Summary Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek

-
ISBN-10 9006109886 ISBN-13 9789006109887
396 Flashcards & Notes
280 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol Sugar Works Willemijn de Lint. The ISBN of the book is 9789006109887 or 9006109886. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek

 • 1 cursus 1

 • door welke drie dingen word het effect bepaald van een boek lezen?
  -waarom lees je? 
  -wie ben je als lezer? 
  -wat verwacht je?
 • hoe heet de reden waarom je leest?
  een leesmotivatie
 • welke 7 leesmotivaties zijn er?
  - het is plezierig en ontspannend 
  - ontsnappen uit alledaagse leven
  - eigen droom/ fantasie wereld scheppen
  - leert jezelf kennen, door jezelf in te leven in de personages
  - je leert dingen over de werkelijkheid 
  - mooie taalgebruik
  - dingen meemaken die je normaal nooit meemaakt 

  ezelbruggetje is: pofkwtm 
 • hoe heet het dat je smaak veranderd in de loop van je leven?
  smaakontwikkeling 
 • waarop kunnen verwachtingen gebaseerd zijn?
  -wat je vooraf hebt gelezen/ gehoord over het boek
  -welke genre het boek is 
  - welke titel/ boekomslag het boek heeft

 • wat krijg een lezer tijdens het lezen? en wat zijn dit?
  suggesties, dit zijn vermoedens.
 • wat is het verschil tussen eenduidig en meerduidig?
  eenduidig is als een boek maar één doel heeft dit zijn vooral zakelijke teksten en meerduidig is als een tekst meerdere opvattingen heeft dit zijn vooral literaire teksten.
 • wanneer heb je te maken met een open plek?
  als de lezer een moment van onduidelijkheden heeft, vragen worden dan niet direct beantwoord. 
 • door wat kan een open plek ontstaan?
  - informatieachterstand
  - vermoedens, je wilt weten of je vermoedens kloppen
  - gedrag, je wilt weten of een personage iets wel of niet gaan  doen.
  - titel, waarom is deze titel gekozen.
 • wanneer heb je een gesloten einde?
  als alle vragen zijn beantwoord aan het einde. alle open plekken zijn dan ingevuld.
 • wanneer heb je een open einde?
  als de open plekken aan het einde nog niet beantwoord zijn. 
 • op welke drie manieren kunnen literaire teksten getoond worden:
  -een proza, het maakt niet uit hoe de tekst op de pagina staat
  - een gedicht, tekst staat op bijzondere manieren op de pagina 
  - een toneeltekst
 • wat zijn de twee soorten van een proza?
  een roman (meer dan 100 pagina's) en een novelle (80 tot 100 pagina's)
 • wat is het verschil tussen fictie en non-fictie?
  non-fictie is als een tekst volledig betrouwbaar is, het verhaal is 100 % echt gebeurd, bij fictie zitten er verzonnen delen in. alle literaire teksten zijn fictie. non-fictie zijn meestal krantenberichten.
 • hoe heet het als je wilt uit vinden wat de betekenis is van een boek?
  analyseren. 
 • 5.1 Toneel tegenover verhaal en gedicht

 • Wat zijn de twee grootste verschillen tussen enerzijds toneel en anderzijds verhaal en gedicht?

  1) Een toneelstuk bekijk je als deel van het publiek, dus te midden van anderen. Verhalen en gedichten lees je in je eentje.

  2) Een verhaal of gedicht is gemaakt door één auteur. Toneel is een groepsproductie: schrijver, regisseur, dramaturg, acteurs en mensen achter de schermen.

 • 5.1.2 Groepsproductie

 • Wat is improvisatietoneel?

  Improvisatietoneel is een voorstelling die ontstaat op basis van improvisaties die de acteurs uitvoeren in opdracht van de regisseur. Er is géén bestaand toneelstuk vooraf dat wordt ingestudeerd.

 • Wat doet een dramaturg?

  Een dramaturg doet onderzoek naar het stuk en voorziet de regisseur van informatie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het verband tussen psychologische romans en Freuds psychoanalyse
Auteurs van deze romans schonken veel tijd aan de onderliggende drijfveren van de personages. Veel aandacht voor gedrag gevoelens en verlangens. Freuds analyse probeert van een persoon zijn hele kindertijd te analyseren en te verklaren waarom jij zo bent. Beide gaat het om de onderliggende drijfveren en verlangens.
Verschil tussen Avant-Garde en Nijhoff
Nijhoff en Avant-Garde hebben het autonomieopvatting gemeen, echter Nijhoff breekt geen tradities zoals gedichtvorming.
Tot welke stroming behoorde Marsman
Vitalisme en werd geïnspireerd door Der Blaue Reiter Expressionisme. Hij liet zijn gedichten niet bepalen volgens de regels en liet daarbij een ik-figuur weg, geen leestekens en gewaagde beeldspraak een grote rol spelen
Schrijvers van de Avant-Garde
Bonset en Van Ostaijen
Invloeden van de Avant-Garde
De autonomieopvatting in dichtkunst en literatuur.
Voorbeelden van publiekschrijvers
Boudier-Bakker en Fabricius.
Voorbeelden van eliteschrijvers
Ter Braak en Du Perron.
Romantische schrijvers in de twintigste eeuw
Slauerhoff en Van Schendel.
Wat is kenmerkend voor de neoromantiek
De werkelijkheid wordt als onbevredigend ervaren en wordt ontvlucht. De hoofdpersonen worden gedreven door een onmogelijke droom.
Wanneer was de hervorming
In de verlichting