Summary Language Development

-
ISBN-10 1133958354 ISBN-13 9781133958352
271 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Language Development". The author(s) of the book is/are Hoff. The ISBN of the book is 9781133958352 or 1133958354. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Language Development

 • 1 Introduction to the study of language development

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Language and the scientific study of language development

 • Op welke gebieden vallen er meerdere mijlpalen aan te wijzen in de taalontwikkeling?

  Communicatie, Fonologie, Lexicon, Grammatica

 • Noem de belangrijkste stadia in de fonologische ontwikkeling, met leeftijd

  1e jaar: vocal play en canonisch brabbelen. 2e jaar: reorganisatie en versterking fonologische repr. 3e jaar: inventaris compleet maken, vanaf 2;9 meer fonologische awareness

 • Noem de twee belangrijkste psychologische stromingen in de jaren '50

  Behaviorisme (input-respons) en cognitivisme (mentale processen)

 • 1.2 The history of the study of language development

 • Noem de hedendaagse benaderingen van taalontwikkeling

  Language socialization, Biological, Generative linguistic, social, domain-general cognitive, developmental systems, dynamic systems theory

 • 1.3 Major issues

 • Welke grote problemen spelen er in de studie naar taalontwikkeling?

  Nature/nurture, language specific/domain general, how abstract? Continuity/discontinuity, communication and language

 • Wat is het verschil tussen formalisme en functionalisme?

  formalisme zegt dat de communicatieve functie van taal geen invloed heeft op taalontwikkeling, functionalisme zegt dat taal en taalontwikkeling vorm krijgen door de communicatieve functie

 • 1.4 Theories of language development

 • Welke grote theorieën bestaan er in de studie van taalontwikkeling?

  Generativist, social interactionist, usage-based, connectionist, (behaviorism)

 • 2 biological bases of language development

 • In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het biologisch gegeven aspect waarom mensen kunnen praten.

 • 2.1 Language as a human universal

 • Taal is een universele eigenschap van de mens en iedereen moet het kunnen leren. Ze kunnen het niet helpen.

 • 2.1.1 Taalcreatie

 • Wat zijn bewijzen voor een diepere taalcapaciteit bij de mens?

  'Taal-maak-capaciteit': Pidgins, creoles, Nicaraguan Sign Language

 • Wat is een pidgin?

  Ontstaat in omstandigheden waar mensen geen gedeelde taal hebben maar wel moeten communiceren. Ze vinden dan een taal uit die bestaat uit lexicale items van de contacttalen, met een eigen grammatica.

 • Wat is een creool?

  Als kinderen geboren worden in een samenleving waarin een pidgin het communicatiemiddel is, wordt dat hun moedertaal. Ze creëren dan een complexere taal en dat is een creool.

 • Het ontstaan van creolen suggereert dat mensen hun eigen taal kunnen uitvinden. Bovendien voegen kinderen grammaticale eigenschappen toe die universeel zijn aan talen. Creolen hebben vaak dezelfde eigenschappen.

  MAAR: veel gebaseerd op zelfde talen. En grammaticalisatie kan ook ontstaan door het gebruik van de taal door volwassenen.

 • Op welke manier vertelt creolisatie ons iets over de biologische basis van taal?

  Het ontstaan van creolen suggereert dat mensen hun eigen taal kunnen uitvinden. Bovendien voegen kinderen grammaticale eigenschappen toe die universeel zijn aan talen. Creolen hebben vaak dezelfde eigenschappen. De hersenen nijgen dus naar creatie van een bepaald soort talen.

 • Waarom ontstond er in 1978 een nieuwe taal in Nicaragua?

  In 1978 werd de eerste dovenschool in Nicaragua geopend. De dove kinderen hadden geen gedeelde taal, maar hadden allemaal hun eigen communicatiesysteem. Toen zij met elkaar in contact kwamen, ontstond de Nicaraguan Sign Language. Het werd structureel steeds complexer en bleek vroeg geleerd te moeten worden. Ouderen konden het niet meer beheersen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Waarom speciale populaties bestuderen?

Om kinderen met taalverwervingsproblemen te helpen en juiste methodes ontwikkelen. En om vragen te beantwoorden over hoe verschillende vaardigheden bijdragen aan taalverwerving. Het is interessant om te zien in hoeverre datgene wat ze missen van invloed is op hun taal.

Wat is code switching?

Als een tweetalige spreker twee talen gebruikt in dezelfde conversatie. Dit doen volwassenen heel veel. Dit kan verschillende reden hebben, bijvoorbeeld meer emotie.Het heeft dus veel sociale en communicatieve functies. Dit gebeurt dus niet random! Jonge kinderen doen dit ook al, maar dat verschilt per geval.

Om welke twee redenen is tweetalige ontwikkelingen een groeiend onderzoeksgebied?

Er is erkend dat blootstelling aan twee talen een normaal verschijnsel is en dat tweetalige ontwikkeling een normaal resultaat is daarvan. Tweetalige ontwikkeling werpt een uniek licht op de aard van taalontwikkeling.

Een tweede reden is dat immigratie steeds meer voorkomt en dat het aantal kinderen die een nieuwe taal moeten leren, stijgt. Onderzoek hiernaar is belangrijk in het begrijpen van de talige vaardigheid van kinderen van taalminderheid-huizen.

 

Wat zijn Sequentiële tweetaligen?

Kinderen die taalontwikkeling beginnen als een eentalige, maar die later in de kindertijd een tweede taal verwerven.

Wat zijn Simultane tweetaligen?

Kinderen die blootgesteld zijn aan twee talen vanaf de geboorte.

Met welke experimentele taken wordt begrip van false belief onderzocht?

Met de 'verplaatste object' taak en met de 'verrassing inhoud' taak.

Wat is false belief?

Het inzicht dat mensen inzichten kunnen hebben die verschillen van de werkelijkheid en dat hun gedrag geleid kan worden door deze inzichten.

Wat is Theory of Mind?

De inzichten dat andere mensen mentale toestanden hebben; ze hebben intenties, verlangens, emoties en overtuigingen. Hun acties worden hierdoor bepaald.

Wat is de Whorf-hypothese? Ook wel linguïstisch determinisme of linguïstische relativiteit?

De theorie die zegt dat taal de gedachten vormt. Dit werd bedacht door Sapir en Whorf. Zij vonden verschillen in hoe betekenissen worden verpakt in woorden en in de manier waarop betekenissen zijn gecodeerd in de grammatica. Als talen verschillen in hun onderscheidingen, zal dat de gedachten vormen. Dus de categorieën van gedachten worden gevormd door taal. Maar het is bewezen dat kleurperceptie niet beïnvloed wordt door het voorkomen van kleuren in het lexicon.