Summary Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek

-
450 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek ". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek

 • 1.1 literatuur geschiedenis

 • Hoe werd het christendom uitgebreid ? 
  Kersteningl verkondigen van het christendom 
 • in de elfde eeuw verdeelde aldabero de samenleving in 3 lagen (naar functie), welke drie lagen waren dat en hoe heet deze theorie ? 
  standentheorie van adalbero 
  1. bidden - geestelijkheid
  2. strijden - adel en ridders 
  3. werken - boeren en vissers 
 • wat is feodaliteit en waarom past het bij het begrip agrarische samenleving ? 
  feodaliteit was een dienstrelatie tussen een vazal en zijn leenheer. De vazal kreeg een stuk land in leen en in ruil daarvoor moest hij zijn leenheer in raad en daad bijstaan. Men was afhankelijk van landbouw en veeteelt, dat was de belangrijkste bron van bestaan. Daarom past het bij het begrip agrarische samenleving 
 • wat is eercultuur ? 
  Het individuele gedrag wordt beïnvloedt door het aanzien en waardering van anderen. Gedrag dat paste bij een hoge sociale status leverde eer op.
 • wat is een gewetenscultuur ? 
  Je gaat uit van je eigen geweten. 
 • wat waren de drie literaire milieus ? 
  1. wereldlijke adellijke hoven
  2. wereld stedelijk publiek 
  3. geestelijk milieu 

  deze komt niet overeen met de standentheorie !!
 • wat zijn kopiisten en manuscripten ?
  koppiisten zorgden voor het overschrijven van de teksten
  manuscripten waren handgeschreven boeken 
 • wat is symboliek? 
  concrete zichtbare dingen verwezen naar een diepere, hogere werkelijkheid 
 • wat is een mecenas ? 
  een opdrachtgever, kunstenaars werkten alleen maar in opdracht, bovendien voorzag de mecenas hen ook van materialen en kosten 
 • Wat wordt bedoeld met hoofsheid ? 
  gedragsregels die bedoeld zijn om onderlinge spanningen te voorkomen 
 • wat is een clericus ?
  Iemand met een kerkelijke opleiding maar niet per se een priester 
 • wat is karelepiek ? 
  middeleeuwse verhalen waarin karel de grote OF een van zijn vazallen centraal staan 
 • wat is arthurepiek ? 
  verhalen over koning arthur EN zijn ridders
 • wat is chanson de geste ? 
  liederen over heldendaden, voorgedragen aan adellijk publiek 
 • wat is epische concentratie ? 
  Historische feiten van verschillende personen worden toegedicht aan 1 persoon 
 • wie schreef voor het eerst arthurromans ? 
  crétien de troyes, in het frans 
 • wat is adaptie en wat is annexatie ? 
  adaptie : aanpassen aan het stedelijk moraal 
  annexatie: overnemen (van hoofse liefde uit de adellijke cultuur) 
 • wat zijn de abele spelen en wat is sotternie ? 
  abele spelen: serieuze toneelstukken
  sotternie: kort toneelstukje, grappig
 • noem de verschillen tussen de karelromans en de arthurromans 
  karelroman:
  gaat meestal terug op 1 historisch persoon
  strijd en brute kracht wordt verheerlijkt
  vrouw speelt ondergeschikte rol en wordt soms ruw behandeld 
  de trouw (god of leenheer) is heel belangrijk 

  arthurroman: 
  spelen zich af rond koning arthur en zijn ridders
  sfeer is wonderlijk en sprookjesachtig
  list en sluwheid is belangrijk, naast dapperheid en gevechtskracht
  de vrouw staat op een voetstuk en de ridder is haar dienstknecht
 • wat is gehistoriseerde initiaal  ? 
  Grote beginletter waarin een voorstelling is aangebracht 
 • wat is miniatuur 
  getekende of geschilderde illustratie 
 • wat is rubriek ?
  in rode inkt aangebachte tekstgedeelten 
 • wat is een lombarde ? 
  een grote beginletter, maar kleiner dan de initiaal, Meestal met 1 kleur inkt gemaakt 
 • wat is marginalia 
  randversieringen 
 • Hoe zijn de verhalen over arthur op het vaste land bekend geworden ? 
  De kelten vertelden verhalen over koning arthur. Mensen die werkten aan het franse hof hebben die verhalen opgeschreven. Crétien de Troyes heeft ze aantrekkelijker gemaakt (sprookjesachtiger) en dat heeft als gevolg dat ze heel populair werden en ze zijn in west-europa vertaald. 
 • Leg uit waarom de verhalen over koning arthur zo enorm populair waren aan de europese hoven 
  Mensen uit sociaal lagere posities wilden zich meten met die omgangsvormen. Verhalen waren ook heel erg aantrekkelijk gemaakt 
 • wat is registrale kunst ? 
  bekende vormen worden opnieuw gebruikt. bekende motieven worden zo gerankschikt en gekoppeld dat er een nieuw verhaal ontstaat

 • Arthurs ronde tafel leeft in onze tijd voort in het verschijnsel van de rondetafelconferentie. Leg uit wat dit verschijnsel te maken heeft met de ronde tafel uit de arthurverhalen 
  Bij arthur staat de ronde tafel voor gelijkheid. Een huidig rondetafelconferentie wil zeggen dat alle deelnemers aan die vergadering gelijk zijn. Er zit, omdat de tafel rond is, bijvoorbeeld niemand aan het hoofd van de tafel. 
 • hoe was een rederijkerskamer georganiseerd?
  een rederijkerskamer was goed georganiseerd met een voorzitter, penningmeester, beschermheer or erevoorzitter en een artistiek leider (FACTOR)
 • wat is een landjuweel ?
  toneelwedstrijden waar meerdere verschillende rederijkerskamers aan meededen 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.