Summary Laagland literatuur en lezer havo theorieboek

-
ISBN-10 9006109878 ISBN-13 9789006109870
435 Flashcards & Notes
200 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Laagland literatuur en lezer havo theorieboek". The author(s) of the book is/are Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol. The ISBN of the book is 9789006109870 or 9006109878. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Laagland literatuur en lezer havo theorieboek

 • 1 Cursus 11

 • Nederlands verhaal vecht een naamloze ik figuur in oost-Europa tegen de Duitsers. Hij is een huis binnengedrongen en schiet op de eigenaar. Nadat ie schoot kwam er een vrouw uit de badkamer. Ze had een regenjas aan tot aan haar kin. Hij zegt in t Duits dat hij alleen maar t geweer nakeek daarom ging die af. Ze vraagt waar haar man is maar krijgt geen antwoord. Van de ik figuur moet ze van t raam vandaan blijven. Ze deinsde terug naar de badkamer. Het zonlicht ging weg, ze had lippenstift in haar hand. Ze vroeg waarom de ik figuur tegen haar schreeuwde. Hij liep om het bad heen legde zijn bajonet weg en legde zijn handen om haar nek.

  Een mus kwam zitten op de vensterbank. Ze wilde hem schoppen. Hij drukte haar meteen neer en sloeg haar achterhoofd zolang tegen de rand van het bad, dat hij iets hoorde barsten. Ze was dood.

 • hoi
  doei
 • 1.1 Lezers

 • Door een tekst te lezen, veroorzaakt die tekst een bepaald effect op jou. Wat is een effect?
  Een effect hebben op een tekst, betekend dat je gaat nadenken wat je van de tekst vindt. Je vindt de tekst bijvoorbeeld: vies, grappig, saai, flauw, romantisch, boeiend, etc.
 • 1.1.1 Waarom lees je?

 • Als je een tekst leest geeft het iets aan jou en wat is dat precies?
  Het geeft een bepaalde effect op je. Effect: spannend, vies, moeilijk etc.
 • Je kunt om verschillende redenen een verhaal lezen. Hoe wordt de reden om te lezen genoemd?
  Leesmotivatie
 • je hebt een reden om te lezen wat is die en noem ze alle 7.
  Je hebt leesmotivaties. 1. ontspannend, plezierig 2. ontsnap je aan de alledaagsheid 3. fantasiewereld 4. inleven, jezelf kennen 5. leert over werkelijkheid 6. mooie taalgebruik 7. werkelijkheid nooit meegemaakt.
 • Noem een paar leesmotivaties;
  1. Plezierig en ontspannend.
  2. Ontsnap je aan de alledaagsheid.
  3. Droom- of fantasiewereld scheppen waarin je zelf een held bent.
  4. Je leert jezelf beter kennen omdat jij je inleeft in personages en hun gevoelens.
  5. Dingen leren over de werkelijkheid.
  6. Vanwege het mooie taalgebruik.
  7. Dingen meemaken die je in werkelijkheid nooit meemaakt.
 • Noem de verwachtingen na het lezen
  1. suggesties, vermoedens 2. personages bijzonder of interessant.
 • Wat speelt bij veel lezers een rol?
  Nieuwsgierigheid.
 • Je leest met iets wat is dat en noem ze voor dat je het verhaal leest.
  Je leest met verwachtingen. 1. gehoord of gelezen 2. genre 3. titel, boekomslag, omslag, achterflap
 • Waarom speelt nieuwsgierigheid een grote rol bij lezers?
  Je bent nieuwsgierig naar ervaringen van anderen.
  Door inleving met de personages en door herkenning van situaties en ervaringen denk je als lezer inzicht te krijgen in wie je bent of hoe mensen zijn.
 • Je maakt smaakontwikkeling door, omdat je andere smaak ontwikkeld.
 • Wat speelt een grote rol bij lezers?
  Nieuwsgierigheid
 • Je ontwikkeld iets wat is dat en waarom?
  Je ontwikkeld smaak, omdat je ouder wordt andere interesse krijgt.
 • 1.1.2 Wie ben je als lezer?

 • wat is een gesloten en een open eind?
  gesloten eind zijn alle open plekken gevuld en bij open plekken zijn er nog onduidelijkheden.
 • Lezers verschillen van elkaar. Hoe komt dit?
  Ieder lezer heeft een eigen smaak

  Mensen verschillen in leeftijd, opleiding, maatschappelijke achtergrond, sekse of geaardheid. Dit verklaard waarom lezers verschillen in hun reacties en waardering van teksten.
 • wat zijn open plekken en hoe ontstaan ze?
  onduidelijk heden in een tekst wat vragen oproept. ze ontstaan door: 1. informatie achterstand 2. vermoedens, suggesties of verwachtingen 3. gedrag van personages. 4. titel
 • Jouw smaak als lezer ligt niet voor eens en altijd vast. Hoe komt dit?
  Doordat je ouder wordt en je andere interesses krijgt. Je maakt een smaakontwikkeling door.
 • wat is het verschil tussen zakelijke teksten en literaire teksten
  zakelijke teksten zijn eenduidig en literaire teksten meerduidig
 • Noem voorbeelden van literaire teksten
  verhalen en gedichten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar en wanneer is er een zangcultuur?
In de zestiende en zeventiende eeuw. In de Republiek
Waar is Van den vos Reynaerde een parodie op?
Op de ridderromans en ridderidealen.
Welke overeenkomst is er tussen schrijvers van de republiek en middeleeuwse schrijvers.
Wilden alle twee en opvoedkundige rol vervullen.
Wat is een voorleescultuur?
Teksten die worden voorgedragen in de middeleeuwen. Vooral door middel van rijm omdat mensen dat makkelijk konden onthouden
Wat zijn kenmerken van genreschilderijen?
1: Een lerende/opvoedende betekenis door fout gedrag te bekritiseren.
2: Bekend genreschilderij is Het vrolijke huisgezin (1668, Jan Steen)
Wat zijn 3 kenmerken van een Schuttersstuk?
1: schutters (getrainde gewapende burgers) vormen het onderwerp
2: is een groepsportret
3: Bekendste is De Nachtwacht (1642, Rembrandt)
Welke twee dingen zijn kenmerkend voor de burgerlijke schilderkunst van de Republiek?
1: Schuttersstuk
2: Genreschilderij
Welke twee belangrijke functies had kunst in de republiek?
1: Kunst diende om de burgerlijke en stedelijke identiteit te tonen.
2: Diende om burgerlijke normen en waarden te propageren.
Welke cultuur heerste in de Republiek en wat hield die cultuur in?
Burgerlijke cultuur
In deze cultuur maakte de burgers en regenten (bestuurders) de dienst uit, hierdoor ontstond een vrije kunstmarkt
Hoe ontstond in Italië de Renaissancekunst? (twee redenen)
1. Door herontdekken van de klassieke godenwereld --> onderwerp van kunst
2. Mythologie --> elite van kenners.