Summary Leerboek Hrm

-
ISBN-10 9001834434 ISBN-13 9789001834432
680 Flashcards & Notes
108 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek Hrm". The author(s) of the book is/are Godefridus Josephus Gertrudis Kluytmans Tjerk Jan Adema Irene A M Schoemakers. The ISBN of the book is 9789001834432 or 9001834434. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek Hrm

 • 1 Human Resource management: samenhang en context

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Omschrijving HRM
  HRM gaat over alles wat een organisatie doet om de medewerkers productief te laten zijn. HRM moet ervoor zorgen dat de arbeidsrelatie in evenwicht is en voldoet aan maatschappelijke normen en verwachtingen.
 • HR Cyclus van Fombrun
  Selecteren, beoordelen, belonen, ontwikkelen
 • Wat is het belangrijkste doel van HRM?
  Om medewerkers zo in te zetten dat een organisatie haar doelstellingen kan realiseren.
 • Welke drie dimensies kent de arbeidsrelatie?
  ruildimensie, samenwerkingsdimensie en gezagsdimensie
 • Wat is operationeel HRM?
  Alle uitvoerende inspanningen van HRM die zich in het zichtbare deel van de organisatie afspelen.
 • Wat is directe gedragsregulering?
  Medewerkers worden direct aangestuurd door een leidinggevende.
 • Human Capital Management
  Het optimaliseren van en investeren in menselijk kapitaal.
 • Welke drie vormen van gedragssturen zijn er?
  - directe gedragsregulering 
  - strategisch regulering 
  - organisatorische regulering
 • Strategisch HRM
  Zegt iets over de doelen en waar willen we heen.
 • Organisatorisch HRM
  Zegt iets over hoe we de doelen willen/kunnen bereiken
 • Organisational Process Advantages
  Het gaat erom de organisatie zo in te richten en het werk zo te organiseren dat een bedrijf vergeleken  met zijn concurrenten beter, goedkoper en sneller kan leveren.
 • Institutionele regulering
  Deze vorm wordt eigenlijk niet tot HRM gerekend omdat deze vorm van regulering zich buiten de organisatie afspeelt. Maar deze vorm heeft wel invloed op het personeel in een organisatie.
 • Door wie laat de overheid zich adviseren over de arbeidswetten?
  De SER (Sociaal Economische Raad)
  Stichting van de Arbeid
 • Welke vier invalshoeken zijn er om een HRM-beleid te beoordelen?
  - bedrijfseconomisch perspectief
  - sociaal-psychologisch perspectief
  - politiek perspectief
  - maatschappelijk perspectief 
 • Wat zijn de vier A's?
  arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen
 • Wat maakt een eenvoudig antwoord op een goed HR-beleid onmogelijk?
  Er zijn verschillende perspectieven om het beleid te beoordelen
 • 1.1 Definitie en doelen van HRM

 • Human Resource Management (HRM) gaat over alles wat een organisatie doet om de medewerkers productief te laten zijn. Tegelijkertijd moet HRM ervoor zorgen dat de arbeidsrelatie in evenwicht is en voldoet aan maatschappelijke normen en verwachtingen.
 • 2 Succesvol HRM door afstemming

 • Waardoor kan een organisatie blijven bestaan?
  Dankzij de markt waarin ze opereren. 
 • Wat is een profit organisatie?
  organisaties die winst willen maken
 • Wat zijn non-profit organisaties?
  Organisaties die niet uit zijn op winst, dus subsidie krijgen
 • Wat is een strategisch ondernemingsbeleid?
  Welke diensten en producten de organisatie aan de markt wil aan bieden en hoe zij denk om te gaan met alle stakeholders (belanghebbenden). 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Organisatorisch in?
- Efficiëntie en evenwicht in belangen tussen individuen en organisatie 
- De inrichting van de organisatie 
- Het is op middellange termijn
- Creëren van voordelen door organisatieprocessen en arbeid slim in te richten.
HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Strategisch in?
- Continuïteit en legitimiteit van de organisatie. 
- De koers van de organisatie. 
- Het is op lange termijn 
- Het is zeker stellen van het voortbestaan van de organisatie.
HRM heeft verschillende niveaus. Wat houdt het niveau Operationeel in?
- Zorgvuldigheid in procedures en evenwichtige afweging van belangen. 
- De organisatie van dagelijks handelen. 
- Het is op korte termijn 
- Aantrekken en goed benutten van talenten van medewerkers.
Niveaus van HRM
Operationeel 
Strategisch
Organisatorisch
Doelen van HRM
Productief
Evenwichtige arbeidsrelatie
Acceptabel (maatschappelijke normen en verwachtingen)
Het begrip HRM bestaat uit 3 componenten
Human (menselijke arbeid, verricht door medewerkers)
Resource (de bron; de medewerker is de bron van het succes)
Management (aansturing; de juiste vorm van aansturing)
Waar gaat HRM over in een bedrijf?
HRM gaat over alles wat een organisatie doet om de medewerkers productief te laten zijn.
Wat is het moment, de inhoud en het gesprek van een functioneringsgesprek?
Moment: meestal halverwege het (school)jaar
Inhoud: voortgang m.b.t. de afspraken uit het planningsgesprek en vooruitkijken hoe zaken eventueel verbeterd kunnen worden. 
Gesprek: is tweezijdig. 
Wat is het moment, de inhoud en het gesprek van een planningsgesprek?
Moment: meestal start van (school)jaar
Inhoud: prestatie- en ontwikkeldoelen voor de nieuwe periode worden afgesproken. 
Gesprek: is tweezijdig. 
Wat zijn de valkuilen van de gesprekscyclus?
- Leidinggevenden hebben een te grote span of control
- Analyse m.b.t. functioneren is niet voldoende
- Er is sprake van subjectiviteit
- Managers hebben te weinig zicht op functioneren van medewerkers
- Middle of the road beoordeling
- Procedures en gesprekken sluiten niet aan bij praktijk
- Bij slecht functioneren wordt er om de hete brij heen gedraaid
- Medewerkers voelen geen verschil tussen verschillende soorten gesprekken en zijn daarom niet open 
- Afspraken die n.a.v. de gesprekken worden gemaakt worden niet nagekomen
- Leidinggevende is niet geschikt oom dit soort gesprekken te voeren.