Summary Leerboek Hrm

-
ISBN-10 9001834434 ISBN-13 9789001834432
680 Flashcards & Notes
108 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek Hrm". The author(s) of the book is/are Godefridus Josephus Gertrudis Kluytmans Tjerk Jan Adema Irene A M Schoemakers. The ISBN of the book is 9789001834432 or 9001834434. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek Hrm

 • 2 Succesvol HRM door afstemming

 • Waardoor kan een organisatie blijven bestaan?
  Dankzij de markt waarin ze opereren. 
 • Wat is een profit organisatie?
  organisaties die winst willen maken
 • Wat zijn non-profit organisaties?
  Organisaties die niet uit zijn op winst, dus subsidie krijgen
 • Wat is een strategisch ondernemingsbeleid?
  Welke diensten en producten de organisatie aan de markt wil aan bieden en hoe zij denk om te gaan met alle stakeholders (belanghebbenden). 
 • 2.1 Externe factoren

 • Wat zijn de omgevingsfactoren in clusters?
  1.Economische (markt) factoren
  2.Technologische factoren
  3.Politiek-maatschappelijke factoren 
 • Wat hebben profit organisaties nodig(Economische factoren)?
  ·Grondstoffen
  ·Een kapitaal
  ·Arbeidsmarkt
 • Wat zijn de kenmerken van een afzetmarkt? bepalen voor een deel HRM beleid
  Veel concurrentie
  Technologie minder concurrentie
  Afzetmarkt stabiel
  Dynamische markt
 • 4 Werven van kwaliteiten en competenties

 • Wat is lifelong employment?
  Vrijwel verzekerd van van werk voor zijn leven
 • Waarom meer flexibiliteit?
  Omdat ondernemingen weinig medewerkers wil hebben, als er weinig werk is
 • Wanneer is er sprake van individualisering van arbeidsrelaties?
  Als iemand wil werken wanneer het hem of haar uit komt
 • Wat wordt er verstaan onder houdbaarheidsduur van kwaliteiten en competenties?
  Hoe lang de competenties en kwaliteiten mee gaan van een bepaald beroep
 • Waarom wil een organisatie niet iemand meer langer vast in dienst?
  Omdat de kennis van een personeel niet zo lang mee gaat.
 • Hoe wordt een netwerk organisatie omschreven?
  Een organisatie die bestaat uit verschillende schillen
 • Waar uit bestaat een primaire arbeidsmarktsegment?
  Kleine groep kernmedewekers
 • Wat voor componenten zit eraan secundaire arbeidsmarkt verbonden?
  - Minder banen
  - Minder baanzekerheid
  - Minder trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Waar uit bestaat de eerste schil?
  De groep uitvoerende medewerkers die een vast dienstverband hebben
 • Wat is een nadeel aan de eerste schil?
  De schil beweegt als eerste mee met de arbeidsmarkt en wordt dus als eerst ingekort op deze mensen
 • Waar uit bestaat de tweede schil?
  - half jaar contracten
  - Gesubsidieerd werk
  - Stages
  - Duo banen/parttime
 • Wat kan bij beide schillen voorkomen?
  Parttime werk en duo banen
 • Noem de vier netwerkrelaties op
  - Uitzendkachten
  - Outsourcing
  - sub-contracting
  - ZZP'ers/freelancers
 • Wat zijn de drie manieren van werving?
  - Buy-optie
  - Make-optie
  - Contracting-optie
 • Wat houdt de buy-optie in?
  Het inkopen van personeel
 • Wat houdt de make-optie in?
  De organisatie gaat kijken naar de kwaliteiten om de organisatie te verbeteren
 • Wat houdt contracting-optie in?
  Samenwerken met andere organisaties of met individuen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Organisatorisch in?
- Efficiëntie en evenwicht in belangen tussen individuen en organisatie 
- De inrichting van de organisatie 
- Het is op middellange termijn
- Creëren van voordelen door organisatieprocessen en arbeid slim in te richten.
HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Strategisch in?
- Continuïteit en legitimiteit van de organisatie. 
- De koers van de organisatie. 
- Het is op lange termijn 
- Het is zeker stellen van het voortbestaan van de organisatie.
HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Operationeel in?
- Zorgvuldigheid in procedures en evenwichtige afweging van belangen. 
- De organisatie van dagelijks handelen. 
- Het is op korte termijn 
- Aantrekken en goed benutten van talenten van medewerkers.
Niveaus van HRM
Operationeel 
Strategisch
Organisatorisch
Doelen van HRM
Productief
Evenwichtige arbeidsrelatie
Acceptabel (maatschappelijke normen en verwachtingen)
Het begrip HRM bestaat uit 3 componenten
Human (menselijke arbeid, verricht door medewerkers)
Resource (de bron; de medewerker is de bron van het succes)
Management (aansturing; de juiste vorm van aansturing)
Waar gaat HRM over in een bedrijf?
HRM gaat over alles wat een organisatie doet om de medewerkers productief te laten zijn.
Wat is het moment, de inhoud en het gesprek van een functioneringsgesprek?
Moment: meestal halverwege het (school)jaar
Inhoud: voortgang m.b.t. de afspraken uit het planningsgesprek en vooruitkijken hoe zaken eventueel verbeterd kunnen worden. 
Gesprek: is tweezijdig. 
Wat is het moment, de inhoud en het gesprek van een planningsgesprek?
Moment: meestal start van (school)jaar
Inhoud: prestatie- en ontwikkeldoelen voor de nieuwe periode worden afgesproken. 
Gesprek: is tweezijdig. 
Wat zijn de valkuilen van de gesprekscyclus?
- Leidinggevenden hebben een te grote span of control
- Analyse m.b.t. functioneren is niet voldoende
- Er is sprake van subjectiviteit
- Managers hebben te weinig zicht op functioneren van medewerkers
- Middle of the road beoordeling
- Procedures en gesprekken sluiten niet aan bij praktijk
- Bij slecht functioneren wordt er om de hete brij heen gedraaid
- Medewerkers voelen geen verschil tussen verschillende soorten gesprekken en zijn daarom niet open 
- Afspraken die n.a.v. de gesprekken worden gemaakt worden niet nagekomen
- Leidinggevende is niet geschikt oom dit soort gesprekken te voeren.