Summary Language Development

-
ISBN-10 1133958354 ISBN-13 9781133958352
271 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Language Development". The author(s) of the book is/are Hoff. The ISBN of the book is 9781133958352 or 1133958354. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Language Development

 • 2 biological bases of language development

 • In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het biologisch gegeven aspect waarom mensen kunnen praten.

 • 2.1 Language as a human universal

 • Taal is een universele eigenschap van de mens en iedereen moet het kunnen leren. Ze kunnen het niet helpen.

 • 2.1.1 Taalcreatie

 • Wat zijn bewijzen voor een diepere taalcapaciteit bij de mens?

  'Taal-maak-capaciteit': Pidgins, creoles, Nicaraguan Sign Language

 • Wat is een pidgin?

  Ontstaat in omstandigheden waar mensen geen gedeelde taal hebben maar wel moeten communiceren. Ze vinden dan een taal uit die bestaat uit lexicale items van de contacttalen, met een eigen grammatica.

 • Wat is een creool?

  Als kinderen geboren worden in een samenleving waarin een pidgin het communicatiemiddel is, wordt dat hun moedertaal. Ze creëren dan een complexere taal en dat is een creool.

 • Het ontstaan van creolen suggereert dat mensen hun eigen taal kunnen uitvinden. Bovendien voegen kinderen grammaticale eigenschappen toe die universeel zijn aan talen. Creolen hebben vaak dezelfde eigenschappen.

  MAAR: veel gebaseerd op zelfde talen. En grammaticalisatie kan ook ontstaan door het gebruik van de taal door volwassenen.

 • Op welke manier vertelt creolisatie ons iets over de biologische basis van taal?

  Het ontstaan van creolen suggereert dat mensen hun eigen taal kunnen uitvinden. Bovendien voegen kinderen grammaticale eigenschappen toe die universeel zijn aan talen. Creolen hebben vaak dezelfde eigenschappen. De hersenen nijgen dus naar creatie van een bepaald soort talen.

 • Waarom ontstond er in 1978 een nieuwe taal in Nicaragua?

  In 1978 werd de eerste dovenschool in Nicaragua geopend. De dove kinderen hadden geen gedeelde taal, maar hadden allemaal hun eigen communicatiesysteem. Toen zij met elkaar in contact kwamen, ontstond de Nicaraguan Sign Language. Het werd structureel steeds complexer en bleek vroeg geleerd te moeten worden. Ouderen konden het niet meer beheersen.

 • 2.1.2 De gemeenschappelijke basis van taalcreatie en -verwerving

 • Wat is de Language Bioprogram Hypothesis?

  Mensen beschikken over een aangeboren 'kern-grammatica' wat de basis voor taalverwerving vormt. Kinderen nemen een deel input, voegen het toe aan hun innerlijke kennis van taal en produceren als resultaat een taal. Het kind modificeert zijn bio-programma. Bewijs hiervoor is dat er veel gelijkenissen zijn tussen creolen en kindertaal. Natavist-benadering!

 • Creolisatie, taalcreatie en taalverwerving reflecteren hetzelfde proces. Maar is dat proces taalspecifiek? Sommigen zeggen dat cognitieve mechanismen hieraan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld patronen vinden in lawaaierige data.

  Is het wel kind-specifiek? Ook daar is discussie over. Ouderen leren pidgins veel minder goed.

 • 2.2 The human vocal tract and language

 • We kunnen onze toonhoogte aanpassen door aanspanning en verzwakking van de stembanden in de larynx en het spraakkanaal. Eigenschappen hiervan lijken aangepast op spraak: rechte, gelijke tanden, lippen en tong, positie van de larynx.

 • Waarom is de positie van de larynx bijzonder?

  Bij mensen zit die laag, waardoor voedsel in onze luchtpijp kan belanden. Daardoor hebben we ook teveel tanden. Dit zijn grote nadelen, maar een voordeel is dat we kunnen praten. Dit moet dus een overlevingsvoordeel zijn geweest.

 • 2.3 The human brain and language

 • Taal vereist een menselijk brein. Hier wordt de functionele architectuur besproken (hoe is het brein georganiseerd dat het doet wat het doet?) Hebben we een taalorgaan; een apart deel in de hersenen.
  Neuronen (neurale circuits) doen het werk in de hersenen. Zij vuren tegelijk bij een stimulus of uitvoering van een taak. Deze maken deel uit van twee hersenhelften, welke in contact staan met het lichaam door contralaterale vezels. Deze twee worden met elkaar verbonden door de corpus calosum en zitten bovenop de subcorticale structuren.

 • 2.3.1 Methodes van neurolinguïstisch onderzoek

 • Wat is de lesion method?

  Proefpersonen met beschadigingen aan verschillende delen van de hersenen en bepalen welke functies beperkt worden. Missende delen kunnen dan gecorreleerd worden aan functies.

 • Wat zijn split-brain patients?

  Mensen met een verbroken hersenbalk, maar verder onbeschadigde hersenen. Goed om te zien hoe elke hersenhelft werkt.

 • Wat is de dichotic listening task?

  Twee verschillende stimuli worden tegelijk bij de rechter en linker oor gepresenteerd. De proefpersoon zal rapporteren wat er gezegd werd in het rechteroor, als de stimuli verwerkt worden aan de linkerkant (het wordt omgekeerd verwerkt).

 • Wat zijn functional brain imaging methods?

  Onderzoeksmethodes waarmee gekeken kan worden naar de hersenen terwijl ze aan het werk zijn: welk deel voert welke functies uit?

 • Wat is EEG? (Electroencephalogram)

  Deze onderzoeksmethode meet de elektrische activiteit in het brein via elektroden. De hersengolven worden gekoppeld aan stimuli en zo ontstaan event-related potentials. Voordelen: niet-invensief, niet veeleisend, temporeel veel informatie. Nadelen: weinig informatie over de locatie van de gebeurtenis.

 • N400: negatieve piek, 400 ms na een semantisch foute zin.

  P600: positieve piek, 600 ms na een grammaticale fout

 • Wat is MEG? (Magnetoencephalography)

  Deze onderzoeksmethode detecteert veranderende magnetische velden, geassocieerd aan neurale activiteit. Voordelen: veilig, zachtjes en goede temporele en spatiele inzichten. Nadeel: moet in magnetisch afgeschermde kamer.

 • Wat is fMRI? (Functional magnetic resonance imaging)

  Deze onderzoeksmethode toont activiteit van de hersenen door het volgen van bloedstroom, ofwel het hemodynamische antwoord op activiteit. Er wordt meer bloed (zuurstof en glucose) naar het werkende deel gestuurd. Dit heeft magnetische eigenschappen. Voordelen: hele goede spatiele lokalisering. Nadelen: temporeel niet goed omdat bloedtoevoer achterblijft op activiteit, pp moet stil liggen, machine is heel duur.

 • Wat is NIRS? (Near-infrared spectroscopy)

  Bij deze onderzoeksmethode worden lichtgevende en lichtdetecterende apparaatjes op de schedel geplaatst en meten de lichttransmissie. Zo wordt de zuurstoftoevoer van het bloed bepaald. Voordelen: non-invasief, niet veeleisend, draagbaar.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Waarom speciale populaties bestuderen?

Om kinderen met taalverwervingsproblemen te helpen en juiste methodes ontwikkelen. En om vragen te beantwoorden over hoe verschillende vaardigheden bijdragen aan taalverwerving. Het is interessant om te zien in hoeverre datgene wat ze missen van invloed is op hun taal.

Wat is code switching?

Als een tweetalige spreker twee talen gebruikt in dezelfde conversatie. Dit doen volwassenen heel veel. Dit kan verschillende reden hebben, bijvoorbeeld meer emotie.Het heeft dus veel sociale en communicatieve functies. Dit gebeurt dus niet random! Jonge kinderen doen dit ook al, maar dat verschilt per geval.

Om welke twee redenen is tweetalige ontwikkelingen een groeiend onderzoeksgebied?

Er is erkend dat blootstelling aan twee talen een normaal verschijnsel is en dat tweetalige ontwikkeling een normaal resultaat is daarvan. Tweetalige ontwikkeling werpt een uniek licht op de aard van taalontwikkeling.

Een tweede reden is dat immigratie steeds meer voorkomt en dat het aantal kinderen die een nieuwe taal moeten leren, stijgt. Onderzoek hiernaar is belangrijk in het begrijpen van de talige vaardigheid van kinderen van taalminderheid-huizen.

 

Wat zijn Sequentiële tweetaligen?

Kinderen die taalontwikkeling beginnen als een eentalige, maar die later in de kindertijd een tweede taal verwerven.

Wat zijn Simultane tweetaligen?

Kinderen die blootgesteld zijn aan twee talen vanaf de geboorte.

Met welke experimentele taken wordt begrip van false belief onderzocht?

Met de 'verplaatste object' taak en met de 'verrassing inhoud' taak.

Wat is false belief?

Het inzicht dat mensen inzichten kunnen hebben die verschillen van de werkelijkheid en dat hun gedrag geleid kan worden door deze inzichten.

Wat is Theory of Mind?

De inzichten dat andere mensen mentale toestanden hebben; ze hebben intenties, verlangens, emoties en overtuigingen. Hun acties worden hierdoor bepaald.

Wat is de Whorf-hypothese? Ook wel linguïstisch determinisme of linguïstische relativiteit?

De theorie die zegt dat taal de gedachten vormt. Dit werd bedacht door Sapir en Whorf. Zij vonden verschillen in hoe betekenissen worden verpakt in woorden en in de manier waarop betekenissen zijn gecodeerd in de grammatica. Als talen verschillen in hun onderscheidingen, zal dat de gedachten vormen. Dus de categorieën van gedachten worden gevormd door taal. Maar het is bewezen dat kleurperceptie niet beïnvloed wordt door het voorkomen van kleuren in het lexicon.