelijkheid
 • Wat is realisme?
  gericht op eigentijdse werkelijkheid
 • Wat is estheticisme?
  kunst diende als schoonheid
 • Wat is empirisme (empire)
  Kunstenaars en geleerden onderzochten zelf hoe de wereld in elkaar zat
 • 4 kenmerken Renaissance
  1. aandacht voor individu
  2. streven naar schoonheid in kunst
  3. antropocentrisch
  4. homo universalis (niet meer op gezag van andere leven)
 • Noem 4 nieuwe genres in de Gouden Eeuw + uitleg
  1. epigram: kort kernachtig gedicht met taalgrapje of wijsheid
  2. Drama: treurspel
  3. Sonnet: 14 regels, na 8ste regel een wending in inhoud verhaal
  4. Embleem: symbolisch onderschrift bij plaatje
 • Wat voor functie had het toneel?
  Opvoedend
 • Noem 4 schrijvers uit de tijd van de Renaissance
  1. Hooft
  2. vondel
  3. Bredero
  4. Cats
 • Noem 5 soorten werken van de renaissanceliteratuurt
  1. Eblematiek: motto, pictura, subscriptio
  2. Didactische verhalen
  3. Liederen en liedboeken
  4. Sonnet
  5. Ernstig toneel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

unheimlich
beklemmend, naargeestig
trotseren
het hoofd bieden, aandurven
smog
door rook en uitlaatgassen vervuilde mist
sabbatical
sabbatsjaar, een jaar betaald verlof voor...
labyrint
doolhof
katern
aantal bedrukte bladzijden als deel van boek of krant
inherent aan
onafscheidelijk verbonden met
impuls
stoot, aanzet
hausse
opleving
futiliteit
onbetekenende kleinigheid