Summary Laagland literatuur en lezer havo theorieboek

-
ISBN-10 9006109878 ISBN-13 9789006109870
435 Flashcards & Notes
203 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland literatuur en lezer havo theorieboek". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol. The ISBN of the book is 9789006109870 or 9006109878. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Laagland literatuur en lezer havo theorieboek

 • 1.1 Lezers

 • Door een tekst te lezen, veroorzaakt die tekst een bepaald effect op jou. Wat is een effect?
  Een effect hebben op een tekst, betekend dat je gaat nadenken wat je van de tekst vindt. Je vindt de tekst bijvoorbeeld: vies, grappig, saai, flauw, romantisch, boeiend, etc.
 • 1.1.1 Waarom lees je?

 • Je kunt om verschillende redenen een verhaal lezen. Hoe wordt de reden om te lezen genoemd?
  Leesmotivatie
 • Noem een paar leesmotivaties;
  1. Plezierig en ontspannend.
  2. Ontsnap je aan de alledaagsheid.
  3. Droom- of fantasiewereld scheppen waarin je zelf een held bent.
  4. Je leert jezelf beter kennen omdat jij je inleeft in personages en hun gevoelens.
  5. Dingen leren over de werkelijkheid.
  6. Vanwege het mooie taalgebruik.
  7. Dingen meemaken die je in werkelijkheid nooit meemaakt.
 • Wat speelt bij veel lezers een rol?
  Nieuwsgierigheid.
 • Waarom speelt nieuwsgierigheid een grote rol bij lezers?
  Je bent nieuwsgierig naar ervaringen van anderen.
  Door inleving met de personages en door herkenning van situaties en ervaringen denk je als lezer inzicht te krijgen in wie je bent of hoe mensen zijn.
 • 1.1.2 Wie ben je als lezer?

 • Lezers verschillen van elkaar. Hoe komt dit?
  Ieder lezer heeft een eigen smaak

  Mensen verschillen in leeftijd, opleiding, maatschappelijke achtergrond, sekse of geaardheid. Dit verklaard waarom lezers verschillen in hun reacties en waardering van teksten.
 • Jouw smaak als lezer ligt niet voor eens en altijd vast. Hoe komt dit?
  Doordat je ouder wordt en je andere interesses krijgt. Je maakt een smaakontwikkeling door.
 • 1.1.3 Wat verwacht je als lezer?

 • Als je een verhaal gaat lezen doe je dat met bepaalde?
  Verwachtingen
 • Hoe ontstaan deze verwachtingen?
  Sommige verwachtingen ontstaan voordat je een boek gaat lezen, andere verwachtingen heb je altijd.
 • Noem verwachtingen die ontstaan voordat je een boek gaat lezen:
  1. Verwachtingen over wat je over het boek gehoord of gelezen hebt.
  2. Verwachtingen ontstaan ook door het genre.
  3. Factoren als een titel en boekomslag.
 • Wat moet de omslag doen?
  Verwachtingen oproepen en moet stimuleren tot lezen en kopen!
  Daarbij horen wervende teksten op de achterflap van de boekomslag.
 • Wat is een literaire thriller?
  Je mag er als lezer vanuit gaan dat het als spannend boek bedoeld is.
 • Noem verwachtingen die je als lezer altijd hebt van verhalen:
  1. Je verwacht dat er suggesties gegeven worden over het verloop van het verhaal. Door suggesties krijg je als lezer vermoedens over het verdere verloop.
  2. Je verwacht dat de personages interessant of bijzonder zijn.
 • Wat gebeurt er met jou als jouw verwachtingen wel of niet kloppen?
  Het bepaalt grotendeels jouw oordeel over de tekst.
  Het kan bepalend zijn voor het
  effect van de tekst op jou als lezer.
 • 1.2.1 Eenduidigheid en meerduidigheid

 • Wat willen ze met zakelijke teksten zoals een journalistieke berichtgeving of een leertekst in een schoolboek?
  Ze willen de informatie zo eenduidig mogelijk aan jou als lezer presenteren.
  Bij zo'n tekst wil je niet met vragen blijven zitten.
 • Wat willen ze met literaire teksten?
  Er is veel meer ruimte voor meerduidigheid. Het gaat vaak om begrippen die meerdere betekenissen kunnen hebben.
  Je krijgt te maken met onduidelijkheden en vragen omdat niet alles duidelijk is.
 • Waardoor komt het vooral dat er nog vragen zijn en het niet duidelijk is in literaire teksten?
  Door de open plekken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar en wanneer is er een zangcultuur?
In de zestiende en zeventiende eeuw. In de Republiek
Waar is Van den vos Reynaerde een parodie op?
Op de ridderromans en ridderidealen.
Welke overeenkomst is er tussen schrijvers van de republiek en middeleeuwse schrijvers.
Wilden alle twee en opvoedkundige rol vervullen.
Wat is een voorleescultuur?
Teksten die worden voorgedragen in de middeleeuwen. Vooral door middel van rijm omdat mensen dat makkelijk konden onthouden
Wat zijn kenmerken van genreschilderijen?
1: Een lerende/opvoedende betekenis door fout gedrag te bekritiseren.
2: Bekend genreschilderij is Het vrolijke huisgezin (1668, Jan Steen)
Wat zijn 3 kenmerken van een Schuttersstuk?
1: schutters (getrainde gewapende burgers) vormen het onderwerp
2: is een groepsportret
3: Bekendste is De Nachtwacht (1642, Rembrandt)
Welke twee dingen zijn kenmerkend voor de burgerlijke schilderkunst van de Republiek?
1: Schuttersstuk
2: Genreschilderij
Welke twee belangrijke functies had kunst in de republiek?
1: Kunst diende om de burgerlijke en stedelijke identiteit te tonen.
2: Diende om burgerlijke normen en waarden te propageren.
Welke cultuur heerste in de Republiek en wat hield die cultuur in?
Burgerlijke cultuur
In deze cultuur maakte de burgers en regenten (bestuurders) de dienst uit, hierdoor ontstond een vrije kunstmarkt
Hoe ontstond in Italië de Renaissancekunst? (twee redenen)
1. Door herontdekken van de klassieke godenwereld --> onderwerp van kunst
2. Mythologie --> elite van kenners.