Summary Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek

-
450 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek ". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Laagland Literatuur en lezen / VWO / deel Theorieboek

 • 1.1 lezers

 • lezersreactie
  de reactie die wordt veroorzaakt door een tekst, doordat jij die tekst leest.
 • effect
  uitwerking die een tekst op jou heeft
 • welke vragen hangen samen met de factoren die kenmerkend zijn voor de lezer
  waarom lees je,
  wie ben je als lezer
  wat verwacht je?
 • 1.1.1 waarom lees je?

 • leesmotivatie
  de reden om te lezen
 • nieuwsgierigheid
  je bent nieuwsgierig naar ervaringen van anderen. je hoopt in een literaire tekst met belangrijke of interessante ervaringen kennis te maken. het kan een bron van inzicht zijn in hou mensen zijn, hoe denkprocessen lopen en hoe je met emoties om kunt gaan.
 • identificatie
  dat je jezelf er in ziet
 • inleving
  dat je mee kan leven/ de persoon kan begrijpen
 • herkenning
  dat je de situaties herkent, zelf hebt meegemaakt
 • waar zorgt identificatie/inleving/herkenning voor
  inzicht in eigen identiteit en hoe mensen met elkaar omgaan
 • 1.1.2 wie ben je als lezer?

 • smaak/literaire voorkeur
  je interesses, voorkeuren en belangstelling
 • smaakontwikkeling
  je interesses, voorkeuren en belangstelling veranderd
 • waarom treden er smaakontwikkelingen plaats
  je wordt ouder, andere interesses
 • waarom verschillen lezers in literaire voorkeuren
  verschil in:
  leeftijd
  opleiding
  maatschappelijke achtergrond
  sekse
  geaardheid
 • gender
  verschillen in opvoeding, beeldvorming, socialisatie, enz
  gedrags- en identiteitsaspecten van de sekse
 • 1.1.3 wat verwacht je als lezer?

 • verwachtingen
  wat je denkt dat er gaat gebeuren
 • wanneer ontstaan verwachtingen
  voordat je een boek gaat lezen, andere heb je altijd
 • wat is erg bepalend voor het effect van de tekst op jou als lezer
  het wel of niet uitkomen van verwachtingen
 • oordeel
  wat je vindt van de tekst
 • waardoor kunnen verwachtingen ontstaan
  - wat je er over hebt gelezen/gehoord
  - genre
  - titel/omslag
 • genre
  om wat voor soort boek het gaat
  (sprookjes, detectives, comedy)
 • wat moet de omslag doen
  verwachtingen oproepen
  stimuleren tot lezen en kopen
 • suggesties
  een mogelijkheid van wat er zou kunnen gebeuren
 • vermoeden
  wat je denkt dat gaat gebeuren
 • intrigerend
  boeiend/fascinerend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Cobra
groep van vernieuwende schilders uit Denemaken, Belgie en Nederland
schilderde spontaan en improviserend in felle, warme kleuren
grote belangstelling voor kindertekeningen en niet-westerse kunst
direct, persoonlijk en spontaan
Francis Bacon
benadrukte het kwetsbare van het menselijk lichaam.
popart
stroming in de twintigste eeuwse beeldende kunst die wordt gekenmerkt door de afbeelding van gewone, alledaagse, voor iedereen bekende voorwerpen in vooral felle kleuren en door een fotografische wijze van afbeelden
met wat kun je het neorealisme vergelijken
popart
ready made
een bestaand tekstmateriaal geheel of gedeeltelijk in een literair werk opgenomen.
waarom werd het neorealisme gezien als democratisering van de dichtkunst
omdat er geen onderscheid meer werd gemaakt tussen zogenaamde dichterlijke en ondichterlijke elementen. Alles had recht op geschikt te zijn voor een gedicht; de liefde maar ook een kassabon.
neorealisme
het ongewone van het gewone te laten zien
alles had recht om een gedicht over te maken 
het zakelijk verwoorden wat was waargenomen
hoe zien hun gedichten er inhoudelijk uit
naoorlogs wereldbeeld
maatschappijkritiek en/of vraagtekens bij geijkte overtuigingen. 
het gaat om de ervaring of ondervinding (experimenteel).
het gedicht is geen verwoording van een gedachte die al bestond voor het schrijven
autonomie
hoe zien hun gedichten er grammaticaal uit
de taal afbreken en zuiveren door:
vreemde woorden, woord- en klankspel, nieuw gemaakte woorden, vermengen van stijlen, reactiveren van oude woordbetekenissen, associaties, afwijkende grammaticale constructies, bewuste meerduidigheid en complexe beeldspraak.
hoe was hun werk bedoeld
ze streefde naar vernieuwing
Hun werk is te beschouwen als verzet tegen de literaire en maatschappelijke restauratie.