Summary Lean Six Sigma Upgrade to Blackbelt deel 1

-
167 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Lean Six Sigma Upgrade to Blackbelt deel 1

 • 1.2 Lean en Six Sigma: continu verbeteren ten gunste van de klant

 • Geef de Six Sigma tabel weer en leg het begrip uit.
  Zie tabel maak foto blz 21
 • 1.3 Een eerste kennismaking met Six Sigma

 • Hoe bereken je een standaarddeviatie?
  Neem van het aantal waarnemingen het gemiddelde. Van de waarnemingen - je de uitkomst van het gemiddelde en neem je daarvan het kwadraat. Je hebt nu de variantie. Hieruit trek je de wortel en dat maakt de standaarddeviatie / standaardafwijking.
 • 1.4 De uitkomst is een gevolg van de input en de uitvoering

 • De uitkomst van een proces is geen toeval. Geef de formule weer en beschrijf
  Input en uitvoering maakt de output.
  In de formule is dit Y=f(X) + E (onzekerheid)
 • Geef de essentie van Six Sigma weer. Geef dit weer door de methode te noemen met daarbij de structuur
  Zie tabel blz 27
 • 2 Selecteer en start het verbeterproject (stap 1)

 • Stap 1 selecteer en start het verbeterproject.
  In staat zijn om de criteria te boenoemen die belangrijk zijn om projecten te selecteren
  De probleemstelling helder te fromuleren
  Een business case op een valide manier op te zetten
 • Hoe selecteer je een verbeterproject. Geef dit weer aan de hand een tabel identificatie tot aan selectie
  Zie tabel blz 31
 • 2.1.1 Verzamelen van potentiële verbeterideeën

 • Hoe kunnen potentiële verbeterprojecten gevonden worden?
  Deze kunnen gevonden worden in alle klant tot klant processen. Denk hierbij aan:
  1. Klantwensen
  2. Financieel perspectief
  3. Bestaande problemen of neit gerealiseerde doelstellingen
  4. Procesrevisie: de kosten van slechte kwaliteit
  5. Strategisch perspectief 
 • 2.1.2 Selectie van het juiste project aan de hand van relevante criteria

 • Welke randvoorwaarden zijn er om een Lean Six Sigma project te starten.
  Zie tabel blz 37 en commitment van het management
 • 2.2 Elk Six Sigma project begint met een project charter

 • Noem de onderdelen die in een projectcharter staan?
  1. Probleembeschrijving
  2. Doelstelling
  3. Geschatte financiële baten
  4. Scope
  5. Team
  6. Risico's en maatregelen
  7. Deliverables
 • 2.3 De business case is de rechtvaardiging van een project

 • Reken in de volgende businesscase de EVA uit.
  Zie boek blz 49
  Retentieverlies besparing 300.000 euro
  Productiviteit 121.800 euro
  Kwaliteitsniveau verhogen 42.000
  Totale besparing 464.000 - 100.000 euro eenmalige kosten 364.000 besparing
 • Leg de term EVA uit en laat schematisch zien hoe je tot EVA komt in ROI
  Zie voorbeeld boek blz 50
 • 3 Bepaal de klantwens en defects (stap 2)

 • Bepaal de klantwens en defects (stap 2)
  Aan het einde van deze stap is de BlackBelt in staat:
  1. Het belang van de klant uit te leggen
  2. De Voice of the Customer (VOC) in kaart te brengen
  3. De VOC te vertalen naar Critical to Quality (externe CTQ's) voor een proces
  4. Een relatiematrix te maken, gebaseerd op de CTQ's
  5. Een Makigami te maken 
 • 3.1 De wens van de klant en een klantgerichte bedrijfsstrategie

 • Leg de VOC uit hoe dit bijdraagt aan een klantgerichte bedrijfsstrategie
  Zie blz 54 tabel.
 • Wat is de basis voor groei en continuïteit en hoe kan dit onderzocht worden.
  Dat is klantloyaliteit en dit kan onderzocht worden met de NPS score Net Promotor Score. Dit is een eenvoudige manier om klantenloyaliteit te verbeteren. De NPS score wordt gevraagd in welke mate de respondent een bepaalde organisatie, product of dienst aan anderen zou aanbevelen.
 • Wat is de basis voor klantloyaliteit en waarin kan dit onderscheiden worden. Geef dit aan aan de hand van 3 verschillende concrete eisen
  Klanttevredenheid is de basis voor klantloyaliteit. Dit uit zich in Critical to customer. Deze kent weer 3 stromen
  1. Critical to delivery
  2. Critical to Quality
  3. Critical to Cost
  Zie bijgevoegde afbeelding blz 57
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.