Summary Lecture Notes: Human Physiology

-
ISBN-10 1405136510 ISBN-13 9781405136518
535 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Lecture Notes: Human Physiology". The author(s) of the book is/are Ole H Petersen. The ISBN of the book is 9781405136518 or 1405136510. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat zijn mogelijke gevolgen van stoornissen in de volumehuishouding?
oedeem: door veranderde Starlingkrachten
volumetekort: door bloedverlies of NaCl verlies. 
wat is hypernatriemie?
symptomen: moeheid, spiertrekkingen, coma, hoofdpijn
oorzaken: natriumretentie, waterverlies. syndroom van Cushing
Wat is hyponatriemie?
symptomen: moeheid, verwardheid, 
mogelijke oorzaken: teveel Na-verlies, teveel water. 
Hoe kunnen er stoornissen in de osmo-regulatie optreden?
- veranderde ADH-productie: diabetes insipidus, of een hersentumor
- verminderde gevoeligheid voor ADH: nefrogene diabetes insipidus. 
Wat is de colloid osmotische druk?
Dit was een wateraantrekkende kracht.
Wat zijn de effecten van een renale sympathicusactivering bij een verlaagde ECF?
- constrictie van afferente en efferente arteriolen waardoor de GFR naar beneden gaat.
- prikkeling van afferente en efferente arteriolen waardoor de renineactiviteit omhoog gaat en de Na-terugresorptie daalt.
- Directe stimulatie van de Na-terugresorptie in de proximale tubulus.
Waardoor wordt de hoeveelheid urine met name door bepaald?
Met name door de hoeveelheid water. Bij zweten wordt voornamelijk zout verloren. Het volume kan alleen maar verandert worden door de hoeveelheid zout te veranderen. 
Wat gebeurt er bij veel zoutconsumptie?
Dit leidt tot inkrimping van neuronen en de bloedvaten staan op knallen. 
Wat zijn de effecten van ANP bij een verhoogd ECF?
- Toename Na-secretie door: een verhoogde GFR, directe remming van de Na-terugresorptie in de proximale tubulus en verzamelbuis, remming van RAAS en ADH.
- Verlaging van het hartdebiet en bloeddruk door: een verhoogde permeabiliteit van de cappilairen waardoor er een verminderde veneuze terugstroom is en een verminderde perifere weerstand. 
Wat zijn de extra-renale effecten van RAAS?
- De aldosteronsecretie gaat omhoog. Hierdoor gaat de Na-terugresorptie in de distale tubulus ook omhoog. 
- vasoconstrictie waardoor de BP omhoog gaat
- Bij hoge concentraties ontstaat dorst en een verhoogde ADH-secretie.